Electrical 3D Systems Designer (ELG)
Rutiranje kablova, žica, wire harness, dokumentacija
 
 

Catia 3DEXPERIENCE Electrical 3D designer aplikacija    

Pomoću mogućnosti Catia Electrical aplikacije vršimo optimizaciju proizvodnje ožičenja i kablovskih setova (wire harness) kao i plan proizvodnje na stolu.

Kontaktirajte nas >

Odoo text and image block

Preporuka industrije

Potpuno integrisani svi procesi u jednoj aplikaciji: 3D Harness Design, 3D mechanical design, kanalice, sinhronizacija sa elektro-šemom

Eliminisana potreba za mnogim fizičkim prototipovima


Napomena: posebna aplikacija je potrebna za automatizovano generisanje proizvodne dokumentacije link>>

Aplikacije koje sadrži ova konfiguracija licenci

Sadrži standardne CATIA mechanical aplikacije za 3D modeliranje, kreiranje tehničke dokumentacije
Konektore ka neutralnim formatima
Electrical 3D assembly i part design
Electrical raceway
Sinhronizaciju 3D modela sa 2D šemom

Automatizovana proizvodna dokumentacija

Zaglavlja, revizione šeme i tablice definisane prema kompanijskom standardu
predefinisan stil pogleda

Predefinisane anotacije na crtežu prema industrijskom standardu
mogućnost dodavanja 3D ili izometrijskih pogleda na kablovski set radi lakšeg snalaženja i razumevanja crteža.

Kompletno rešenje za upravljanje životnim ciklusom kablovskog seta.

Posvećena aplikacija samo za harness flatening za kompanije koje se bave samo proizvodnjom kablovskih setova - Electrical Harness Manufacturing Engineer (EMP)

Brz povrat investicije u aplikaciju za 3D Electrical jer se drastično smanjuje vreme i brzina dolaska do gotovog kablovskog seta spremnog za serijsku proizvodnju bez velikog broja prototipova.
Nazad na CATIA aplikacije
Više verzija Catia V5 na jednom računaru
Podešavanje CATSettings za Catia V5 za više verzija