Markforged Metal X Wash 1
3D štampa metala - Postprocesiranje

Markforged uređaj za pripremu štampanog komada sa metalnim prahom u plastičnom filamentu za proces sinterovanja metala. Proces se sastoji iz delimičnog uklanjanja plastičnog veziva metalnog praha uz ostavljanje poroznog komada kako bi plastika mogla da napusti komad u procesu sinterovanja, a peć za sinterovanje trpela što manje nečistoća. .   

Postprocesiranje Markforged metal štampe

Odoo CMS - a big picture

Uređaji za pranje i sinterovanje štampanih komada

Odoo image and text block

Markforged Wash 1

  • Radna zapremina: 22.283 cm3

Ovaj uređaj služi kao 1 od 3 dela kompleta za Markforged 3D štampu metala, uz:

  • Markforged Metal X 3D štampač metala

  • Markforged Sinter 1 ili Sinter 2 jedinicu za pranje štampanog komada i pripremu za sinterovanje*.

*Izbor opcije peći za sinterovanje je slobodan na korisniku, prema veličini komada koje želi da proizvodi na svom Markforged Metal X 3D štampaču metala.

Odoo image and text block

Instalacija uređaja za pranje materijala

Komora za pranje materijala je samostojeća metalna kutija gde je pristup radnom delu sa gornje strane.

Sam proces pranja materijala nije naročito složen, niti zahteva naročitu pažnju - možete zajedno prati velike i manje delove na maksimalnom broju sati i neće doći do oštećenja manjih delova.

Tvoja nova mašina?

Dizajniraj i proizvodi bez ikakvih ogračničenja! 

Traži cene za 3D štampu metala

Dodatna oprema

Komplet za 3D štampu i Post procesiranje komada

Odoo - Sample 1 for three columns

Markforged Metal X

Markforged Metal X 3D štampač metalnih komada originalnom modifikovanom FDM/FFF tehnologijom u kojoj je metalni prah zarobljen u plastičnom filamentu koji se uklanja u procesu sinterovanja.

Markforged Metal X

Odoo - Sample 2 for three columns

Sinter 1

Markforged peć za sinterovanje metalnih štampanih komada nakon pranja u Wash 1 jedinici, radne zapremine 4.760 cm3. Namenjena za sinterovanje komada srednje veličine i serija manjih delova.

Markforged Sinter 1

Odoo - Sample 3 for three columns

Sinter 2

Markforged peć za siterovanje metalnih štampanih komada nakon pranja u Wash 1 jedinici, skoro pet puta veće zapremine od Sinter 1 - sa 22.283cm3 prostora za slaganje delova, odnosno za sinterovanje najvećih delova koji mogu izaći iz Markforged Metal X štampača za metal.

Markforged Sinter 2

Markforged Metal X Sinter 2
3D štampa metala - Postprocesiranje