3DEXPERIENCE za projekte izgradnje železničke infrastrukture
Primer: China  Railway  Design  Corporation (CRDC)

Kineska kompanija China  Railway  Design  Corporation (CRDC) već godinama koristi CATIA aplikacije i 3DEXPERINCE platformu, i tesno sarađuje sa Dassault Systemes kompanijom na unapređenju integracija BIM informacija na platformu za potrebe velikih infrastrukturnih projekata u oblasti planiranja, gradnje i održavanja šinske infrastrukture, u prvom redu železnice. 

Odoo image and text block

Plod te saradnje jeste i današnjih položaj CRDC-a kao jedne od vodećih kineskih kompanija u svom sektoru koji beleži veliki rast ali i veliku konkurentnost u Kini. 

Kao ključni segment svog uspeha ističu i saradnju sa lokalnim Dassault Systemes partnerom na komunikaciji na projektima, implementaciji rešenja i obuci ljudi da rade u CATIA aplikacijama i na 3DEXPERIENCE platformi.

3DEXPERIENCE - kompletan projekat na jednoj platformi

Odoo image and text block

CRDC i Dassault Systemes rešenja

Od 2015. godine CRDC opredelio se za 3DEXPERIENCE platformu kao rešenje za svoje velike infrastrukturne projekte u oblasti železnica. CATIA aplikacije koriste se za projektovanje trase, nasipa, useka, mostova, tunela, elektro sistema i pratećih komponenti železničke infrastrukture. 


Odoo image and text block

Uloga lokalnog Dassault Systems partnera

Lokalni kineski tim Dassault Systems partners DasTech radio je implementaciju 3DEXPERIENCE platfrome za CRDC uz obezbeđenu obuku i tehničku podršku domaćeg tima na maternjem jeziku čime je ostvarena najbolja moguća komunikacija na projektu.

Odoo image and text block

Odabrano rešenje

CRDC je tako uspeo da iskoristi pun potencijal 3DEXPERIENCE platforme za sve specifične potrebe:

  • građevinski projekat niskogradnje

  • projekti metalnih/čeličnih konstrukcija sa informacijama za proizvodnju, montažu i održavanje nakon izgradnje i puštanja u opticaj

  • elektro sisteme

  • sisteme odvodnjavanja

  • i sve druge prateće elemente neophodne, ne samo u fazi planiranja, proizvodnje i gradnje projekata, već i kasnije u fazama održavanja i daljeg unapređenja infrastrukture.

Odoo image and text block

Prednosti ostvarene 3DEXPERIENCE platformom

Puna implementacija 3DEXPERIENCE platforme omogućila je i jednostavno implementiranje svih potrebnih standarda za izgradnju železničke infrastrukture uz sporazum o međusobnoj saradnji kako bi se razmena ideja, procesa i rešenja odvijala u oba pravca.

Odoo image and text block

Iskustva iz industrije implementirana na 3DEXPERIENCE platformu

Kao iskusni korisnik 3DEXPERIENCE platforme CRDC je išao i korak napred u prilagođavanju platforme svojim potrebama.

Saradnja sa Dassault Systemes rezultirala je i prihvatanjem nekih BIM rešenja i standarda koje je za svoje potrebe razvijao CRDC i koja su zatim implementirana u 3DEXPERIENCE platformu da bi danas bila dostupna na sličnim projektima i svim ostalim korisnicima.

VIDEO: CRDC o iskustvima rada na 3DEXPERIENCE platformi

 
 
Odoo - Sample 1 for three columns

Kontekstualni prikaz projekta infrastrukture u 3D modelu kompletnog terena

Odoo - Sample 2 for three columns

Prikaz pojedinačnih objekata infrastrukture sa svim komponentama sklopa na 3D modelu terena

Više o primeni 3DEXPERIENCE za infrastrukturne projekte:  

Digitalni blizanac na infrastrukturnim projektima
3DEXPERIENCE rešenja za velike infrastrukturne projekte