Primena 3D skeniranja u industrijskom dizajnu - Primer upravljača automobila
Remodelovanje > 3D skeniranje > Izlivanje novog upravljača

Pre neku godinu svratile su nam komšije koje se bave unapređenjem enterijera automobila u potrazi za uslugom skeniranja koja im olakšava posao remodelovanja i kontrole kvaliteta i preciznosti geometrije upravljača automobila. U nekoliko navrata smo vršili tu uslugu za njih, ali sada smo iskoristili priliku da to zabeležimo i kamerom pa vam predstavljamo kako taj proces izgleda na jednom veoma zanimljivom proizvodu.

Proces 3D skeniranja i obrade stl fajla

Odoo - Sample 1 for three columns

Korak 1 - Skeniranje

Sve što je potrebno za precizno skeniranje možete videti na fotografiji iznad:

  1. predmet koji skenirate

  2. rotaciona podloga koja olakšava ravnomerno okretanje predmeta i neutralnu površinu

  3. prah za pokrivanje predmeta kako bi se dobilo bolje očitavanje površina (prah se lako uklanja posle skeniranja)

  4. 3D skener Artec Spider za precizno skeniranje manjih predmeta>

  5. 3D softver Artec Studio koji u realnom vremenu pokazuje na ekranu koje ste delove skenirali>

  6. i naravno - iskusna ruka Solfins aplikativnih inženjera >

Odoo - Sample 2 for three columns

Korak 2 - Obrada u softveru

Ukoliko ne radite klasičan reverzni inženjering "mašinskih" komada, samo skeniranje traje relativno kratko i meri se u minutima ili satima, zavisno samo od veličine samog predmeta.

Međutim, pošto nam ovde prevelika preciznost nije bila potrebna, niti svaki zarez koji postoji na modelu, bilo je dovoljno oko 30 minuta da se dođe do osnovnog oblaka tačaka koji vidite na ekranu na slici iznad.

Tu uvek postoji pitanje da li ćete više da provedete u procesu skeniranja ili u procesu obrade fajla, pa sami pravite odluku zavisno od konkretne primene rezultata koji se dobija skeniranjem.

Odoo - Sample 3 for three columns

Rezultat > Kompletan STL fajl

Na slici iznad vidimo značaj softvera za skeniranje. Iako jesmo koristili odličan Artec Spider skener koji zahvata relativno malu površinu u jednom snopu ali skenira prilično brzo i sa velikom preciznošću, opet se nismo bavili detaljima koji nam i neće biti potrebni kasnije.

Artec Studio softver nam je omogućio da očistimo oblak tačaka, odbacimo nepotrebne detalje (podloga, okruženje, šum koji nastane u skeniranju), i da zadržimo samo ono što nas zanima.

Poseban korak je konverzija oblaka tačaka u STL fajl gde je softver sam popunio i veće "rupe" na koje nismo gubili vreme - centralno ležište za vazdušni jastuk ili zadnju stranu upravljača.

Vreme "skeniranja": U ovom primeru samo skeniranje traje dosta kratko jer se ne zahteva naročiti nivo detalja unutrašnje geometrije upravljača (mesto za vazdušni jastuk, zadnja strana koja ide na letvu volana i sl). S obzirom da je cilj skeniranja samo da se dobije 3D model rukohvata volana kako bi se kasnije u softveru dalje proveravale dimenzije, simetrije, nepravilnosti fizičkog modela, sveukupno vreme za celu ovu fazu je svega oko tri sata. 

Odoo image and text block

Proizvodi veće vrednosti

Ovo je samo jedan od primera koji podseća zašto zapravo koristimo nove tehnologije u razvoju proizvoda i samoj proizvodnji - da ne gubimo vreme koje nam je potrebno za ono što najbolje znamo da radimo.

Mi u Solfinsu upoznati smo sa celim procesom jednog ovakvog primera, ali svakako ne bismo sami vajali, izlivali i presvlačili kožom svoje upravljače jer bismo to morali da radimo svaki dan da dođemo na nivo znanja i veštine koji nam je potreban da to uradimo valjano..

Sa druge strane, naše komšije koji su iskusni i vešti u svemu navedenom ne žele da gube vreme vrteći se po softverima kada drugi to rade brže i kvalitetnije. 

Tako se zatvara krug usluga u kom svako radi ono što najbolje zna, može da uradi za najkraće vreme, i da doda projektu i sebi zadži največu vrednost bez troškova izgubljenog vremena i živaca.

Za više primera remodelovanih upravljača automobila pogledajte Instagram profil ekipe Studio Picikato na linku ovde >

3D štampa alata za brizganje plastike - prototipovi i male serije
Jeftina 3D štampa kao zamena za skupe alate