Markforged Onyx FR
Vatrootporni materijal za 3D štampu (Fire Retardant)

Novi Markforged vatrootporni materijal Onyx FR (Fire Retardant), dizajniran je za primenu na komadima u oblastima gde se traži visoka otpornost i na direktan plamen. Tako, pored kompozita sa HSHT Fiberglass-om za delove koji treba da zadrže mehaničke i dimenzione karakteristike na visokim temperaturama, portfolio materijala proširen je i na materijale sa ekstremnom otpornošću na direktnu izloženost plamenu.

Pogledajte video: standardni Onyx u odnosu na Onyx FR

 
 

Vatrootporni kompoziti jači od aluminijuma!

Na videu levo je prikazan standardni Onyx a desno novi Onyx FR. Oba se koriste kao osnovni materijali za štampu i mogu se dodatno armirati vlaknima kevlara, fiberglasa, karbona...

Odoo image and text block

Onyx FR dostupan je u industrijskoj seriji Markforged štampača

Industrijsku seriju Markforged štampača odlikuju veće dimenzije u odnosu na desktop verzije uređaja, ali i automatska laserska kontrola kvaliteta štampe i unapređeni hardver. 

Markforged industrijska serija >

Proizvodnja ortopedskih pomagala i brzih i jeftinih prototipova
... pomoću 3D tehnologija: 3D skenera, 3D softvera i 3D štampača