Markforged Mark Two
Desktop štampa plastike i kompozita

Najmoćniji model Markforged desktop 3D štampača za štampu kompozita. Karakteriše ga neograničena mogućnost kombinovanja dva osnovna materijala (Onyx i Nylon) i četiri varijante kompozitnih vlakana: Fiberglass, Fiberglass HTST, Kevlar i Carbon.

Odoo image and text block

Markforged Mark Two karakteristike

  • Radna zapremina: 320 x 132 x 154 mm

  • Debljina sloja (Z osa): 100 / 125 / 150 mikrona

  • Materijali za štampu: Onyx i Nylon

  • Materijal za kompozite: Fiberglass, Fiberglas HTST, Kevlar, Carbon

  • Max. potrošnja energije: 150 W

  • Print bed technology: 3 Point

  • Dimenzije štampača (ŠxDxV): 575 x 322 x 360mm

  • Tehnologija: FDM/FFF Fused Filament Fabrication) i CFF (Continuous Filament Fabrication) za kompozite sa dodatkom bilo kojih kontinuiranih vlakana iz Markforged palete kompozitnih materijala.

Napomena: Solfins koristi Mark Two za uslužnu štampu prototipova i modela za svoje klijente, te ovaj uređaj uvek možete pogledati i uživo kod nas na zakazanoj prezentaciji.


Pogledajte u Solfinsu Mark Two štampu kompozita jačih od aluminijuma

Zakažite prezentaciju, tražite uzorke i cene...

Najmoćniji Markforged

Opcije za ovaj 3D štampač

Odoo - Sample 1 for three columns

Markforged Onyx

(filament)

Odoo - Sample 2 for three columns

Tough Nylon

(poliamid - filament)

Odoo - Sample 3 for three columns

Carbon Fiber

(kompozitna vlakna)

Odoo - Sample 1 for three columns

Fiberglass

(kompozitna vlakna)

Odoo - Sample 2 for three columns

HSHT Fiberglas

(kompozitna vlakna)

Odoo - Sample 3 for three columns

Kevlar

(kompozitna vlakna)

Odoo - Sample 3 for three columns

PLA materijal >

(dostupno u više boja)

Markforged Onyx Pro
Desktop štampa plastike i kompozita