Catia V5 - Simulia 3DEXPERIENCE cloud computing
koristite najmoćnije resurse za brzu i tačnu simulaciju

Kao korisnik najčešće konfiguracije Catia V5 imate potrebu da analizirate ponašanje našeg projekta ili konstrukcije ali su moćni hardverski i softverski resursi van trenutnog domašaja?

3DEXPERIENCE Cloud omogućava da iznajmite licencu najmoćnijeg simulacionog paketa na svetu onoliko koliko vam treba i kada vam treba kako bi izvršili jednostavne ili kompleksne simulacije i analize. 

Iz okvira Catia V5 menija kada kupite ili iznajmite 3DEXPERIENCE Cloud platformu pojaviće vam se meni da vaš V5 fajl sačuvate na platformu. Kada je fajl sačuvan u platformi možete ga otvoriti u Simulia aplikacijama i nastaviti sa analizom. Pogledajte video ispod


 
 
Converter for Parasolid (FOR)
Konverter za Parasolid pomaže da se iskoriste Parasolid podaci u 3DEXPERIENCE platformi