CATIA Mechanical Engineer (M3K)
CATIA Mechanical Engineer (M3K) aplikacija na 3DEXPERIENCE platformi

CATIA Mechanical Engineering Static Study (2022x)

Statička analiza pomoću Abaqus solvera

Integrisana aplikacija direktno u CATIA okruženje

Definicija materijala

Automatska detekcija kontakata za delove i sklopove koji su predmet analize

Interaktivne opcije za opterećenja spram selektovane geometrije

"wizard" vodi korisnika kroz neophodne korake kako bi imao preciznu simulaciju

alati za izveštavanje i review

 
 

CATIA Mechanical Engineering Advanced Part Design (2022x)

Moćne Multi BODY funkcije uz integrisanu proveru tehnologičnosti

Robusni "dress up" alati otporni na česte promene geometrije

Brzo sprovođenje izmena i ugrađene funkcije za proveru geometrije prema kompanijskim standardima

 
 

CATIA Mechanical Engineering Assembly Design (2022x)

Moćne funkcije za rad sa sklopovima bilo koje složenosti

Posebni alati za upravljanje simetričnim delovima i pod-sklopovima

 Predefinisani alati za brzo definisanje constraint-a

Alati za definisanje kinematskih veza kao i geometrijsku proveru kinematike

 
 

CATIA Mechanical Engineering Project and Lifecycle Management (2022x)

Prikupljanje informacija o projektima u realnom vremenu

Upravljanje verzijama i sledljivost prema ISO standardima

Poboljšanje sveukupne produktivnosti projektnog tima

Alati za ličnu organizaciju svakog člana tima zasebno

 
 

CATIA Mechanical Engineering Sheet Metal Design (2022x)

Napredan set alata za brzo modeliranje delove od lima

Alati za sekvencioniranje i generisanje 2D crteža

 
 

CATIA Mechanical Engineering Reuse Existing Components (2022x)

Deo osnovne Catia aplikacije je upravljanje duplikatima, verzijama i modul za lagano ponovno korišćenje postojećih modela. Ako želimo da na osnovu postojećeg napravimo novu konstrukciju ali da pazimo da ne ugrozimo postojeće - svideće vam se ovaj način duplikacije modela

 
 

CATIA Mechanical Engineering 3D Master (2022x)

Definisanje dimenzija i tolerancija direktno u 3D u skladu sa standardima

Automatizacija za generisanje 2D izveštaja (tehničkih crteža)

 
 

SVE APLIKACIJE KOJE DOLAZE UZ M3K CATIA

CATIA MECHANICAL & SHAPE DESIGNER (MES-OC)
Opšti opis Catia 3DEXPERIENCE MES modula