Primena SolidWorks softvera za pripremu 3D modela za 3D štampu
3D model > .stl fajl > 3D štampani uzorak, prototip, proizvod

Kao kompanija koja je posvećena kreiranju najboljeg mogućeg 3D CAD softvera za industriju, SolidWorks od svog nastanka prati reakcije korisnika, ali i trendove koji upotpunjuju savremene procese razvoja i proizvodnje.

Jedan od tih trendova je i 3D štampa, pa SolidWorks još od 2016. godine integriše specijalizovane alate za ovu oblast (video ispod).

Naravno, ovim posvećenost SolidWorks platforme aditivnim tehnologijama nije okončana, već se poboljšanja nastavljaju i u novijim verzijama softvera, pa imamo i primer istaknutih novosti nove verzije za 2020. godinu (video ispod).

Odoo CMS - a big picture

SolidWorks platforma i 3D štampa

Kontinuirani rad na prilagođavanju softvera aditivnim tehnologijama

 
 

SolidWorks 2016

novosti u verziji
 
 

SolidWorks 2020

novosti u verziji

STL fajl za 3D štampu iz SolidWorks softvera

eksportujte svoj 3D model za proizvodnju 3D štampom

STL fajl (Standard tessellation/triangulation language) je 3D format koji koristi trouglove da opiše spoljašnju površinu 3D modela. Ovaj tip fajlova ne poseduje boju, teksturu ili druge dodatne atribute. 

STL predstavlja standard u kreiranju fajlova za proizvodnju 3D štampom i svaki štampač podrazumevano prihvata ovaj tip fajlova (neki štampači rade samo sa ovim formatom, kao na primer Markforged štampači, a neki mogu da imaju i dodatne formate).

Eksport STL fajlova je sasvim jednostavan. Kada imate 3D model otvoren u SolidWorks softveru prosto idete na opciju čuvanja modela uz izbor .stl formata (File > Save As > izaberite .stl format sa dropdown liste).

Ono na šta treba obratiti pažnju jeste da na ovaj način SolidWorks generiše fajlove sa podrazumevanim podešavanjima rezolucije. To ne mora uvek da vam odgovara (zavisno od modela štampača, vaših specijalnih želja, itd), tako da postoji mogućnost da izvršite određene izmene u odnosu na podrazumevane postavke.

Odoo image and text block

SolidWorks Professional

SCAN TO 3D - Alatka za reverzni inženjering

Šta možete sa ovim softverskim alatom:

  • uvoz oblaka tačaka dobijenog sa 3D skenera

  • editovanje modela

  • izrada solid modela dalje remodeliranje ili proizvodnju...

SolidWorks Scan to 3D >

Napomena: Ova funkcionalnost dostupna je u SolidWorks Professional paketu >

Kako u SolidWorks softveru podesiti model za 3D štampu?

Prilagodite esportovan model svom 3D štampaču

Suština podešavanja leži u prirodi .stl fajla. Dok je model u SolidWorks 3D CAD "teoretski" savršena lopta, na primer, konvertovana u .stl fajl ona će biti telo čiju površinu čine trouglovi. Što su veći ovi trouglovi to će biti manja "rezolucija" naše 3D štampe - to jest, naš štampani model će više odstupati od "savršenog" oblika i površina. 

Sa druge strane, ako editujete model tako da njegova rezolucija prevazilazi mogućnosti vašeg štampača, imaćete malo efekta na kvalitet štampe, uz generisanje velikih fajlova za koje će trebati dodatno vreme za procesiranje u softveru 3D štampača. 

Zato, u trenutku kada otvorimo prozor za čuvanje, odnosno eksport fajla (Save As > .stl), potrebno je da otvorimo i prozor sa opcijama za podešavanje. Tada imamo dve mogućnosti:

  • da sačuvamo .stl fajl kao - binary format

  • ili kao ASCII format.

Binary format daće manje fajlove, tako se obično on preporučuje, mada ASCII fajlove možete vizuelno pregledati i proveriti.

Zatim imamo i podešavanje rezolucije sa dve defoltne opcije: grubo i fino, kao i custom opciju. Zavisno od štampača, dve osnovne opcije mogu predstavljati dve krajnosti i onda sa custom opcijom možemo da nađemo sredinu koja nam je potrebna.

Takođe imamo mogućnost da kontrolišemo i devijaciju i uglove trouglova tokom .stl konverzije, gde je devijacija izražena kroz lineardnu dimenziju i odnosi se na maksimalno odstupanje .stl fajla u odnosu na početni originalni 3D CAD model. Definisanje ugla odnosi se na uglove između susednih trouglova površine modela.

Dalje i detaljnije instrukcije ne vredi davati jer zavise od vašeg štampača i materijala koje koristite, zatim i od geometrije vaših delova... Jednostavno, potrebno je iskustvo a ono se brzo stiče kad imate efikasan jednostavan softver kao što je SolidWorks i, naravno, 3D štampač.

Odoo CMS - a big picture
 
 

SolidWorks Sindoh 3D Wox Add-in

Softver 3D Wox koji Sindoh štampači koriste za pripremu modela za 3D štampu, u potpunosti je integrisan sa SolidWorks softverom, i može se koristiti direktno iz SolidWorks softvera kao besplatni Add-in.

Sindoh 3D štampači >

SolidWorks Webinar - Priprema modela za 3D štampu

 
 

Dodatne funkcionalnosti SolidWorks softvera važne za 3D štampu

sredi model i površine za 3D štampu

 
 

Provera i zatvaranje povšinske mreže .STL modela

Direct Mesh Editing
 
 

Jednostavna transformacija poligonalne površine u solid model

work with mesh data
 
 

Brzo i jednostavno modelovanje delova i detalja za najjednostavnije uklapanje složenog sklopa

Part delighters
 
 

Sređivanje površinske poligonalne mreže skeniranih modela

Decimation and body compare

Saznaj više o softverima koji se koriste u 3D štampi..

Proces reverznog inženjeringa u autoindustriji uz pomoć Artec 3D skenera i SolidWorks softvera
Studija slučaja: deo automobilskog motora za koji ne postoji odgovarajuća dokumentacija