Integrisane simulacije u odbrambenoj i avio industriji
Unapredite program razvoja uz integrisane simulacije - Simulia & Abaqus

Situacija u avio i odbrambenoj industriji je trenutno takva da, globalno gledano, ni petina razvojnih programa i projekata ne uspeva da isporuči rezultat u okviru predviđenih resursa. 

To nije ni čudo s obzirom da se od kompanija zahteva da isporuče naprednije letelice i odbrambene sisteme za kraće vreme, po manjoj ceni nego ikad ranije.

Međutim, ovaj izazov kompleksnih projekata sa strogo ograničenim vremenskim, ljudskim i drugim resursima u avio i odbrambenoj industriji može se prevazići uvođenjem integrisanih simulacija u proces razvojnih programa. 

Odoo CMS - a big picture

Kako iskoristiti simulacije tokom celog ciklusa razvoja?

integrisanim simulacijama

Studije pokazuju da postoji izražen zastoj u razvojnim projektima u toku testiranja prototipova. Razlog je taj što veći deo industrije ulazi u ovu fazu bez dovoljno informacija o proizvodima i sistemima, te dvosmerno kretanje informacija od projekta do prototipa i nazad, ulazi u začarani krug gde sve relevatne informacije za izmene dolaze od prototipova, odnosno, sa testiranja. to ne mora tako da bude!

Zaključak studije jeste da je neophodno u ranijoj, to jest, projektnoj fazi novog razvoja, saznati što više preciznih informacija o karakteristikama i ponašanju svih komponenti i celog sistema, tako da one budu predviđene, ali i unapređene, već u ranoj fazi projekta - a zatim i primenjene i testirane već na prvom prototipu.

Da bi ovo bilo moguće da se učini potrebna su dva preduslova:

  1. zasnivanje razvoja na 3D modelu umesto na 2D "crtežima"

  2. integraisan proces simulacija u svim fazama razvoja.Primena simulacija u svim fazama razvoja

Odoo CMS - a big picture

Simulacija u fazi razvoja koncepta

birate put kojim ćete ići u razvoj? ne donosite odluke bez pomoći softvera koji vam odmah može uporediti dve varijante i prikazati jasno u kom smeru treba da se krećete na putu do konačnog modela komada ili koncepta sistema.

Simulacije u fazi konačnog projekta

spremni za prototip? još ne! sačekajte i rezultate konačne simulacije ponašanja sistema u realnim uslovima za poslednja unapređenja pre izrade prototipa - daleko je brže i jeftinije sve moguće izmene i unapređenja uraditi na računaru!

Simulacija u fazi testiranja prototipa

Prototip je napravljen i dobijate nove podatke iz realnih uslova korišćenja? Unesite nova scenarija u softver - ne pravite novi prototip za svaki scenario - uradite i ovo brže i jeftinije kroz računarske simulacije!

Odoo CMS - a big picture

Dassault Systemes besplatna brošura: 

Improve Program Execution with Integrated Simulation

 (.PDF, 14 stranica)

Preuzmi brošuru >

CATIA 3DExperience Reverse Engineering
Od STL fajla do dela spremnog za 3D štampu ili za CNC obradu