Digitalni kontinuitet uz 3DEXPERIENCE
3DEXPERIENCE Delivers DIGITAL CONTINUITY | Use case
Odoo CMS - a big picture

Digitalni blizanac ili 3DEXPERIENCE blizanac?

Sa 3DEXPERIENCE platformom inženjerski tim radi sa preciznim modelom budućeg fizičkog proizvoda ili alata koji u sebi sadrži mnoštvo detaljnih informacija. 3DEXPERIENCE blizanac omogućava da, osim inženjera, kompletna firma ima pristup i bude povezana - od projektovanja do proizvodnje i servisa. Više od samog digitalnog blizanca vašeg proizvoda 3DEXPERIENCE blizanac omogućava potpunu sledljivost tako što ima jedan - jedinstven izvor za jednu informaciju - od ulaznih zahteva do kompletnog istorijata promena do odluka i razloga za te odluke.

Koristeći 3DEXPERIENCE blizanca moguće je modelirati i simulirati prirodne i proizvodne procese pre nego što se krene sa realnom proizvodnjom što omogućava kontrolu i smanjenje proizvodnih troškova.

 
 

Prodaja i projekti

Sve počinje sa ulaznim zahtevima koje definiše kupac kroz prodajno/tehnički tim kompanije

Na osnovu postojeće dokumentacije i željene funkcionalnosti kupca, tehnički tim definiše novi projekat i konfiguraciju mašine za kupca. Tom prilikom su identifikovali da mora da se potpuno razvije novi modul kako bi ispoštovali sve zahteve.

Detaljnije o upravljanju projektima

 
 

Multi-disciplinarno projektovanje

Razradom ulaznih zahteva tehički tim koristi svoje Catia aplikacije za definisanje nove varijante proizvoda, konstrukciju mehaničkih komponenti, elektro i pneumatskih komponenti, logičkog podsistema...

Kompletna specifikacija na jednom mestu bez dupliranja informacija.

  • elektro kabliranje

  • softver za PLC

  • mehaničke i elektro komponente

  • logički podsistem

  • tehnička dokumentacija

  • korisnička uputstva

  • analize i simulacije kinematike

  • strukturne analize i simulacije

 
 

Izmene, varijante, istorijat verzija

Svaka izmena na bilo kom odobrenom ili ne elementu u platformi se beleži i arhivira sa relevantnim podacima o osobi koja je menjala, šta je promenjeno...

Detaljnije o upravljanju dokumentacijom

Odoo image and text block

Korespodencija, poruke, emailovi...

Kolaboracione aplikacije na platformi omogućavaju da se na istom mestu gde je i projekat beleže i razgovori, video pozivi, timski rad, korespodencija, sms i email poruke...

Svaki zaposleni ima svoj profil sa parametrima i veštinama rako da se svi resursi kompanije pravilno raspoređuju i unapređuju.

Aplikacija "Communities" omogućava vođenje formalne i neformalne baze znanja kompanije, mesto za razmenu ideja i internih novosti. Korisničke grupe i timovi se mogu formirati kako bi svima stizale relevantne informacije.

 
 

Radne instrukcije

Funkcije u okviru Catia Composer aplikacije omogućava da formalno definišete sve instrukcije za montažu ili servis svojih mašina i alata na osnovu 3D podataka koji su već u platformi

Svaka od instrukcija se može prikačiti uz svaku fazu proizvodnog plana tako da komunikacija ka proizvodnji bude nedvosmislena.

 
 

Proizvodni plan - bez tehnoloških operacija

Na osnovu inženjerske sastavnice (BOM) se može brzo formirati proizvodna sastavnica (MBOM) kako bi iz 3DEXPERIENCE platforme mogli da generišete hronološku listu svih elemenata koji vam trebaju da bi ste proizveli deo ili sklop.  Takvu listu dalje preuzimaju MES sistemi kao što je Delmia Apriso i Ortems.

Šta sve treba proizvesti daje odgovor MBOM - proizvodna sastavnica a na koji način proizvesti, na to pitanje odgovara dodatno i tehnološki postupak sa radnim instrukcijama.

 
 

Proizvodni plan - sa tehnološkim operacijama

Proizvodna sastavnica (MBOM) koja se dalje može razraditi na tehnološke operacije koje se mogu dodati iz predefinisane baze kako bi iz 3DEXPERIENCE platforme mogli da generišete proizvodni plan koji dalje preuzimaju MES sistemi kao što je Delmia Apriso i Ortems.

 
 

Organizacija u proizvodnji

Vaš jutarnji petominutni sastanak može da se kompletno izvede u proizvodnji bez papirića i notesa. sve informacije zabeležite na monitoru osetljivom na dodir pomoću Delmia 3D Lean aplikacije

Definišite sastanak, verifikujte ko je prisutan, dodelite ljudima radne zadatke, uočite incidente i neusaglašenosti, dodelite operativne instrukcije...

 
 

Servisni zahtevi

Nakon određenog broja mašina u eksploataciji kod kupaca poslu se pridružuje i servis koji može biti profitabilna poslovna grana ako se pravilno organizuje i vodi - u okviru 3DEXPERIENCE platforme!

 
 

Evidencija proizvodnje

Evidentiranje preizvodnje pomoću QR koda na osnovu tehnološkog postupka 

Manufactured Items Manager - MFN
on premise aplikacija za pravljenje MBOM liste