Konstruisanje elektroda u CATIA 3DEXPERIENCE
brzo dobijanje geometrije za elektrode kod alata

Postoji više načina kako da se uradi ali ja koristim ovaj, sa kojim kompleksniju elektrodu generišem za 10-ak minuta:


Pokrenite aplikaciju Mold Tooling:

Odoo image and text block

1. Kliknite na Electrode ikonicu 


2. Selektujte „outline“ odn spoljnu ivicu tela za elektrodu.
3. Nakon toga selektujte površinu koja će predstavljati top ravan.

      4. Kliknite na ovu ikonicu: 


      i extraktujte aktivnu geometriju za elektrodu. Sada je kreirana aktivna geometrija i novi "balon" je zakačen za nju.


      Sada treba da modifikujemo geometriju da dodamo ojačanje, nosač i uglove.

      1. Klikom na Reinforcement ikonu dobićete automatski geometriju ojačanja: 

       

      Kada se ojačanje pojavi dobićete kontekstualni meni kojim mozete da doradite geometriju, uglove, izvrnete pravac, obrišete ili dodate nosač...
      Da bi na ojačanje dodali nosač, kliknite na nosač iz kontekst menija i izaberite Holder from Catalog      1. Iz Kataloga izaberite „Holder imported previously“.
      2. Nosač se automatski pozicionira.
      3. Proverite da li je sve u redu i eventualno modifikujte šta vam ne odgovara

      Imate konstruisanu elektrodu!
      Da bi generisali automatski njenu 2D dokumentaciju kliknite na:


       
       

      Ako vam se ne čita pogledajte video

      Video uputstvo kako se kreira model elektrode, nosač i ojačanja i prateća dokumentacija pomoću MOLD aplikacije na 3DEXPERIENCE platformi

       

      Više o MOLD aplikaciji na 3DEXPERIENCE platformi pogledajte na našem blogu: Catia Mold & Tooling Designer (MTG)

      CATIA Functional Generative Design - GDE
      Automatizacija u razvoju proizvoda i priprema za tehnologiju