CATIA V5 Export u DXF, STEP , IGES
Catia data exchange Batch Utility

Napomena: Ukoliko exportujete veliki sklop u IGES format preporučuje se rad sa aktivnom "Work with the cache system" opcijom (Tools/Options/Infrastructure/Product Structure/Cache Management/Work with the cache system). Kada je ova opcija aktivna referentni CAT dokumenti će biti učitani samo tomo transfer

Osim pojedinačnog Save As načina da se CAT format sačuva u neki drugi format kao što je STEP ili IGES postoji automatizovan način preko Batch Utility koji je dostupan na "Tools > Utility..." kao prema slici ispod:


Potrebno je podesiti željeni direktorijum u koji želimo da smestimo IGES fajlove i definisati na Add files koje fajlove želimo da exportujemo. Moguće je exportovati u razne formate kako se vidi na slici ispod. Klikom na "Run" softver će da izvrši u pozadini konverziju i čuvanje na željenoj lokaciji u IGES formatu.


pogledajte nove Catia 3DEXPERIENCE funkcionalnosti

Requirement management
Upravljanje projektnim zahtevima