3DEXPERIENCE razvoj i lansiranje ka proizvodnji
3DEXPERIENCE develop & release

 
 

Bezbedno kolaborativno okruženje za razvoj proizvoda

dizajn - konstrukcija - lansiranje u proizvodnju

Inicijalno uključena podrška za SolidWorks, Catia i DraftSight softvere a kroz odgovarajuće konektore moguća integracija sa ostalim 2D i 3D CAD alatima

pogledajte više o samoj platformi ovde

 
 

Collaborative Designer for AutoCAD

Povežite vašu DWG dokumentaciju direktno na platformu i omogućite vidljivost svim korisnicima (kao i onima koji nemaju CAD licencu). ili koristite povoljniju alternativu - DraftSight 2D DWG softver

3DSwym - Vaša kompanijska interna poslovna društvena mreža
Osnovni alat za komunikaciju na 3DExperience platformi