Mašinska i energetska železnička postrojenja sa 3DEXPERIENCE platformom
Train & Railway on 3DEXPERIENCE

Odoo CMS - a big picture

Proizvođači šinske opreme imaj izazov da osiguraju njihova oprema savršeno odgovara svakom lokalnom tržištu na svetu, da bolje iskoriste šisnki transport povećanjem količine saobraćaja uvođenjem automatizacije, osiguraju bezbednost i unarede servise dostupne putnicima i uz sve to da omoguće kompatibilnost sa sopstvenim prethodnim rešenjima

Da bi se želesnica transformisala potrebno je spojiti virtuelni (3D) svet sa realnim.


Odoo image and text block

3DEXPERIENCE digitalizacija u železnici

Jedinstven izvor informacija nezavisno od discipline i strukture

Kompletno rešenje za rad za projektante, menadžere, izvođače i vlasnike projekata

 
 

Kako vas vide vaši kupci

Podsistem za virtuelni prikaz, render i animacije

Rad na izvornim podacima tako da ukoliko dođe do izmena mogu da se propagiraju automatski

Interaktivni digitalni materijal

Exportovanje marketing materijala za štampani materijal

 
 

Osigurajte komfor i performanse proizvoda

Simulacije i analize su srž 3DEXPERIENCE platforme

Multifizičke simulacije, analiza magnetnog polja, radio talasa...

Rezultati dostupni interaktivno kroz web svim relevantnim učesnicima

Podrška donošenju odluka u projektovanju

 
 

Validacija prototipa od strane vlasnika

Kompleksan data i 3D model dostupan u integrisanom pregledaču na svim moblinim uređajima

Funkcije za touch uređaje

Komentari i anotacije interaktivno kroz web dostupne svim relevantnim učesnicima

 
 

Projektovanje logike i funkcija proizvoda

U odnosu na postavljene zahteve proizvoda proizvođači imaju aplikacije za projektovanje logike i funkcija proizvoda iz ugla softvera i željene interakcije sa krajnjim kupcima

Testiranje i simulacija what if scenarija (tunel ventialtion control, automated signal control, automated door control, communication based train control)


 
 

Arhitektura sistema - primer simulacije sa CATIA Systems aplikacijama

Testiranje i simulacija what if scenarija

Digitalno definisanje sistema i arhitekture proizvoda doprinosi smanjenju rizika i smanjuje mogućnost reklamacija

Multi System simulacije u realnom vremenu

Više o primeni 3DEXPERIENCE za infrastrukturne projekte: 

3DEXPERIENCE za projekte izgradnje železničke infrastrukture
Primer: China  Railway  Design  Corporation (CRDC)