Markforged Metal X Sinter 2
3D štampa metala - Postprocesiranje

Markforged peć za siterovanje metalnih štampanih komada nakon pranja u Wash 1 jedinici, skoro pet puta veće zapremine od Sinter 1. Ova peć je pogodna za sinterovanje najvećih delova koji mogu izaći iz Markforged Metal X štampača za metal.   

Postprocesiranje Markforged metal štampe

Odoo CMS - a big picture

Uređaji za pranje i sinterovanje štampanih komada

Odoo image and text block

Markforged Sinter 2

  • Radna zapremina: 22.283 cm3

Ovaj uređaj služi kao 1 od 3 dela kompleta za Markforged 3D štampu metala, uz:

  • Markforged Metal X 3D štampač metala

  • Markforged Wash 1 jedinicu za pranje štampanog komada i pripremu za sinterovanje.

Alternativa ovom uređaju je Markforged Sinter 1 skoro pet puta manje radne zapremine.

Odoo image and text block

Kompletan sistem

Sinter 2 peć za sinterovanje štampanih metalnih komada dolazi sa kompletnom kutijom i konstrukcijom na točkićima, i može stajati samostalno na ergonomskoj visini za rad.

Odoo image and text block

Instalacija Markforged peći za sinterovanje

Uz sinter uređaje uključena je i kontrolna jedinica za povezivanje inertnog gasa (Argon) i gorivnog gasa (3% vodonik).

Sam proces sinterovanja komada nije naročito složen, niti zahteva naročitu pažnju - možete zajedno staviti u peć velike i manje delove na maksimalnom broju sati i neće doći do oštećenja manjih delova. 

Važno je samo da svi delovi koji su trenutno u peći budu od istog tipa metala kako bi podešavanja temperature odgovarala.

Zašto sinterovanje u Markforged 3D štampi metala?

Odoo CMS - a big picture

Slika: U procesu sinterovanja komad se vraća u predviđene dimenzije i dobija karakteristična predviđena mehanička svojstva. Iznad se vidi jedan deo u dve faze: nakon štampe (i "pranja" od vezivnih supstanci tokom štampe - voska i polimera), i nakon procesa sinterovanja.

Tvoja nova mašina?

Dizajniraj i proizvodi bez ikvakvih ograničenja! 

Traži cene za 3D štampače metala

Dodatna oprema

Komplet za 3D štampu i Post procesiranje komada

Odoo - Sample 1 for three columns

Markforged Metal X

Markforged Metal X 3D štampač metalnih komada originalnom modifikovanom FDM/FFF tehnologijom u kojoj je metalni prah zarobljen u plastičnom filamentu koji se uklanja u procesu sinterovanja.

Markforged Metal X

Odoo - Sample 3 for three columns

Wash 1

Markforged uređaj za pripremu štampanog komada sa metalnim prahom u plastičnom filamentu za proces sinterovanja metala. Proces se sastoji iz delimičnog uklanjanja plastičnog veziva metalnog praha uz ostavljanje poroznog komada kako bi plastika mogla da napusti komad u procesu sinterovanja, a peć za sinterovanje trpela što manje nečistoća. 

Markforged Wash 1

Odoo - Sample 2 for three columns

Sinter 1

Markforged peć za sinterovanje metalnih štampanih komada nakon pranja u Wash 1 jedinici, radne zapremine 4.760 cm3. Namenjena za sinterovanje komada srednje veličine i serija manjih delova.

Markforged Sinter 1

Markforged Metal X Sinter 1
3D štampa metala - Postprocesiranje