CATIA - Mechanical Engineer Excellence - CATMEP
Catia V5 all in one konfiguracija za delove, sklopove, limove...

NOVO! Sada dostupno sa 3DEXPERIENCE CLOUD dodacima za upravljanje timskim radom, varijantama i izmenama u CATIA V5 okruženju

Top 5 vrednosti koje vam donosi CATMEP paket CATIA V5 modula uz Platformu

  1. Definišite tolerancije na 3D modelima koristeći integrisane softverske alate za saobraznost (compliance consulting tool)
  2. Proverite sklopove kroz simulacije kinematike
  3. Proverite kolizike u sklopovima
  4. Simulirajte pomeranje delova u sklopovima i za potrebe planiranja održavanja
  5. Projektujte plastične i livene delove kroz napredne funkcionalnosti


CATIA V5 Mechanical Engineer Excellence (CATMEE) konfiguracija sadrži sledeće module po veoma konkurentnoj ceni:

CAT3DX (CATIA V5 on the 3DEXPERIENCE platform)

+ FPE (Fabricated Product Creation)

+ MCE (Mechanical Product Creation)

+ JTE (Jig and Tooling Creation)

+ TRE (Technological Specifications Review)

+ FTX (3D Master)

+ PRX (Animated Product Review)

 

Video opis CATMEE konfiguracije

 
 

Spisak svih CATMEE modula i njihovih funkcija

AS1 CATIA - ASSEMBLY DESIGN 1 Product

CC1 CATIA - CADAM INTERFACE 1 Product

CO1 CATIA - OBJECT MANAGER 1 Product

COM CATIA - OBJECT MANAGER 2 Product

GDR CATIA - GENERATIVE DRAFTING 2 Product

ID1 CATIA - INTERACTIVE DRAFTING 1 Product

IG1 CATIA - IGES INTERFACE 1 Product

KE1 CATIA - KNOWLEDGE EXPERT 1 Product

KT1 CATIA - PRODUCT KNOWLEDGE TEMPLATE 1 Product

LO0 CATIA - 2D LAYOUT BROWSER 1 Product

PD1 CATIA - PART DESIGN 1 Product

RT1 REAL TIME RENDERING 1 Product

ST1 CATIA - STEP CORE INTERFACE 1 Product

V4I CATIA - V4 INTEGRATION 2 Product

WS1 CATIA - WIREFRAME & SURFACE 1 Product

PDG - CATIA – Part Design 2

ASD - CATIA – Assembly Design 2

GS1 - CATIA – Generative Shape Design 1

FM1 - CATIA – Functional Molded Parts 1

HA1 - CATIA - HEALING ASSISTANT 1 

WD1 - Weld Design 1

SMD - Sheet Metal Design 2


Upravljački 3DEXPERIENCE moduli GRATIS:

PCS Collaborative Sharing

CDR 3D Component Designer 

RWA Review and Approve 

CATMEE je jedna od najpopularnih novijih konfiguracija (kao što je nekada bila MD2)

Digitalni kontinuitet uz 3DEXPERIENCE Info-grafika
Info-grafika pojašnjava aktuelne "digitalne" pokazatelje u industriji