Enrol Catia V5/3DEXPERIENCE onpremise licence
Naučite kako da ubacite DSLS licence u administrativnom alatu od Dassault Systemes

Pre svega potrebno je da imate instaliran DS License server (License server administration tool) koji možete preuzeti sa ove stranice Solfins tehničke podrške

Kada je instaliran license server pokrenite: Start > Programs > DS License Server > License Administration Tool.


U jezičku "Server definitions" desni klik na željeni server > Connect 


Na taj odabrani server klikom iz menija na License > Enrol učitajte fajl koji ste dobili na mail od Solfinsa i vaše Catia V5 licence postaju aktivne.Na kraju procesa korisnik dobije pozitivnu povratnu poruku o uspešnosti procesa

enrolling dsls

Napomene:

Licencni fajl ne sme biti stariji od 7 dana pre trenutka Enroll-a, izaći će greška u crvenim slovima. Ukoliko je tako obratite se Solfinsu za pomoć.

Catia V5 povezivanje na PLM
data management for Catia V5