CATIA Electrical Harness Manufacturing Engineering (EMP)
Priprema wire harness i dokumentacije za proizvodnju
Odoo text and image block

Preporuka industrije

Manufacturing Documentation & Formboard Layout

Automatizovano generisanje proizvodne dokumentacije

 
 

Ravansko razvijanje kablovskih setova

Ravanska forma kablovskog seta na jedan klik, ma koliko kompleksan bio 3D model...

Intuitivan "2D Harness" za grupisanje kablova, provodnika...

Kombinacija rada malo u 3D a malo u 2D okruženju omogućava preciznost u radu. Samim tim dobijanje kablovskog seta iz prve, kao i laku instalaciju i proizvodnju što rezultuje smanjenjem troškova...


Kompletna manipulacija konektorima i nosećim alatom i priborom...

Automatizovana proizvodna dokumentacija

Zaglavlja, revizione šeme i tablice definisane prema kompanijskom standardu.
Predefinisan stil pogleda.

Predefinisane anotacije na crtežu prema industrijskom standardu
mogućnost dodavanja 3D ili izometrijskih pogleda na kablovski set radi lakšeg snalaženja i razumevanja crteža.

Kompletno rešenje za upravljanje životnim ciklusom kablovskog seta.

Posvećena aplikacija samo za harness flatening za kompanije koje se bave samo proizvodnjom kablovskih setova - Electrical Harness Manufacturing Engineer (EMP)


Brz povrat investicije u aplikaciju za 3D Electrical jer se drastično smanjuje vreme i brzina dolaska do gotovog kablovskog seta spremnog za serijsku proizvodnju bez velikog broja prototipova.
Nazad na CATIA aplikacije
Razlike u Catia V5 modulima
PD1 - PDG - AS1 - ASD...P1 - P2