CATIA 3DEXPERIENCE Publikacije
Objašnjenje šta su i kako se upotrebljavaju Catia Publikacije

Šta su publikacije?


Publikacija je funkcionalnost imenovanja odn. "prozivanja" određenih elemenata Part-a. Publikacijama mogu da budu obuhvaćene geometrijske karakteristike ili parametri.

Koristeći publikacije korisnici mogu da definišu razne "interfejse" ka Partu iz sledećih razloga:

  • radi pozicioniranja Parta u Product, izbegavajući direktan pristup i deljenje geometrije

  • radi dizajna u kontekstu Parta koristeći Publikovane elemente, izbegavajući direktan pristup geometriji

  • radi bolje kontrole i upravljanja linkovima između partova koji nastaju tokom procesa kreiranja Product-a

Publikacije pospešuju proces ponovnog iskorištenja postojećih Part-ova i Product-a u okviru novog ili istog konteksta.

Primer povezanih Publikacija/ Interfejsa:Primer povezanioh LINK-ova:


U okviru 3DEXPERIENCE platforme Publikacije na nivou Product-a su nezavistan objekat u bazi, što znači dve stvari:

  • da se njima može upravljati vrlo fleksibilno na relaciji CAD - PLM.

  • da imaju svoj status i da je potrebno izvršiti update da bi se propagirale modifikacije.

U slučaju izmene, Publikacije omogućuju da se lako zameni jedan Part sa drugim pod uslovom da imaju isti interfejs odn Publikaciju; tj omogućava da proces izmene Parta zavisi isključivo od publikacije a ne geometrije ili parametra. Takvo ponašanje omogućava laku transformaciju što na geometriji ili strukturi Product-a.

Ova funkcionalnost takođe omogućava da se zameni Product umesto Parta, dok god Product ima identičan set publikacija kao i izvorni Part.

U slučaju 3D Shape-a Publikacije nisu nezavistan objekat i nemaju mogućnost kontrolisane propagacije izmena (Publikacije se ne mogu kreirati na Reprezentaciji 3DPart-a ali su u njoj vidljive)


 


Prvo podešavanje Catia V5 mrežne licence
Tek ste kupili Catia V5 licencu, ovo su koraci za podešavanje mrežne licence