Novi Formlabs Form 3 i Form 3L - Nova SLA tehnologija
Prednosti Low Force SLA tehnologije u odnosu na Form 2 SLA štampače

Formlabs je objavio dva nova uređaja koji implementiraju i novi koncept 3D štampe - Low Force stereolitografiju - odnosno SLA tehnologiju koja zahvaljujući hardverskim unapređenjima omogućava precizniju i kvalitetniju štampu.

Standardni SLA vs Low Force SLA

Odoo CMS - a big picture

LFA vs SLA - Očigledne razlike u kvalitetu

Unapređena SLA tehnologija pomoću novog koncepta fleksibilne posude za materijal (rezin) i linerno osvetljavanje slojeva u toku štampe.

Suština napretka je u tome što je u prethodnoj generaciji SLA tehnologije bilo potrebno da softver štampača prilagodi deo ograničenjima procesa štampe - npr. dodavanje više potkonstrukcije na komad, kako ne bi došlo do odlepljivanja komada sa platforme u toku štampe.

Low-force SLA značajno smanjuje negativne uticaje sila na komad, čime se dobija ušteda na vremenu štampe i potrošnji materijala, ali i na preciznosti i kvalitetu samog komada.

Manje potkonstrukcije

zahvaljujući manjem uticaju sila na komad prilikom 3D štampe, softver generiše i manje konstrukcije koja se uklanja (support), uz manji utrošak materijala i manje kontaktnih tačaka sa samim komadom i čistijom površinom nakon obrade dela

Veća preciznost

Nova tehnologija SLA štampe ne utiče pozitivno na preciznost komada samo u smislu manjeg kontakta dela sa konstrukcijom, već je i tačka lasera skoro duplo manja pa je sada i rezolucija po XY osi 25 mikrona (ranije je varirala)

Novi nivo štampe

Fleksibilna posuda, veća jačina lasera, manja projekcija laserske tačke = posledica ovih hardverskih izmena jesu i bolje završne površine, i kvalitet štampe, i brzina proizvodnje..

Sličnosti i razlike Low Force SLA i standardne SLA 3D štampe

Laserska tačka

Form 3: 85 mikrona
Form 2: 140 mikrona

Talasna dužina lasera

FORM 3 i FORM 2:
405 NM

Specifikacija lasera

 Form 3 i Form 2: EN 60825-1:2007 certified Class 1 Laser Product

Snaga lasera na komadu

FORM 3: 120mW
FORM 2: 96mw

XY rezolucija

FORM 3: 25 MIKRONA
FORM 2: nepoznato

Z rezolucija

FORM 3 I FORM 2: 
25-300 mikrona

Ključ tehnologije: Fleksibilno dno posude za materijal

Odoo CMS - a big picture

Za veću preciznosti i kvalitet delova

Fleksibilno dno posude u kojoj stoji materijal (rezin) omogućava da se u prolasku lasera smanji poprečni presek količine tečnosti kroz koju laserski zrak mora da prođe što je stvorilo uslove za manje dimenzije projekcije laserske tačke, odnosno veću preciznost tokom štampe u odnosu na Form 2 generaciju.

Formlabs paleta 3D štampača

nove porudžbine samo u novoj Low Force SLA tehnologiji

Odoo - Sample 1 for three columns

Form 3L

tehnologija: Low Force SLA (LFS)

Novo u ponudi >

Odoo - Sample 2 for three columns

Form 3

tehnologija: Low Force SLA (LFS)

Novo u ponudi >

Odoo - Sample 3 for three columns

Form 2

tehnologija: SLA

(nije više u ponudi)

3D skeniranje i reverzni inženjering mašinskih elemenata, delova i konstrukcija
Brzo do geometrije i proizvodne dokumentacije i najsloženijih komada