Podešavanje "support-a" softveru za pripremu 3D štampe
Novost u Markforged Eiger softveru za pripremu procesa 3D štampe

Markforged Eiger softver za pripremu 3D štampe karakteriše zatvoren sistem sa minimumom podešavanja. Jednostavno, nisu dozvoljavali da se korisnici "igraju" i pokvare izuzetno visok kvalitet delova koje Markforged štampači, zajedno sa Markforged materijalima mogu da daju.

Ipak, nakon dugotrajnog testiranja, stiže novina koja omogućava dodatna podešavanja potkonstrukcije - support-a, to jest njenog potpunog ili delimičnog brisanja. Ova novina jeste standard na hobi mašinama, ali za Markforged koji insistira na kvalitetu štampe bez kompromisa ovo je velika izmena.


Šta korisnik 3D štampača dobija ovim unapređenjima?

Odoo CMS - a big picture


Prilikom štampe delova sa prepustima, potkonstrukcija (support) omogućava pravilnu štampu tih prepusta. 

Kada je kreiranje potkonstrukcije omogućeno, Eiger softver automatski generiše potkonstrukciju koja je optimizovana za većinu delova koji se štampaju.

Nakon štampe potkonstrukcije je relativno lako ukloniti.

Međutim, neki delovi sadrže elemente poput sitnih unutrašnjih kanala, sitnih prepusta ili navoja gde bi potkonstrukcija pravila problem.

Markforged je omogućio opciju "Support Overrides" pomoću koje je moguće kreirati elemente koji blokiraju potkonstrukcije.

Slika 1: početna predložena potkonstrukcija
Slika 2: izmenjen/obrisan deo potkonstrukcije

Korišćenje "Support Overrides" komande je poželjno prilikom štampe elemenata gde bi uklanjanje potkonstrukcije bilo otežano ili nemoguće, i prilikom štampe gde želimo da sačuvamo kvalitet površine pa iz tog razloga ne želimo kreiranje potkonstrukcije.

Zona u kojoj ne želimo potkonstrukciju može se označiti prizmama ili valjcima što je naročito zgodno da precizno obuhvatimo iz jednog poteza samo željenu zonu.

Takođe, pomoću ove komande moguće je i povećati količinu potkonstrukcija ako želimo da povećamo sigurnost i stabilnost određenog dela štampe.

Na fotografiji u nastavku je prikazan deo sa unutrašnjim kanalima, kreiranje potkonstrukcije je sprečeno novom funkcijom (elementi plave boje):

Novo: Eiger "meni" za definisanje potkonstrukcije u 3D štampi

Odoo CMS - a big picture


Zaključak

Eiger-ova "Support Overrides" funkcija Vam omogućava da:

  • Blokirate kreiranje potkonstrukcija kod štampe kompozitnih i metal delova koji imaju sitne prepuste, unutrašnje kanale ili navoje

  • Blokirate kreiranje potkonstrukcija u predelima gde bi uklanjanje istih bilo otežano ili nemoguće

  • Kreirate dodatne potkonstrukcije ako postoji potreba za tim

  • Jasno uvidite kako izmene potkonstrukcije utiču na štampu pre samog procesa štampe

Video uputstvo za podešavanje 3D štampe u Eiger softveru

 
 

Saznajte više i tražite ponude za štampače, materijale, obuku i tehničku podršku:

Markforged 3D štampači »

Priprema 3D modela za 3D štampu (STL/OBJ)
Praktična uputstva i preporuke za eksport kvalitetnog 3D modela za 3D štampu