CATIA - Mechanical & Shape Engineer Excellence - CATMSP
Catia V5 all in one konfiguracija za delove, sklopove, limove i površine

NOVO! Sada dostupno sa 3DEXPERIENCE CLOUD dodacima za upravljanje timskim radom, varijantama i izmenama u CATIA V5 okruženju

Top 5 vrednosti koje vam donosi CATMSP paket CATIA V5 modula uz Platformu

  1. Pregled, provera i popravka površina prema CATIA V5 standardima za modeliranje geometrije
  2. Optimizacija oblika alata zasnovana na simulacijama i merama
  3. Proširenje mogućnosti projektovanja površina moćnim softverskim tehnologijama za opšte deformacije
  4. Svi potrebni alati za najnaprednije korisnike kako bi jednostavno, brzo i precizno projektovali i analizirali najsloženije oblike slobodne geometrije
  5. Kreiranje visokokvalitetnih STL fajlova iz bilo kog CATIA modela

CATIA V5 Mechanical & Shape Engineer Excellence (CATMSE) konfiguracija sadrži sledeće module po veoma konkurentnoj ceni:

+CAT3DX (CATIA V5 on the 3DEXPERIENCE platform)

+ FPE (Fabricated Product Creation)

+ MPE (Molded Product Creation)

+ JTE (Jig and Tooling Creation)

+ TRE (Technological Specifications Review)

+ FTX (3D Master)

+ PRX (Animated Product Review)

+ HCX (Mechanical Shape Optimization)(GSD)

+ FSX (Freestyle Shape Design)

Video opis CATMSE konfiguracije

 
 

Spisak svih CATMSE modula i njihovih funkcija

AS1 CATIA - ASSEMBLY DESIGN 1 Product

CC1 CATIA - CADAM INTERFACE 1 Product

CO1 CATIA - OBJECT MANAGER 1 Product

COM CATIA - OBJECT MANAGER 2 Product

GDR CATIA - GENERATIVE DRAFTING 2 Product

ID1 CATIA - INTERACTIVE DRAFTING 1 Product

IG1 CATIA - IGES INTERFACE 1 Product

KE1 CATIA - KNOWLEDGE EXPERT 1 Product

KT1 CATIA - PRODUCT KNOWLEDGE TEMPLATE 1 Product

LO0 CATIA - 2D LAYOUT BROWSER 1 Product

PD1 CATIA - PART DESIGN 1 Product

RT1 REAL TIME RENDERING 1 Product

ST1 CATIA - STEP CORE INTERFACE 1 Product

V4I CATIA - V4 INTEGRATION 2 Product

WS1 CATIA - WIREFRAME & SURFACE 1 Product

PDG - CATIA – Part Design 2

ASD - CATIA – Assembly Design 2

GS1 - CATIA – Generative Shape Design 1

FM1 - CATIA – Functional Molded Parts 1

HA1 - CATIA - HEALING ASSISTANT 1 

WD1 - Weld Design 1

SMD - Sheet Metal Design 2

DL1 - DEVELOPED SHAPES 1

FS1 - FREESTYLE SHAPER 1

GSD - GENERATIVE SHAPE DESIGN 2

TL1 - CATIA - STL RAPID PROTOTYPING 1 

RSO - CATIA - REALISTIC SHAPE OPTIMIZER 2 

FSK - CATIA - FREESTYLE SKETCH TRACER 1 
FSO - CATIA - FREESTYLE OPTIMIZER 2
FSP - CATIA - FREESTYLE PROFILER 2
FSS - CATIA - FREESTYLE SHAPER 2
KIN - DMU KINEMATICS SIMULATOR 2 
FIT - DMU FITTING SIMULATOR 2 
SPA - DMU SPACE ANALYSIS 2 
FTA - CATIA - 3D FUNCTIONAL TOLERANCING & ANNOTATION 2 
Upravljački 3DEXPERIENCE moduli GRATIS:

PCS Collaborative Sharing

CDR 3D Component Designer 

RWA Review and Approve 

CATMSE je jedna od najpopularnih novijih konfiguracija (kao što je nekada bila MD2-HD2-YM2)

Imagine & Shape webinar
Catia Creative Design demo webinar (41min)