Kupovina novih i polovnih robota - Kako programirati robota?
Softversko rešenje za jednostavno programiranje robota za različite projekte

Kao i naprednije CNC mašine, tako su i roboti sve više zastupljeni i u domaćoj proizvodnji, i to iz sličnih razloga: manjak kvalifikovanih radnika, radnika sa iskustvom, veća konkurencije i rast troškova, potreba da se uradi više različitih projekata u kraćem vremenskom periodu kako bi mašine bile angažovane u kapacitetu koji garantuje relativno brzu otplatu, itd.

U najkraćem.. Ako planirate da nabavite robota koji neće obavljati jednu standardnu operaciju već treba da bude fleksibilan poput CNC mašina:

 1. biće vam svakodnevno potrebno programiranje robota

 2. samim tim treba vam softver za programiranje robota.

Odoo CMS - a big picture

Prilikom kupovine robota Solfins vam može pomoći na više načina:

 • provera robota pre kupovine - da li je dostupan u okviru kasnije softverske podrške, šta sve treba da ima, koja oznaka robota ima karakteristike koje očekujete

 • ponuda softvera i softverske podrške pre kupovine - da možete tačno da isplanirate realne troškove investicije, učešće cene robota i softvera u satu rada i ceni proizvoda

 • demonstracija softverskog rešenja - možemo vam prikazati kako izgleda odgovarajuće softversko rešenje, kako vaš robot izgleda u softveru, pa i simulacije rada robota kako biste bolje sagledali svoju investiciju

 • isporuka softverskog rešenja - procesiranje nabavke i registracije licenci, podešavanje softvera za vaše potrebe i kompletna priprema za maksimalno efikasan rad od prvog dana robota u vašoj proizvodnji

 • godišnja tehnička podrška - tu smo za sve što zapne, sve što zaboravite sa obuka, za pomoć u analizi proširenja implementiranog softverskog rešenja, itd.

 • obuka zaposlenih - za sva isporučena rešenja Solfins pruža stručnu obuku koju obavljaju menadžeri i aplikativni inženjeri sa svakodnevnim iskustvom iz industrije.

Napomena: Ove usluge su besplatne za Solfins klijente na održavanju za bilo koje softversko rešenje.

Odoo CMS - a big picture

NEKOLIKO SAVETA ZA NABAVKU POLOVNIH ROBOTA

Kompletan robot nema samo "sve žice"

Sam robot može da izgleda u redu i da radi lepo kod prodavca ali da biste bili sigurni da će isto tako lepo raditi i kod vas obratite pažnju:

 • Da li robot ima svoje upravljanje - i da li cena podrazumeva i upravljanje koje ide uz robota?

 • Da li vi planirate da koristite robota za neke zahtevnije zadatke nego što ga je koristio sadašnji vlasnik pa vam treba i novije, naprednije upravljanje?

 • Ako treba da se zameni "samo neka sitnica nego mene mrzi pa je zato i tako jeftin" - da li ta "sitnica" postoji na tržištu? Da li je proizvođač i dalje isporučuje? Da li garancije ostaju da važe ako sami zamenite tu "sitnicu"?


I naravno, bezbroj drugih pitanja koja su slična kao i kod nabavke polovnih CNC mašina pa preporučujemo da pregledate i taj tekst >

Tačne specifikacije robota koji kupujete

Imajte na umu da je svaki proizvod imao više varijanti. Ponekad je razlika samo u jednom slovu ili broju - slovu ili broju koji čak nisu ni napisani na samom robotu nego se mogu naći tek u pratećoj dokumentaciji koja ide uz robota - ako i ona nije generička, a ta jedna oznaka je zapravo na garantnom listu koji je istekao pre 10 godina, ili ga i nema. 

Na primer, prilikom analize upotrebe robota kod klijenata imali smo slučajeve da opseg konkretnog robota nije onaj kom se kupac nadao jer je isti model robota rađen u tri verzije opsega (a s obzirom da se prodavao razmontiran nije bilo moguće ni saznati uživo da to nije ona varijanta koja je kupcu bila potrebna). U dokumentaciji je naravno uvek bio nazivan generičkim imenom (prvih par brojeva i slova), a poslednja oznaka koja je govorila o realnom dosegu bila je skrajnuta.

Mi u Solfinsu ovakve detalje saznajemo relativno lako jer koristimo verovatno najveću i najdetaljniju bazu robota svih proizvođača koju koriste i projektanti linija u auto i avio industriji pa je svaki parametar od presudne važnosti za pravilno sklapanje tako efikasnih i skupih proizvodnih sistema i linija za sklapanje proizvoda.

Softver, softver i softver

Svaki alat, svaka mašina, mogu biti više ili manje efikasni. Kod čekića ili bušilice efikasnost dobrim delom zavisi od korisnika, kvaliteta čelika alata, itd. Ali kako alat postaje moćniji, kad je to CNC mašina ili robot, tako efikasnost dramatično počinje da se menja u zavisnosti od softvera koji koristite.

Mašine kojima se broj osa izražava brojevima preko 3-4, to jest, one mašine za koje kažemo da imaju 5, 6, 7, ili 12(?) osa, prosto ne mogu da rade bez odgovarajućeg softvera. 

Da vam robot ne bi služio u proizvodnji kao bušilica, uz investiciju u robota planirajte investiciju u softver koji će tog robota voditi po putanjama koje ne možete da zamislite u glavi, a kamoli da samostalno isprogramirate tako da obave posao za najkraće moguće vreme. 

Do nedavno, robote smo mogli da programiramo samo "ručno", ali ovakvo pokretanje robota nije adekvatno za današnje poslove koji podrazumevaju manje projekte koji kraće traju, česte izmene, male serije, itd.

Odoo CMS - a big picture

Zašto nabavljate robota - razlog 1, 2 ili 3?

Postoje tri koncepta primene robota u proizvodnji, koji ujedno definišu i proces programiranja robota za koji će se korisnici opredeliti. Najčešći slučaj možda je prvi - kada je robot deo proizvodne linije, ali najzanimljiviji je svakako drugi - kada je robot vaša CNC mašina koja svakog dana ima neki novi zadatak (treba li napomenuti da u ovakvom režimu rada robot pravi veću vrednost proizvoda, čini vašu proizvodnju i radionicu konkurentnijom na tržištu, proširuje krug potencijalnih klijenata i poslova koje malo ko može da uradi?).

Odoo - Sample 1 for three columns

1. Robot za jednu karakterističnu operaciju u proizvodnom procesu

Primer ovakve upotrebe robota nalazimo i na relativno jednostavnim proizvodnim linijama (pakovanje proizvoda, proizvodnja glinarskih proizvoda u građevinarstvu i sl). 

U ovom slučaju robot (ili par robota) nalazi se u jednoj karakterističnoj tački linearnog proizvodnog procesa, ima zadatak da obavlja jednu operaciju (npr. premeštanje proizvoda sa konvejera na kolica, premeštanje opeka sa konvejera posle prese na regale koji idu u gasne peći, itd). 

Možda najčešća operacija je takozvani "pick and place" - u kojoj robota koristimo za preuzimanje delova ili proizvoda na jednom mestu i postavljanje na drugu poziciju. 

Dakle reč je o proizvodnji jednog ili nekoliko srodnih varijanti proizvoda gde robot celog svog radnog veka na tom mestu koristi svega nekoliko programa (za svaki proizvod po jedan program, pa puta neodređeni broj operacija u neodređenom vremenskom intervalu).

U ovom slučaju optimalno je angažovati inženjere koji će "ručno" isprogramirati robota, testirati i pustiti robota u rad, optimizovati kod, i to je to.

Iskreno govoreći, za ovakve primene nikakav naročit softver nije potreban, a uz to, uslugu programiranja najčešće će pružiti firma koja projektuje ceo sistem, to jest celu proizvodnu liniju koja uključuje jednog ili par robota, i možda se može reći da robot u tom slučaju i "nije vaša briga". Ako ne radi robot - ne radi linija, i zovete onoga ko je projektovao i montirao celu vašu proizvodnju.

REŠENJE? Robot je problem onog ko ga je tu postavio!

Odoo - Sample 2 for three columns

2. Robot za jedan tip operacije u vašem proizvodnom procesu (sa neograničenim varijablama za nove projekte)

Ovakva uloga robota slična je ulozi svake posebne mašine u vašoj proizvodnji - bušilica je da buši, brusilica da brusi, robot da radi zavarivanje ili neku mašinsku obradu. 

OK, možda je zbog cene robota pristojnije uporediti ga sa nekom specijalnom CNC mašinom kao što su automati i Swiss-Type mašine, ali uloga je jasna:

 • ove delove radimo na robotu

 • možda ćemo ga nekad koristi za još nešto

 • ali za sada on će koristiti da nam ubrza i pojednostavi ovaj deo posla u proizvodnji..

Ali! Ovde već dolazimo do problema koji čini ovakvu ulogu robota dramatično drugačijom u odnosu na prve primere gde je robot deo proizvodne linije - ne samo proizvodnog procesa kao šireg pojma.

Ovde robotu ne dolaze isti "poslovi" sa konvejera, ovde robotu prinosimo komade posle klasične CNC obrade, bilo na glodalici ili strugu, ili posle sečenja nekih limova, ili posle izrade kompozitnih komada od lameliranih ploča, itd. 

I tu leži problem - mi robotu prinosimo svakodnevno nove projekte, nove komade, gde ta načelno "ista" operacija svakog dana izgleda sasvim drugačije:

 • svakog dana potreban je novi kod jer su tačke zavarivanja na potpuno drugim mestima

 • svakog dana neko mora da programira robota jer danas umesto stolice pravi policu

 • svakog dana neko mora da bude tu da se uveri da robot obavlja novi zadatak kako je predviđeno jer danas radi sa glodalom od 80mm a sutra će raditi finiju obradu i bušenje rupa glodalom od 12mm..

U ovakvim okolnostima korisnik robota ima dve opcije:

 1. da zaposli ili obuči zaposlenog za svakodnevno programiranje robota

 2. da nabavi softver koji omogućava da robota programiramo poput CNC mašine pomoću nekog CAD softvera - softvera koji je jednostavan za učenje i korišćenje, koji će automatizovati procese, uraditi simulacije rada robota za bezbedno pokretanje..

REŠENJE? DELMIA!

Odoo - Sample 3 for three columns

3. Proizvodnja se zasniva na robotima kao osnovnim mašinama

Najpoznatiji primer je svakako autoindustrija. Svi smo mnogo puta videli kako to izgleda kod najpoznatijih proizvođača širom sveta gde su robotizovani najrazličitiji procesi - zavarivanje šasije, ubacivanje elemenata u automobil, lepljenje stakala, zaštita, farbanje i lakiranje karoserije, itd.

Teoretski, s obzirom na to da svaki od ovih robota obavlja jednu karakterističnu funkciju, na jednom modelu automobila, i ovde možemo jednom sve isprogramirati "peške" i to će raditi za narednih 50, 100, 500 hiljada primeraka.

U praksi, svaka izmena, na bilo kom delu, na kodu bilo kog robota u celoj liniji, može da poremeti sve ostalo. "Ručno" programiranje proizvodne linije zasnovane na robotima ispočetka, jednom kada je produkciona faza već počela, automatski znači obustavljanje projekta, otkaze i ostavke, i pad vrednosti akcija na berzi. 

S obzirom da ovaj scenario ne dolazi u obzir, nije ni čudo što je autoindustrija prva implementirala softvere koji mogu da automatizuju programiranje robota, i to u kontekstu celog proizvodnog procesa, i da simuliraju, ne samo rad robota na određenom komadu, već i kompletnu proizvodnu liniju sa svim relevantnim informacijama - brzina operacija, ciklusno vreme za svaki pojedinačni proizvod, kalkulaciju troškova za varijante proizvoda, optimizaciju i međusobno preklapanje poslova koje obavljaju mašine i robote sa onim koje obavlja čovek.

Naravno da ovako kompleksnih rešenja na tržištu nema mnogo. Zapravo, samo je jedno koje objedinjuje:

 • programiranje robota u proizvodnji

 • simulaciju kompletne proizvodnje

 • planiranje proizvodnje uz sve relevantne proračune

 • testiranje izmena na virtuelnom modelu proizvodnje..

IREŠENJE? Opet DELMIA!


ŠTA JE DELMIA?

DELMIA je kompletno rešenje koje čini skup desetine pojedinačnih softverskih alata objedinjenih u jedan sistem koji je prilagođava potrebama korisnika. Programiranje robota, DELMIA Robotics, samo je jedna od uloga koju DELMIA rešenja mogu da obavljaju u vašoj proizvodnji.

DELMIA je dostupna i kao Cloud rešenje te ne zahteva ni naročiti hardver jer sve kalkulacija obavlja na rentiranoj serverskoj infrastrukturi, a investicija se može prilagoditi i konkretnom projektu kroz polugodišnje pa i tromesečno rentiranje licenci. 

Tako da, čak i kad imate robota koji će veći deo godine da obavlja jednu operaciju koja se može obaviti kroz jedno PLC programiranje, taj robot ne mora ostati "zarobljen" u tom jednom kodu - ako naleti zanimljiv projekat, lako ćete aktivirati Delmia Robotics licencu do kraja tog projekta, lako ćete je i produžiti ako se klijent odluči da produži projekat, i imate sasvim jasne dodatne troškove..

Primeri Delmia rešenja za fleksibilno programiranje robota za operacije zavarivanja i glodanja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da li mi je zaista potrebna DELMIA?

Ako imate proizvodnju gde robot obavlja baš ono što uglavnom zovemo "robotski posao" - jednu istu operaciju, po istoj putanji, iz dana u dan, iz godine u godinu, onda vam DELMIA nije potrebna. Ali se DELMIA podrazumeva ako imate fabriku za finalno sastavljanje i proizvodnju automobila.. ili..

DELMIA vam je neophodna ako prosto želite da koristite robota kao bilo koju alatku koja svakog dana može da obavlja neku drugu operaciju, na nekom drugom proizvodu, po nekoj novoj putanji, u sporijem ili bržem režimu rada, uz izmenu alata na glavi robota, itd. 

Robot za operacije zavarivanja

Pravite proizvode od limova ili profila? Svake nedelje ili meseca imate drugu seriju? Svakog dana želite da zavarite neku novu poziciju na novoj geometriji za novog klijenta? Rešenje je DELMIA.

Robot za mašinsku obradu delova

Želite da primenite robota kao CNC mašinu koja će obaviti niz operacija na komadima ili sklopljenim proizvodima, obraditi ivice, polirati površine, raditi kontrolu kvaliteta pipalicom? Rešenje je DELMIA.

Robot za proizvodnju nameštaja i elemenata enterijera

Danas imate set stilskih stolica, sutra gilender za zavijeno luksuzno stepenište, prekosutra zidni bareljef za lux-hotel i drveni lamelirani kupatilski nameštaj - lavaboe i kade, a sledećeg meseca radićete trideset rezbarenih vrata za luksuznu vilu? Rešenje je DELMIA.

Robot za varijabilne operacije u proizvodnim sistemima, linijama za sortiranje i pakovanje

Imate proizvodnu liniju ili liniju za pakovanje koju koristite za uslužnu izradu ambalaže za finalne proizvode za različite klijente, gde svakog meseca novi proizvodi jure preko konvejerske trake? Rešenje je DELMIA.

Robot u laboratoriji za istraživanje i testiranje

Svakog dana testirate različite dizajne, geometrije i materijale hvataljki, tražite optimalno rešenje koje će ići na robota u proizvodnji, merite vibracije različitih alata u različitim položajima robota? Rešenje je DELMIA.

Robot za rad laboratoriji i prostorima sa kontrolisanim uslovima

Robot je vaša produžena ruka u hermetički zatvorenom radnom prostoru? Robota koristite za svakodnevni rad u prostoru sa posebnim režimom pristupa gde ne može tek tako da dođe inženjer koji treba da programira robota za svaku novu operaciju? Rešenje je DELMIA.

Odoo image and text block

Roboti u obrazovnim ustanovama

Programiranje robota je samo delić DELMIA softverskih paketa, a celo DELMIA rešenje samo je deo 3DEXPERIENCE Platforme koja je dostupna za sve obrazovne ustanove po specijalnim uslovima i opcijama za nastavni kadar i vaše studente i učenike:

 • SOLIDWORKS i CATIA za dizajn i 3D modelovanje

 • SIMULIA za sve vrste simulacija koje su dostupne danas

 • DELMIA za programiranje robota i definisanje proizvodnje

 • ENOVIA za upravljanje projektima i kolaboraciju timova

Sva ova rešenja omogućavaju kompletno organizovanje nastave, rad na internim ili većim međunarodnim projektima, uz dostupne resurse za učenje i direktnu komunikaciju sa dobavljačima, proizvođačima, sa rešenjima za istraživanje i praćenje tržišta, itd.

Koliko košta delmia (ako je koristi bogata autoindustrija)?!

Cenu DELMIA softvera za programiranje vašeg robota, kao i bilo koje drugo rešenje vezano za proizvodnju, najpreciznije ćete izračunati kada svakom proizvodu na kom radi dodate i cenu softvera, uz cene potrošenog alata, logistike, marketinga, sirovina, zaposlenih, potrošnje energije, itd. 

Kada računate cenu investicije po učešću u ceni proizvoda, onda je pravo pitanje da li vi imate tržište za ono što će vaš robot da uradi za 24/7 u režimu koji prelazi i 5.000 radnih sati godišnje? Jednostavno, DELMIA je namenjena za punu produktivnost robota i u tom režimu rada njeno učešće u ceni proizvoda spušta se na manje jednocifrene brojeve.

Odoo - Sample 1 for three columns

Koliko košta robot bez softvera?

Najjednostavniji deo posla u vezi sa robotom je njegova kupovina. Ali da bi tih 10 ili 20 hiljada za polovnog robota bez softvera imalo smisla morate računati da ćete raditi uz više prepreka:

 • svaki program koji vam neko uradi koristiće samo za jednu putanju robota, za jednu operaciju, za jedan tip proizvoda (ima smisla kad robot uvek radi isto)

 • kao i uvek kod bilo koje mašine, tek u toku rada se otkriju bagovi, nedostaci, ogračničavajući parametri -onaj ko vam radi uslužno programiranje vremenom će svakako upoznati vašeg robota i svaki sledeći put će ići brže, ali treba doći dotle dok investicija čeka da se otplati

 • inženjerima često može da bude zanimljivo da se pozabave ovako nekim projektom, da to dožive i kao lični izazov, i da prvih par programa prođe bez problema, ali.. u nekom trenutku sigurno im vaš robot pada na listi izazova/prioriteta, i dolazak u petak odlaže se za ponedelja, ponedeljak za narednu nedelju, itd.

 • robotu cena pada vremenom i lako može da se desi da između kupovine i prodaje polovnog robota, u ovakvom režimu rada od posla do posla, zapravo može da postane tačka u proizvodnji gde gubite novac.

Odoo - Sample 2 for three columns

Koliko košta robot sa softverom?

Kao i kod naprednijih CNC mašina, i ovde cena same mašine, odnosno robota, može lako da se udvostruči kada se doda odgovarajuće upravljanje i softver za programiranje. 

Šta dobijate sa vašim internim rešenjem za programiranje robota:

 • softver koji sadrži sve parametre vašeg robota

 • softver koji ima učitan 3D model robota

 • softver koji će za svaki novi komad i operaciju da vam prikaže kompletnu simulaciju rada robota

 • softver za čiju upotrebu možete da obučite bilo kod operatera na CNC mašinama

 • softver koji će robota pretvoriti u super-produktivnu vrednost u vašem proizvodnom pogonu

Međutim, postoje stvari koje novac ne može da kupi, i tu leži posebna vrednost sopstvenog internog rešenja za programiranje robota:

 • vaši projekti zavise samo od vas i vaših zaposlenih

 • niste u milosti ljudi koji se možda presele u drugi grad ili državu, ili odu na godišnji za koji niste nikako mogli znati unapred

 • kada na robotu nema poslova možete se sami igrati, učiti, isprobavati nove primene robota, nove alate, ali i nove proizvode..

Odoo - Sample 3 for three columns

Pitanja za ROI proračun..

Sagledajte svoju industriju i pronađite tržišne niše gde je konkurencija manja, cena proizvoda veća, klijenti jednostavniji za komunikaciju, i kopiranje vaših ideja daleko komplikovanije, možda i nemoguće.. jer.. to je okruženje u kojima roboti imaju najviše potencijala na tržištu danas. 

Sarađujte sa arhitektima na izradi luksuznih enterijera, sa dizajnerima na izradi nameštaja, sa umetnicima na izradi instalacija, i naravno, sa onima koji rade kompleksne proizvode iz oblasti mašinstva, razvoja proizvoda, izrade prototipova, itd.

Povrat investicije (ROI) u robota nije tako lako definisati kao što je to slučaj sa povratom investicije u standardne mašine jer ovde nema jake konkurencije, nije standardna ponuda, nisu standardni ni delovi i proizvodi koje treba nabaviti, klijenti mogu da dođu sa više strana, itd.

Zato ROI za robota sa softverom obično prati jasan plan i ideju šta pravite, za koga pravite, koju cenu proizvoda postižete. 

Kupiti robota zato što je "jeftin" (u odnosu na njegovu cenu pre 10 ili 20 godina i pre hiljada pređenih kilometara u milionima operacija), a pritom ne računati na investiciju u softver, i planirati da pravite ono što drugi mogu da završe na standardnim mašinama.. to je odluka o kojoj ipak treba dvaput da promislite..


Solfins rešenja za vaše robote

iskustvo, analiza, implementacija, obuka, podrška

 
 

Primer iz Solfins prakse - DELMIA implementacija u Srbiji

Implementacija DELMIA Robotics Cloud softverskog rešenja za fleksibilno programiranje robota u firmi Enterijer Janković bilo je pomalo iznuđeno rešenje za izuzetno kompleksan projekat koji je ulazio u završnu fazu i bilo je neophodno u kratkom roku obraditi stotine pojedinačnih različitih elemenata i to sa čak 5 od ukupno 6 strana prizmatične geometrije.

Pola rešenja bio je robot, dok je druga polovina rešenja bio softver za programiranje obrade tako velikog broja različitih elemenata. Uz to je trebalo osmisliti i kompletnu logistiku oko robota kako bi se ubrzao ceo proces, što je zahtevalo dva dana za implementaciju softvera, "skicu" radnog prostora robota, proračune kapaciteta obrade i kompletnu pripremu za lansiranje ovog koraka u proizvodnom procesu.

Bez obzira što je u to vreme ovo bila jedna od prvih implementacija na svetu, Solfins prethodno iskustvo sa robotima, veoma jednostavan a moćan softver, i odlična komunikacija za klijentom, omogućili su da sve bude izvedeno bez greške.

Odoo image and text block

Solfins rešenja za proizvodnju

Pored softvera za programiranje robota možemo vam isporučiti i:

 • softvere za inženjering - SolidWorks i CATIA

 • rešenja za upravljanje proizvodnjom, dokumentacijom, projektima - SolidWorks Manage, Enovia PLM, 3DExperience platforma

 • rešenja za kontrolu kvaliteta, kreiranje uputstava, renderovanje, itd.

 • rešenja za 3D skeniranje proizvodnih postrojenja i mašina

 • mašinske simulacije i postprocesore

 • rešenja za bilo koji tip CNC mašjne

 • 3D štampu alata i gotovih proizvoda u vašoj proizvodnji ili kao uslugu..

Foto pored/iznad: hvataljka za robota kompletno izrađena tehnologijom 3D štampe u kombinaciji štampe kompozita (poliamid sa karbonom - crno) i metala (alatni čelih 316 - srebrno).

Kupujete robota? Želie samostalno da ga programirate? Možemo vam pomoći da isplanirate investiciju i pronađete rešenje za bilo koji scenario korišćenja robota!

Simulacija ventilacije velikih objekata složene geometrije
Studija slučaja: Filharmonija u Parizu za rad u CoVid uslovima