Markforged resursi za učenje o 3D štampi
Markforged Learn i Solfins sajt

U cilju da domaćem tržištu približimo profesionalno a pristupačno rešenje za 3D štampu poliamida sa kompozitnim vlaknima, vrhunskih mehaničkih i drugih karakteristika za primenu u industriji, proizvodnji, razvoju, obezbedili smo dosta resursa na srpskom jeziku, pored materijala koji se mogu naći na Markforged sajtu.

Pratite linkove ispod i saznajte sve o Markforged 3D štampi...

Odoo - Sample 1 for three columns

Solfins sajt

Na glavnim stranicama sajta, u sekciji 3D štampe, posebno je predstavljen i Markforged sa osnovnim informacijama i linkovima za opcije mašina i materijala...

Solfins Markforged strane >

Odoo - Sample 2 for three columns

Solfins blog

Na Solfins blogu za 3D štampu, posebno možete izdvojiti sadržaje vezane za Markforged uređaje sa desetinama tekstova o načinu štampe, softveru, mašinama, karakteristikama materijala, savetima za segmentiranje i spajanje komada, itd.

Solfins Markforged blog >

Odoo - Sample 3 for three columns

Markforged sajt

Na sajtu Markforged možete pronaći posebnu sekciju sa dodatnim informacijama o 3D štampi uopšte i naročito o Markforged mašinama, materijalima, softveru i primerima upotrebe:

Markforged Learn >

Dodatne informacije o Markforged 3D štampi tražite od Solfinsa

Solfins isporučuje konstalting, mašine, materijal, obuku, tehničku podršku i servis

DMP Flex 100 - Najprecizniji 3D štampač metala na tržištu
Dvostruko brža pristupačna 3D štampa metala