3DEXPERIENCE OSNOVE
3DEXPERIENCE GETTING STARTED

Kupac 3DEXPERIENCE platforme prvo dobije email sa linkom za otvaranje naloga i automatski se postavlja za administratora platforme (može se promeniti kasnije)

Osnove administracije platforme

 
 

U videu je opisano osnove šta sve jedan administrator platforme može da uradi da svojim korisnicima pripremi radno okruženje

 

 
 

Rad u CATIA V5 3D CAD aplikaciji sa Platformom

CATIA V5 je jedna od aplikacija u 3DEXPERIENCE platformi i sva intelektualna svojina kreirana u CATIA V5 softveru se može čuvati, upravljati, deliti i istraživati pomoću platforme. Na taj način šira organizacija ima uvid u proizvode i može da donese bolje svakodnevne odluke.

 
 

Rad u SolidWorks 3D CAD aplikaciji sa Platformom

SolidWorks je jedna od aplikacija u 3DEXPERIENCE platformi i sva intelektualna svojina kreirana u SolidWorks softveru se može čuvati, upravljati, deliti i istraživati pomoću platforme. Na taj način šira organizacija ima uvid u proizvode i može da donese bolje svakodnevne odluke.

 
 

Registracija Naloga 
 

Instalacija aplikacija 
 

Pristupanje aplikacijama i platformi 
 

Navigacija po platformi 
 

Izvolite sada sami kreirajte svoje 3D modele 
 

Definišite projekat koji treba da obavite u 3DEXPERIENCE platformi 
 

Počnite kolaboraciju u 3DEXPERIENCE platformi3DEXPERIENCE ID
Otvaranje naloga na Dassault Systemes 3DEXPERIENCE portalu