DELMIA NC Shop Floor Reviewer
Distribucija informacija od tehnologa ka CNC operaterima digitalno bez papirnih kopija - uvek ažurno

DELMIA NC Shop Floor Reviewer aplikacija

Ova aplikacija omogućava da se Proces (PPR) koji su izvršili tehnolozi na pripremi tehnologije obrade (strategije obrade, odabiru alata i steznog pribora kao i CNC mašine) nakon odobrenja pojavi dostupan operaterima ali sa limitiranim pravom pristupa - tj dovoljnim pravom pristupa da se izvrši merenje, simulacija, pregled strategija obrade, plana stezanja i svih operativnih informacija poput vremena obrade - interaktivno u web formi bez štampanog primerka koji je često neažuran i ručno formiran.

Aplikacija je u web tehnologiji što znači da radi sa tableta, telefona i drugih mobilnih uređaja

Kako radi aplikacija?

 Operater vidi strukturu kao i tehnolog - jedan "jezik" komunikacije bez pretvaranja u papirnu formu

 
 

 Video rada u aplikaciji

Ubrzajte vaše inženjerske procese sa CATIA 3DEXPERIENCE - Generative Shape Design (3/3)
Serija CATIA trikova koja pomaže u efikasnom obavljanju svakodnevnih inženjerskih zadataka