3DEXPERIENCE onpremise CATIA extract licence
pozajmljivanje 3DEXPERIENCE licence

Pokrenite aplikaciju Local Key Management i pomoću opcije Offline named user se ulogujte sa vašim kredencijalima (nalog sa kojim se inače logujete u 3DEXPERIENCE on premise)

 


Sistem vam nudi da izaberete sa kojeg servera želite da extractujete licencu (ako radite ovo van kompanijske mreže potrebno je da imate aktivnu VPN konekciju)Zatim se ulogujte sa vašim kredencijalima i odaberite Collaborative space i prava:

Lista dostupnih licenci za extrakciju ce se pojaviti na spisku. Sve vama dodeljene licence možete extraktovati opcijom "Extract all assigned licenses":Tako da korisnik može na desni klik da izabere koje licence želi da pozajmi na do 30 dana
Novosti u Catia V5-6 R2021
Catia V5 2021 whats new