CATIA - Definisanje težine za površinu
Compute weight of Surface Part - CATIA 3DEXPERIENCE

Po defaultu, kada želite da izračunate težinu dela koji je modeliran od površina koristeći B.I Essentials/Weight Definition komandu rezultat je 0kg i dobijete poruku sistema "This element consists of surfaces without any thickness". Ista je poruka iako dodate Covering Material sa debljinom.


Ono što treba da se uradi u toj situaciji je da se definiše debljina površina sa Thin Part Attribute komandom iz Generative Shape Design App.


Nakon toga sistem može da izračuna težinu na osnovu definisanog Covering ili Core materiala.CFD simulacije na 3DEXPERIENCE platformi - FMK rola (Fluid Dynamics Engineer)
Simulacije fluida kroz pretraživač > direktno na 3DEXPERIENCE platformi