CATIA MECHANICAL & SHAPE DESIGNER (MES-OC)
Opšti opis Catia 3DEXPERIENCE MES modula

CATIA Mechanical Engineering Advanced Part Design (2022x)

Moćne Multi BODY funkcije uz integrisanu proveru tehnologičnosti

Robusni "dress up" alati otporni na česte promene geometrije

Brzo sprovođenje izmena i ugrađene funkcije za proveru geometrije prema kompanijskim standardima

 
 

CATIA Mechanical Engineering Assembly Design (2022x)

Moćne funkcije za rad sa sklopovima bilo koje složenosti

Posebni alati za upravljanje simetričnim delovima i pod-sklopovima

 Predefinisani alati za brzo definisanje constraint-a

Alati za definisanje kinematskih veza kao i geometrijsku proveru kinematike

 
 

CATIA Mechanical Engineering Project and Lifecycle Management (2022x)

Prikupljanje informacija o projektima u realnom vremenu

Upravljanje verzijama i sledljivost prema ISO standardima

Poboljšanje sveukupne produktivnosti projektnog tima

Alati za ličnu organizaciju svakog člana tima zasebno

 
 

CATIA Mechanical Engineering Sheet Metal Design (2022x)

Napredan set alata za brzo modeliranje delove od lima

Alati za sekvencioniranje i generisanje 2D crteža

 
 

CATIA Mechanical Engineering Shape Design (2022x)

Osim Wireframe & Surface modula koji se nalazi u svakoj CATIA Mechanical aplikaciji GENERATIVE SHAPE DESIGN alati omogućavaju značajno ubrzanje i automatizaciju u kreiranju mehaničkih površina.

Intuitivan drag-n-drop interfejs omogućava lagan rad i sa najkompleksnijim površinama

 
 

CATIA Mechanical Engineering Reuse Existing Components (2022x)

Deo osnovne Catia aplikacije je upravljanje duplikatima, verzijama i modul za lagano ponovno korišćenje postojećih modela. Ako želimo da na osnovu postojećeg napravimo novu konstrukciju ali da pazimo da ne ugrozimo postojeće - svideće vam se ovaj način duplikacije modela

 
 

SVE APLIKACIJE KOJE DOLAZE UZ MES CATIA

Kako simulacija rada robota može da obezbedi vašu investiciju u robotiku
DELMIA trendovi u automatizaciji proizvodnih pogona