Catia Mold & Tooling Designer (MTG)
Konstrukcija, simulacija, detalji alata za brizganje

Kratak pregled mogućnosti MTG modula

 
 

Ključne karakteristike

Fleksibilan a ujedno i specijalan pristup konstrukciji od konceptualne faze do proizvodnje alata bilo koje kompleksnosti

Zatraži ponudu

Sve faze alata od koncepta do proizvodnje

konstrukcija i proizvodnja alata u 4 koraka

Validacija odlivka


Koncept alata

 

Detaljna konstrukcija i dokumentacija

 

Proizvodnja na CNC mašini

 

Validacija odlivka

Kod konstrukcije alata prva stvar koju moramo da procenimo jeste procenat skupljanja nakon hlađenja. Taj procenat, tačnije njegove prosečne vrednosti su poznati u literaturi i daju se na uvid i od strane proizvođača plastičnog repromaterijala (granulata).

Provera tehnologičnosti kroz simulaciju uključuje: temperaturu i brzinu hlađenja, pritisak i temperaturu na kraju ciklusa, doprinos ulivka (kod odlivaka sa više ulivaka), zapreminsko skupljanje, zarobljeni vazduh, stepen tečljivosti materijala, linije spoja, mesta zahlađenja mase, vreme livenja itd...

Budite sigurni da je uopšte izvodljivo proizvesti odlivak za koji radite alat.

 
 

Validacija razdvajanja (Core & Cavity separation)

Kod razdvajanja alata na funkcionalne celine, pokretnu i nepokretnu polovinu, Catia 3DEXPERIENCE Mold Design ima specijalne opcije za brzo definisanje pravaca izvlačenja (glavno i pomoćna kretanja), brzo definisanje linije sastava, podeone ravni kao i definisanje geometrije za popunjavanje otvora, klizače i umetke. Ugrađena je animacija i kinematika na svakom koraku rako da možete proveriti uvek da li su površine raspoređene gde ste namenili.

Prolaskom kroz Core & Cavity fazu u konstrukciji alata kompletirate drugu fazu provere tehnologičnosti odlivka.

 
 

Koncept alata

Napravite koncept hlađenja i izbacivačkog podsistema i proverite potencijalne interferencije u najranijoj fazi konstrukcije kada je i najjeftinije izvršiti korekcije ili odluku da se obustavi konstrukcija.

 

Catia 3DEXPERIENCE "Interference detection" omogućava vizuelni izveštaj i interaktivno rešavanje kolizije

Podržano konstruisanje kanala za hlađenje koji se proizvode tehnologijom 3D štampe metala tzv "Conformal cooling"

 
 

Detaljna razrada kućišta

Velika baza proizvođača standardnih komponenti Hasco, Meusburger, DME, omogućava da brzo imate spremnu sastavnicu komponenti i kućišta za poručivanje dok vi vršite paralelno razradu detalja.

 

 

 
 

Konstrukcija elektroda

Automatizmi za konstruisanje geometrije za elektrode kao i nosači iz baze proizvođača omogućavaju veoma brzu i preciznu konstrukciju elektroda.

 

 

 

 
 

Izrada crteža i sastavnica

Automatsko popunjavanje tabela, zaglavlja...

 

 

 

 
 

Sprovođenje izmena

Klijenti uvek nešto menjaju, osigurajte da se izmene propagiraju automatski bez potrebe za ponovnom konstrukcijom ili delom konstrukcije...sve izmene se automatski propagiraju na svim nivoima...

 

 

 

 
 

Kolaboracija sa kolegama

Kada smo se već potrudili da konstruišemo alat zašto ne bi napravili materijal za ostale kolege i buduće naraštaje kako bi osigurali da svi relevantni imaju pristup pravim informacijama...

Kontrolne table, Wiki stranice, Blog, podsistem za upravljanje idejama...sve je to uključeno uz Catia 3DEXPERIENCE implementaciju. napravite internu kompanijsku ala "wikipediju" za konstrukciju alata ili bilo koju temu koja vas interesuje.

 

 

 
 

Catia 3DEXPERIENCE MTG MOLD

ključne karakteristike

 • Integrisano rešenje za bilo koji tip alata i pribora sa posvećenim katalozima proizvođača sa kinematikom

 • Automatizacija konstrukcije kroz softversko navođen proces rada

 • Provera tehnologičnosti na svakom koraku

 • Snimanje, parametrizovanje i korišćenje internih standard u konstrukciji

 • Redukovano vreme izmene kroz automatski proces osvežavanja dela i alata

 • Sve izmene na delu se propagiraju automatski na alat

 • Laka definicija pravaca otvaranja radi lakšeg razumevanja površina koje čine liniju sastava.

 • Analiza i modifikacija topologije dela radi specijalnih linija zatvaranja.

 • Vizuelan i analitiči prikaz negativnih uglova.

 • Generisanje svih površina razdvjanja (separation surface) na bukvalno jedan klik

 • Automatsko popunjavanje šupljina - Automatic fill surface

 • Ukoliko postoji prekid sa linijom razdvajanja automatski algoritam može da primeni extrude, fill, multisection , sweep surfaces.

 • Konstrukcija Elektroda sa lakoćom, pomoću odabrane geometrije ili 2D skice uključujući zazor za varnicu

 • Analiza debljine zida

 • Lako umnožavanje gnezda u alatu po predefinisanim opcijama (kružno, pravougaono, korisnički definisano…)

 • Dizajn dizne i hlađenja preko skica

 • Funkcije za dizajn hlađenja koje se proizvodi 3D štampom

 • Ubacivanje izbacivača i klizača sa jednom komandom

 • Simulacija kinematike rada alata

Završili ste konstrukciju - šta sada?

Upravljanje CNC mašinama, izmenama, dokumentacijom

Programiranje CNC mašina

pogledajte šta sve postoji za upravljanje CNC glodalicama, strugovima I EROZIMATIMA

Upravljanje izmenama

Change management

Upravljanje dokumentacijom

document management

Alat je konstruisan, kako ga proizvesti? Pogledajte rešenje za upravljanje CNC mašinama.
Catia Sheetmetal Excellence Designer (SMW)
Opšti opis Catia Sheetmetal SMW licencnog modula