Catia V5 i PDM/PLM implementacija
Izazovi kod povezivanja CATIA V5 u PLM sistem

Svaki CATPart i CATProduct sadrži Universal Unique Identifier (UUID) odn u osnovi, CATIA identifikator je baziran na imenu fajla i UUID. Problemi u implementaciji i integraciji "file based" podataka sa "database" počinju kada dva različita fajla imaju isti UUID. Problemu doprinosi i to što ne postoji lak način da se vidi koji je UUID kroz bilo koju CATIA funkciju.

Česti su slučajevi u praksi kada dva različita imena fajlova imaju isti UUID i to uzrokuje da PDM i PLM sistemi kao što je 3DEXPERIENCE ne prepoznaju i odbijaju da sačuvaju podatke u svoju bazu.

Kako bismo olakšali budućim korisnicima stavljamo ovde listu akcija koje dupliraju UUID i koje kreiraju novi UUID:

Novi CATIA UUID kreiraju sledeće funkcije:

 • File + New

 • File + New From

 • File + SaveAs – sa opcijom save as new document

 • INSERT New Product

 • INSERT New Part

 • Document Template Creation

 

Funkcije koje zadržavaju CATIA UUID:

 • File + Open

 • File + Save Management

 • File + Save

 • File + SaveAs

 • Send to directory

 • File + CLOSE

 • File + Save

 • File + Save ALL


primer UUID: 8B0DD62A-0000-0C14-48D9-0BB9000002F3
CATIA Mechanical Engineer (M3K)
CATIA Mechanical Engineer (M3K) aplikacija na 3DEXPERIENCE platformi