CATIA - Engineer Excellence - CATEP
osnovna Catia V5 > > > promo konfiguracija CATEP

NOVO! Sada dostupno sa 3DEXPERIENCE CLOUD dodacima za upravljanje timskim radom, varijantama i izmenama u CATIA V5 okruženju

Top 8 vrednosti koje vam donosi CATEP paket CATIA V5 modula uz Platformu

 1. Razmena podataka u STEP formatu
 2. Manje potrebe za crtežima i upravljanje razmenom 3D informacija
 3. Upravljanje i zaštita vaše intelektualne svojine kroz selektivno sakrivanje osetljivih informacija
 4. Upravljanje životnim ciklusom proizvoda u sigurnom okruženju za timski rad na Platformi i pristup podacima sa bilo koje lokacije preko svih tipova mobilnih uređaja - računara, tableta, telefona
 5. Lako kreirajte kompleksne delove od limova
 6. Specijalna softverska rešenja za konstrukciju alata i kalupa
 7. Bezbedno čuvanje podataka na cloud-u sa integrisanom zaštitom od tehnološkog kriminala koju pružaju eksperti kompanije Dassault Systemes
 8. Globalna saradnja u timu i svih eksternih partnera na vašim projektima na jednoj zajedničkoj Platformi koja se jednostavno administrira bez potrebe za specijalnom IT infrastrukturom na više lokacija


CATIA V5 Mechanical Engineer Excellence (CATEE) konfiguracija sadrži sledeće module po veoma konkurentnoj ceni:

CAT3DX (CATIA V5 on the 3DEXPERIENCE platform)

+ FPE (Fabricated Product Creation - sheetmetal)

+ JTE (Jig and Tooling Creation)

+ TRE (Technological Specifications Review)

+ LOE (3D LAYOUT & ANNOTATIONS)


 

Zašto da unapredite svoje CATIA V5 licence?

Odoo CMS - a big picture

Inženjering bez ograničenja

 • visoka preciznost geometrije i površina

 • odlične performanse za jednostavne modifikacije i veći broj varijanti i iteracija za proveru novih ideja

 • visoke performanse i za sklopove za ogromnim brojem delova i detalja

Spremno za proizvodnju

 • projektujete u skladu sa proizvodnim tehnologijama - koristeći specijalne aplikacije za plastične, limene, livene, kovane delove..

 • proverite tehnologičnost izrade specijalnim softverskim alatima za napredne analize

 • predvidite korake proizvodnje alata i delova

Pristupite pravim podacima direktno u 3D

 • jedan izvor istine za sve, bilo kada, bilo gde

 • kompletne informacije u 3D modelu - tačna i opisana geometrija, usklađenost sa propisima i standardima, direktan izvor za aplikacije koje koriste 3D model u daljim koracima

 • iskoristite pomoć Tolerancing Advisor alata koji vam pomaže da budete dosledni u definisanju dimenzija

 • ukoliko je potrebno napravite 2D crteže bilo kad

Dizajn bez ograničenja

 • brzo modelujte kompleksne oblike pomoću naprednih parametarskih alata za kreiranje površina

 • proverite i popravite uvezene površine kako biste ih koristili u daljem radu bez problema

 • iskoristite geometriju bilo kog kvaliteta da napravite delove uz visoku preciznost

 • napravite i oblikujte BILO KOJU geometriju uz pomoć parametarskih površina

 • ubrzajte svoj rad uz izuzetno korisničko iskustvo

Unapredite kvalitet vaših proizvoda

 • paralelno koristite alate i za lokalno i za opšte modifikacije i deformacije geometrije kako ne biste ušli u kolizije i devijacije

 • ispoštujte dizajn tako što ćete ispratiti i estetiku i tehnologičnost izrade

 • obezbedite informacije za proizvodnju kroz pojednostavljivanje detalja ili NURBS optimizacije

Optimizujte proizvodni proces

 • smanjite broj fizičkih prototipova tokom testiranja alata i delova

 • kompenzujte kompleksne deformacije u proizvodnji bez potrebe za redizajnom proizvoda ili alata

 • optimizujte geometriju alata prema simulacijama i merenjima

 • pošaljite u proizvodnju kvalitetno rešene površine

 • iskoriristite jedinstvenu fleksibilnost vaših softverskih alata da maksimalno približite vaš 3D model krajnjem proizvodu

Ustanovite dobru praksu

 • prepoznajte i iskoristite ponovo trikove koji vam daju najbolje rezultate

 • smanjite ponavljanja poslova intuitivnim funkcionalnostima za automatizaciju u projektovanju

 • koristite templejte za brz dolazak do konačnog rešenja

 • obezbedite kvalitetne informacije o proizvodu usvajanjem ograničenja i pravila u projektovanju

Nastavite gde ste stali

 • iskoristite vaše CATIA V5 nasleđe u novom CATIA 3DEXPERIENCE okruženju

 • proširite mogućnosti za korišćenje i rad sa bilo kakvim tipom CAD podataka

 • smanjite troškove i unapredite kvalitet postojeće modele, sklopove, usvojene standarde prenesite u novo okruženje uz pomoć grafičkih alata koji će vam taj proces učiniti jednostavnim i bezbednim

Pokrenite vaše sklopove

 • preskočite nizove prototipa i napravite odmah konačno rešenje testirajući vaš projekat kroz nekoliko kinematskih scenarija kako biste proverili ponašanje u svim očekivanim situacijama

 • pratite i analizirajte sve dobijene potrebne podatke vašeg proizvoda

 • sagledajte do detalja i najveće i najkompleksnije mehanizme

 • brzo potvrdite kvalitet rešenja i primenjeni koncept u ranim fazama razvoja uz pomoć intuitivnih alata za simulacije

Korisničko iskustvo bez premca

 • jedno korisničko okruženje za sve aplikacije

 • intuitivni i inspirativni interfejs

 • jednostavan pristup svim komandama

 • direktna manipulacija geometrijom

 • kontekstualne i prostorno prilagođene komande

 • prilagođavanje prečica i ikonica za brži pristup prema ličnim preferencama

Timski rad na najvišem nivou

 • pristupite i delite sa saradnicima ažurne informacije u bilo kom trenutku, bilo gde, sa bilo kog uređaja preko 3DEXPERIENCE platforme

 • paralelan simultan rad svih učesnika na projektu na istim referencama

 • jednostavna kontrola pristupa i korisničkih dozvola za sve članove tima

 • ubrzajte razvoj uključujući sve partnere direktno na platformu

Jednostavna instalacija i održavanje

 • trenutna implementacija - uz instalaciju u nekoliko klikova za samo par minuta

 • fleksibilnost da u svakom trenutku proširite tim, dodate nove aplikacije i alate, povećate skladišni prostor za vaš projekat

 • smanjite troškove uz manje investicija u hardver, IT infrastrukturu i tehničku podršku

 • sloboda u planiranju da se investicije prilagode projektu bez prevelikih dugoročnih ulaganja u rešenja koja možda nećete koristiti u optimalnom kapacitetu

Video opis CATEE konfiguracije

 
 

Spisak svih CATEE modula i njihovih funkcija

+ 3DEXPERIENCE Data management

CATEE

CATEE:

AS1 CATIA - ASSEMBLY DESIGN 1 Product

CC1 CATIA - CADAM INTERFACE 1 Product

CO1 CATIA - OBJECT MANAGER 1 Product

COM CATIA - OBJECT MANAGER 2 Product

GDR CATIA - GENERATIVE DRAFTING 2 Product

ID1 CATIA - INTERACTIVE DRAFTING 1 Product

IG1 CATIA - IGES INTERFACE 1 Product

KE1 CATIA - KNOWLEDGE EXPERT 1 Product

KT1 CATIA - PRODUCT KNOWLEDGE TEMPLATE 1 Product

LO0 CATIA - 2D LAYOUT BROWSER 1 Product

PD1 CATIA - PART DESIGN 1 Product

RT1 REAL TIME RENDERING 1 Product

ST1 CATIA - STEP CORE INTERFACE 1 Product

V4I CATIA - V4 INTEGRATION 2 Product

WS1 CATIA - WIREFRAME & SURFACE 1 Product

FPE

WD1 - Weld Design 1

SMD - Sheet Metal Design 2

LOE

FT1 CATIA - 3D FUNCTIONAL TOLERANCING & ANNOTATION 1 Product 

LO1 CATIA - 2D LAYOUT for 3D DESIGN 1 Product 

TRE

ANR DMU ENGINEERING ANALYSIS REVIEW 2 Product 

DF1 CATIA - Product Data Filtering 1 Product

DT1 DMU DIMENSIONING & TOLERANCING REVIEW 1 Product 

FAR DMU FASTENING REVIEW 2 Product 

NCG CATIA - NC MANUFACTURING REVIEW 2 Product 

JTE

SR1 CATIA - STRUCTURE DESIGN 1 Product 

TG1 CATIA - TOOLING DESIGN 1 Product 

+ BONUS

Upravljački 3DEXPERIENCE on-premise data management moduli GRATIS:

PCS Collaborative Business & Industry Innovator - on premise


 

WEBINAR: CATEE - Zašto unaprediti vašu CATIA V5?

 
 

CATEE je jedna od najpopularnih novijih konfiguracija
(kao što je nekada bila MD1, MD2...)

CATIA - Mechanical Engineer Excellence - CATMEP
Catia V5 all in one konfiguracija za delove, sklopove, limove...