Collaborative Designer for SOLIDWORKS - UES
3DEXPERIENCE nadogradnja za direktnu SolidWorks integracija na platformu
 
 

Collaborative Designer for SOLIDWORKS - UES

Direktna integracija u SolidWorks 3D CAD

Spisak aplikacija

APLIKACIJE KOJE SU UKLJUČENE U Collaborative Designer for SOLIDWORKS - UES

  1. Import from DS Legacy Systems

  2. Derived Format Converter

  3. SOLIDWORKS integration

Rad na CATIA i SOLIDWORKS projektima sa telefona, tableta i grafičke table
Imate ekran na dodir? Dodirnite svoje projekte sa bilo koje lokacije!