Tehnike 3D štampe maketa objekata i enterijera
Kako najbolje da prikažete ono što vam je najvažnije

Ima više sasvim različitih tehnologija 3D štampe, ali sve one dele nekoliko tehničkih rešenja koja su karakteristična za 3D štampu uopšte. U različitim industrijama ista tehnika štampe ima različite funkcije i zadatke ali ćemo ovde napomenuti nekoliko primera u konkretnoj temi - 3D štampe arhitektonskih, urbanističkih, enterijerskih ili infrastrukturnih maketa.

Osnovne tehnike štampe maketa

Sve tehnike možete primeniti na svakom 3D štampaču

Odoo - Sample 1 for three columns

Tehnika 1 - Spremno za sklapanje

Dodavanje elemenata za sklapanje/rasklapanje u 3D modelu za štampu u cilju jednostavnog (ra)sklapanja makete radi transporta, arhiviranja, demonstracija, pokazivanja enterijera. Već smo pomenuli u drugim tekstovima na ovu temu neke standardne načine kao što su dodvanje "iglica" i otvora ili zubaca za uklapanje “na klik”, a možete koristiti i obične otvore za spajanje vijcima, čivijama, i slično, ili na primer, možete dodati šine ili lastin rep za klizno umetanje i krutu vezu elemenata makete.

Odoo - Sample 2 for three columns

Tehnika 2 - Svaki detalj

Prikaz “nevidljivih” delova objekta, to jest konstrukcije. Drugim rečima, 3D štampana tavanica u transparetnom materijalu ne mora biti prikazana u vidu monolitne ploče, već u sebi može sadržati i vizuelni 3D prikaz njenih gradivnih elemenata (gredica, greda, punioca, spuštenog plafona, kanalnih i kablovskih instalacija, pa i parketa i tepiha i pločica). Isto tako, 3D štampani zidovi mogu prikazati i sve detalje za izvođenje i nadzor objekta, unutrašnju strukturu kompozitnog zida, potkonstrukciju ventilisane fasade, komplesnost duple fasade, dekorativne i energetske perforacije na fasadnim pločama, itd.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tehnika 3 - Ispuna elemenata

Sve elemente konstrukcije možete prikazati u realnim dimenzijama ali sa malom potrošnjom materijala i smanjenom masom makete. To zapravo znači da vaš zid u razmeri 1:50 ili 1:100 ne mora biti štampana ploča debljine 1mm, već 8 ili 4 milimetra, gde se u toj dimenziji vidi realan položaj prozora u zidu u odnosu na spoljašnju (fasadnu) i unutrašnju ravan, imate više krutosti u celoj maketi, itd. Ali to nije puna ploča već šuplja struktura sa ispunom u vidu saća ili druge geometrije za ukrućenje (poput strukture sobnih vrata ili šupljih panela za nameštaj od špera sa ispunom od saćastog kartona). Ista tehnika primenjuje se i za izradu masivnih maketa značajno denivelisanog terena gde u isto vreme imate i pun volumen i krutu strukturu i malu masu (nekoliko puta manju od klasičnih maketa sa kartonom, pleksiglasom i drvetom u osnovi terena).

Odoo - Sample 1 for three columns

Tehnika 4 - Detaljni preseci

Kompleksno segmentiranje makete po složenim presecima i sastavnim elementima. Jednostavno rečeno, 3D štampa je standard izrade maketa u mašinskoj industriji gde je složenost geometrije daleko kompleksnija od bilo kog arhitektonskog ili infrastrukturnog projekta (motori, složeni dinamički mehanizmi, izduvne grane motora sa unutrašnjim sagorevanjem, itd). Zato 3D štampu možete da iskoristite i da vodite presek kroz fizički model kuda god poželite pa rasklapanjem makete da pokažete sve detalje koje želite (slično kako se to radi na izvođačkim planovima), ali možete i da je koristite da nezavisno prikazujete samo konstruktivne elemente, pa da u maketu dodajete, po fazama, sve što zatim u gradnji i sledi: instalacije, završnu obradu, opremanje enterijera, itd.

Odoo - Sample 2 for three columns

Druge tehnike...

Ostale tehnike podrazumevaju, opet, beskonačno igranje… Voda na vašoj maketi, bez obzira da li je to bazen, more, jezero, više ne mora da bude plava folija ili skupi epoksid. I nju možete štampati, u transparentnom koloru, i to sa sve talasima koji će na površinu dna (bazena, mora, jezera) bacati zanimljive senke za dodatan kvalitet makete. Čak i zavesa na prozoru na vašoj maketi rađenoj na 3D štampaču može imati potpuno preslikanu formu. Svi elementi enterijera ne moraju biti prilagođeni dimenzijama balze, kartona ili žice, već mogu savršeno predstavljati originale u preciznoj srazmeri, uključujući i alkice za zavesu i stubiće i šipke konstrukcije i rukohvate na gelenderu i ogradama. Ovo će svakako dodatno doprineti vernosti štampanih modela u odnosu na klasične tehnike izrade maketa.

Pokažite na maketi sve što želite - onako kako želite

tehnikom do stila

Odoo image and text block

Važno je podvući da, bilo koju tehniku da primenite, ona u beznačajnoj meri utiče na izradu makete 3D štampom - razlike u potrošnom materijalu su minimalne, razlike u brzini štampe mere se u minutima, razlike u kvalitetu i reprezentativnosti konačne sklopljene makete ne postoje...

Dakle, jasno je da su mogućnosti neograničene i da svaki od navedenih scenarija modularnosti maketa i ovde prikazanih tehnika 3D štampe maketa može da se kombinuje sa svim ostalim onako kako želite. I tu dolazimo do sledeće velike prednosti štampanih maketa -. autorski potpis.

Odoo image and text block

Solfins vodič za 3D štampu maketa

Ovaj tekst je deo velikog Solfins vodiča sa svim potrebnim informacijama za 3D štampu maketa u vašem birou.

Pogledaj ceo vodič, traži cene i prezentaciju uživo:

Vodič za 3D štampu maketa > 

3D štampa maketa - Modularnost bez granica
Lako prikažite preseke, osnove, konstrukciju, enterijer, instalacije...