3DSwym - Vaša kompanijska interna poslovna društvena mreža
Osnovni alat za komunikaciju na 3DExperience platformi
 
 
Odoo image and text block

Vaš kompanijski Facebook, Viber i LinkedIn na istoj platformi!

Kreirajte svoju socijalnu mrežu ili zajednicu (community), za svaki sektor firme, projekat ili tim ljudi i koristite je kao osnovni alat za komunikaciju i razmenu informacija.

Ako se pitate zašto vaši ljudi provode deo radnog vremena na Linkedin i Facebook socijalnim mrežama, to je zato što im niste omogućili da se uključe u deljenje ideja i informacija i komentarisanje i lajkovanje svega što je relevantno za vaš biznis.

Zamislite situaciju gde se zaposleni svakog jutra upoznaju sa svim dobrim stvarima i izazovima koji su se desili prethodnog dana i od prvih minuta na poslu, bivaju prirodno angažovani da razmišljaju o rešenjima!​

Odoo - Sample 1 for three columns

Dodaj sadržaj

POST

Poput blog stranice, postovi služe za deljenje nestrukturnih informacija. Desio se važan događaj, uspeh, izazov ili majlston na projektu i želite da podelite sa kolegama.

Post može sadržati slike, video, linkove vezane za temu.

Post se pojavljuje na vrhu i lako je vidljiv svima, a kasnije ostaje pretraživ i dostupan za sva vremena, dok ne zastari, kada ga možete izbrisati.​

Odoo - Sample 2 for three columns

Dodaj foto ili video prilog

media post

Delite video , 3D model , ekranski prikaz (screen capture). Ovo je tip posta u kome pored naslova imate samo opisan medijski sadržaj. ​Medijski sadržaj je dostupan dalje za linkovanje iz bilo kog dela platforme. Jedan isti video možete koristiti na više mesta sa iste lokacije, nema dupliciranja sadržaja.

Odoo - Sample 3 for three columns

Dodaj zadatak

We-Do

Kreiraj zadatak koji je zapravo post na socijalnoj mreži. Dodajte jednog ili više ljudi koji su zaduženi da urade neki posao, stavite rok ako želite i pratite status zadatka.

Ako vas plaši vođenje projekata na formalan način i ježite se na pomisao o gantograma, WeDo zadaci su prava stvar za vas.

Svaka ideja ili inicijativa će vrlo lako, brzo i neformalno biti zabeležena, a platforma vodi računa o tome da vas podseti na vaše obaveze. 

Odoo image and text block

Završavajte sitnice bez komplikacija

Kreirajte jednostavne aktivnosti ili zadatke sa WeDo u okviru 3DSwym socijalne poslovne mreže ili u okviru grupne ili privatne konverzacije sa članovima tima, umesto poruke mejlom ili telefonom, jednostavno delegirate WeDo zadatak.

Na kraju ostaje da se definiše datum završetka aktivnosti, a sistem preuzima ulogu da vas podseti na vreme.​

WeDo taskovi se takođe mogu kombinovati sa kolaborativnim zadacima koji se nalaze u dodatnim aplikacijama platforme (Collaborative Tasks)​.

Dodaj pitanje

Question

Svaki put kada imate pitanje vezano za vaš posao, imate platformu na kojoj možete da ga postavite kada vama odgovara, to pitanje će biti vidljivo svima u firmi i svako ko zna odgovor može da ga da onda kada ima vremena da se posveti tome.

Vrlo lako se mogu sagledati sva neodgovorena pitanja na nivou firme i validirati odgovori, gde tada postovi sa pitanjima i odgovorima postaju baza znanja dostupna svim starim i novim zaposlenima.​

Dodaj ideju

Idea post

Svaki put kada imate ideju vezano za projekat ili proces u vašoj firmi, ubacite je u adekvatnu zajednicu, kroz post pod kategorijom IDEJA.

Ovaj segment socijalne platforme predstavlja brainstorming segment, gde ideje imaju nekoliko faza i mogu da se razvijaju kroz životni ciklus ili odumirati, pri čemu je cela komunikacija vezana za prihvaćene i odbačene ideje zabeležena.

Zamislite da imate formalni proces da zabeležite sve dobre ideje za vaš biznis i da identifikujete pojedince koji najviše doprinose! ​

Upravljanje idejama - brainstorming

Odoo image and text block

Ne propuštajte prilike za unapređenja procesa i proizvoda

Horizontalni levak prikazuje sve aktivne ideje kroz, u ovom slučaju, 3 definisane faze u živodnom ciklusu jedne ideje.​

Ako se ideja odbaci ona ispada iz levka, ali se vidi kao tačka izvan levka, kako bismo imali trag da je ideja postojala i da je odbačena sa razlozima za odbacivanje.​

Odoo image and text block

Sve ideje (tačke u levku), prikazane su ispod levka u tabelarnom obliku zbog lakšeg prikaza.​

Svaka ideja je u stvari post na socijalnoj 3DSwym mreži i u okviru nje je moguće otvaranje diskusije na bazi čega se donosi odluka o daljoj implementaciji ideje u poslovne procese firme...​

Odoo image and text block

Svaki post koji postavimo na 3DSwym socijalnu poslovnu mrežu, može se lako konvertovati u ideju i odatle pratiti razvoj ideje do njene implementacije i dalje poslovne primene.​

Dodaj anketu

Survey

Ankete su odličan način da se prikupi mišljenje većeg broja ljudi vezano za neku temu ili pitanje. Statističkom obradom rezultata ankete dobijate mogućnost da donesete dobre odluke ili donesete mere koje će poboljšati zadovoljstvo vaših ljudi. 

Dodaj tutorijal / trajnu informaciju

Wiki page

Wiki stranice se koriste za dodavanje malo formalnijeg strukturnog sadržaja u kome mogu biti vaše formalne procedure rada, uputstva za zaposlene, instrukcije za rad na određenim pozicijama, interni standardi, CAD standardi...

Wiki stranice su najbolji i najdostupniji način skladištenja kolektivnog znanja u vašoj firmi.​

Odoo CMS - a big picture

FOTO: Wiki stranica na 3DExperience platformi

Na levoj strani imate stablo vaših Wiki sadržaja za jednostavan pregled i navigaciju po sekcijama i temama..

Inicijalna baza znanja u WIKI formatu na vašoj Platformi deo je Solfins 3DEXPERIENCE implementacije zahvaljajući kojoj dobijate direktno na Platformi trajnu vrednost koja je istovremeno tehnička podrška, obuka novih članova tima, baza znanja vaših iskustava, procedura i standarda rada!

Detaljnije o tome kako izgleda i šta donosi Wiki sadržaj koji Solfins isporučuje kroz implementaciju Platforme saznajte na linku:

Vaša Wiki baza znanja >

komunikacija je prava ako je sve zaista na jednom mestu!

Možete i da startujete privatnu konverzaciju sa vašim kolegom i da je obogatite sa audio i video pozivima. Sada ste pomislili kako je ovo moguće uraditi sa još mnogo drugih platformi, ali je 3DEXPERIENCE platforma jedina koja omogućava rad sa svim tipovima informacija, komunikaciju vezanu za te informacije, narastanje zrna komunikacije u zadatke i kristalisanje ideja u projekte, i timski rad svih službi unutar kompanije.

Pored alata za komunikaciju, razvoj proizvoda, planiranje i praćenje projekata, možete da simulirate realne radne uslove proizvoda, planirate i pratite proizvodnju, servis i celokupan životni ciklus vašeg proizvoda, ali hajde da napravimo prvi korak i poboljšamo komunikaciju i razmenu informacija na nivou kompanije.​

Odoo image and text block

Konverzacija na platformi

Ne želite da pravite "od muve slona" i da neke usputne zadatke delegirate na isti način na koji prosleđujete one zadatke koju su ključni za posao, ali i ti najmanji zadaci mogu da ubrzaju i unaprede vaš posao i procese i treba ih izvršiti.

Obično šaljete email, Viber ili SMS poruku u kojoj nekome govorite da nešto uradi, često ta poruka ostaje izgubljena u nebrojenim porukama koje razmenjujete svakodnevno baš zato što nije dovoljno značajna da se nađe u "zvaničnim" kanalima i procesima komunikacije.​

Sada, isti trud je potreban da poruku pošaljete preko platforme, kategorizujete je kao zadatak, koji vas podseća šta ste tražili, od koga ste tražili, do kada to treba da bude završeno​, a pritom - da se ne meša sa onim ključnim zadacima definisanim u standardnim ključnim procesima vašeg poslovanja!

PRIMERI UPOTREBE 3DSWYM DRUŠTVENE MREŽE


Kolaboracija sa svim sektorima u firmi u cilju povećanja produktivnosti

Kao inženjeru razvoja možda vam je potrebna povratna ili ulazna informacija iz drugih sektora firme (Kvalitet , Marketing, Prodaja, itd.), kako bi vam pomogla da unapredite konstrukciju vašeg proizvoda, koristeći 3DSwym možete da kreirate zajednicu posvećenu vašem projektu na kojoj ćete postaviti objavu vezanu za konstrukciju proizvoda i pozvaćete ostale kolege iz drugih sektora da vam daju povratne informacije. Oni će moći da vide aktuelne informacije vezane za tehničku dokumentaciju, moći će da manipulišu 3D modelom konstrukcije i da na samom modelu daju svoje sugestije komentare i skice, bez potrebe da poznaju rad u bilo kojoj CAD aplikaciji.

Usvajanje formalnog procesa za upravljanje idejama 

Inženjeri i konstruktori imaju ideje kako da kreiraju proizvode sledeće generacije i unaprede postojeće. Te ideje su rasute između ljudi, u emailovima, dokumentima, porukama, zabeležene na tablama ili stikerima na zidovima kancelarija bez formalnog mesta za njihovo skladištenje i formalnog plana za njihovu implementaciju. Kroz 3DSwym aplikaciju možete kreirati zajednicu posvećenu razvoju proizvoda, gde svi mogu kreirati ideje za koje ostali mogu glasati, pratiti statuse i pretvarati ideje u projekte.

Dodeljivanje radnih zadataka

Kao šef razvoja imate projekte koje treba dodeliti razvojnim inženjerima, koristeći WeDo na 3DSwym zajednici, možete brzo kreirati zadatke, dodati detalje, delegirati ih razvojnim inženjerima i pratiti progres zadatka unutar zajednice. Ovo je najjednostavniji način delegiranja aktivnosti i radnih zadataka i cela istorija komunikacije ostaje zabeležena na "zidu" projekta na koji se odnosi.

Odoo image and text block

Upoznaj 3DExperience platformu

3DSwym je samo deo onoga što dobija svaki korisnik platforme - na linku ispod vidi šta još uključuje osnovna korisnička uloga:

3DEXPERIENCE >

Q-Checker za V5 requirements
Q-Checker controls your quality on CATIA V4, V5 and V6 data