3DEXPERIENCE platforma na Politehničkom fakultetu u Torinu
Politecnico di Torino

Stefano Tornincasa, redovni profesor na Politehničkom univerzitetu u Torinu, na katedri za Menadžment i proizvodno mašinstvo, vođa je obrazovnog predmeta na kom studenti rade mašinsko projektovanje pomoću SolidWorks softvera i 3DEXPERIENCE platforme.

Po svojoj prirodi, ovo je jedan od ključnih predmeta na fakultetu. Na njemu studenti usvajaju i usavršavaju veštine potrebne za razvoj proizvoda i tehnologija uopšte kako bi došli do inovacija i tehničkih rešenja neophodnih da ideja postane proizvod.

"Ovaj kurs ne podrazumeva samo dublji upliv u 3D modelovanje, već prolazimo i kroz simulacije i virtuelna testiranja rešenja. Takođe demonstriramo i tehnike poznate kao funkcionalni dizajn, uz primenu ISO i ASME standarda. Na taj način prolazimo i kroz proces kreiranja validne dokumentacije za industrijske proizvode." - ističe profesor Tornincasa.

3DEXPERIENCE Platforma > 3D CAD, Simulacije, Upravljanje projektom > u jednom okruženju sa bilo koje lokacije i bilo kog uređaja!

Odoo - Sample 2 for three columns

Razvoj proizvoda

Odoo - Sample 3 for three columns

Simulacije

Odoo - Sample 1 for three columns

Upravljanje projektima

On naročito ističe prednosti 3DEXPERIENCE platforme koja se na predmetu koristi kao osnovni kanal komunikacije između profesora i studenata, ali i između članova timova koji rade na svojim projektima pomoću platforme.

"Brojne su prednosti koje je 3DEXPERIENCE platforma donela našem predmetu. U prvom redu to je produbljivanje znanja i iskustava sa savremenim softverskim alatima, ali takođe i sa takozvanim PLM sistemima jer oni omogućavaju integraciju poslovnih procesa od razvoja pa sve do isporuke rezervnih delova." - kaže prof. Tornincasa i dodaje:

"Dodatna vrednost 3DEXPERIENCE platforme bila je to što smo želeli da obučimo i inspirišemo studente da sarađuju na globalnom nivou i preko platforme smo dobili direktan pristup desetinama projekata razvoja proizvoda."

VIDEO: Prednosti 3DEXPERIENCE platforme u obrazovanju novih generacija mašinskih inženjera i industrijskih dizajnera na primeru iz Torina

 
 

Profesor Tornincasa alje objašnjava da su studenti radili u grupama i organizovanim virtuelnim timovima. Kroz zajednički rad su usavršavali svoje veštine i znanja 3D modelovanja, ali suočavajući se sa istim izazovima i istom okruženju sa kojima se svakodnevno suočavaju industrijski dizajneri i mašinski inženjeri.

Studenti profesora koji su učestvovali na ovom predmetu i radili na 3DEXPERIENCE platformi govore o svom projektu razvoja proizvoda - na primeru bicikla.

Oni ističu da prednost 3DEXPERIENCE platforme nije samo u novim 3D CAD softverskim alatima kao što su aplikacije za 3D modelovanje SolidWorks, xDesign ili xShape za projektovanje složene geometrije. 

Naročit značaj za efikasan rad na timskim projektima imaju aplikacije za komunikaciju i saradnju koju pruža 3DEXPERIENCE platfroma kroz osnovne (IFW) i napredne (CSV) korisničke uloge.

Svi studenti posebno ističu mogućnost rada sa bilo kog uređaja, bilo koje lokacije, uz jednostavno praćenje i upravljanje projektom preko platforme. 

"Preporučujem kolegama iz celog sveta da se upoznaju sa 3DEXPERIENCE platformom koja će biti dominantna u industriji u narednih 5 do 10 godina." - zaključio je profesor Tornincasa.

Uputstvo za pokretanje/restart DS License Server-a
DS License Server tips