Manufactured Items Manager - MFN
on premise aplikacija za pravljenje MBOM listeAplikacija koja je dostupna na on premise i cloud instalaciji 3DEXPERIENCE platforme i omogućava definiciju MBOM-a (proizvodne/tehnološke sastavnice) u lakom web interfejsu.


Ključne karakteristike:

  • Lako kreiranje MBOM-a od nule ili od postojeće strukture proizvoda/sklopa iz 3D CAD-a.

  • Definisanje make/buy, alternativa, zamena i proizvodnih delova i sklopova (koji se često razlikuju od CAD strukture proizvoda)

  • Lako sprovođenje izmena

  • Moguća laka reorganizacija tabelarno ili grafički po hijerarhiji

  • Export MBOM u MES sisteme

  • Global MBOM update funkcija - automatsko ažuriranje kompletne strukture MBOM-a jednim klikom

Potrebno je prethodno imati bilo koju licencu 3DEXPERIENCE platforme da bi nadogradili ovu funkcionalnost 

Video prezentacija aplikacije

 
 

Preuzmi brošuru klikom na PDF ikonicu ispod

 

Kontaktiraj nas »

Primer interfejsa

Odoo CMS - a big picture

Primer exporta u flat format

Odoo CMS - a big picture
Dizajn i proizvodnja plastične ambalaže i pakovanja
Design Winning Experiences