Markforged Fiberglass
Vlakna za 3D štampu kompozita

Fiberglass je prvi kompozit dostupan za Markforged desktop i industrijske štampače kompozitnih materijala već od uređaja srednjeg nivoa. Komadi armirani fiberglasom dobijaju na krutoći i čvrstoći što se naročito ističe kod 3D štampe prototipa sa manjim dimenzijama poprečnih preseka elemenata (npr maska za mobilni telefon i sl).

Odoo text and image block

Markforged Fiberglass kompozitna vlakna

Markforged kompoziti sa kontinuiranim vlaknima figerglasa jaki su kao i komadi sa karbonskim vlaknima, ali imaju tek 40% krutosti i dva puta veću masu od karbona.

Kompoziti fiberglasa su odlično rešenje za štampu inicijalnih prototipova realnih mehaničkih karakteristika za proveru dimenzije i pozicioniranja armiranih slojeva koji kasnije mogu da se rade i u kevlaru i karbonu.

Odoo image and text block

Karakteristike Markforged Fiberglass vlakana za 3D štampu kompozita

U tabeli su prikazane specifikacije standardnog fiberglasa za armiranje kompozitnih komada.

Precizne karakteristike samog kompozita zavisiće i od geometrije komada, ispune, dimenzija, broja slojeva koji su armirani, itd.

3D štampa Fiberglass kompozita dostupna je u Solfinsu

Traži prezentaciju, uzorke i cene...

Dostupno na 3D štampačima

Odoo - Sample 1 for three columns

Markforged Onyx Pro

(desktop serija)

Odoo - Sample 1 for three columns

Markforged Mark Two

(desktop serija)

Odoo - Sample 2 for three columns

Markforged X5

(industrijska serija)

Odoo - Sample 2 for three columns

Markforged X7

(industrijska serija)

Napomena: Kako bi kvalitet štampe bio garantovan, svi Markforged materijali stižu u hermetički zapakovanim i dobro zaštićenim kutijama (vidi slike), uz detaljne preporuke o načinu čuvanja materijala i daljem korišćenju jednom otvorenog originalnog pakovanja.

Markforged materijali

3D štampa plastike, metala i kompozita

Odoo - Sample 1 for three columns

Markforged Onyx

Originalni Markforged filament koji kao osnovu koristi Nylon ali sa ispunom od sekcanih karbonskih vlakana (crne boje).

Markforged Onyx

Odoo - Sample 1 for three columns

Markforged Nylon

Osnovni Markforged filament dostupan na desktop i industrijskim uređajima srednje i više klase.

Markforged Nylon

Odoo - Sample 3 for three columns

Markforged HSHT Fiberglass

Specijalni fiberglas prilagođen za održavanje dimenzija komada i pri višim temperaturama.

Markforged HSHT Fiberglass

Odoo - Sample 1 for three columns

Markforged Kevlar

Vlakna Kevlara daju najfleksibilnije kompozite koji mogu da se štampaju na Markforged uređajima.

Markforged Kevlar

Odoo - Sample 2 for three columns

Markforged Carbon Fiber

Karbonska vlakna daju najbolji odnos čvrstoće i krutosti prema masi komada, ali i najveću termičku konduktivnost.

Markforged Carbon Fiber

Odoo - Sample 3 for three columns

Markforged 3D štampa metala

Jedinstven proces varijante FDM 3D štampe desetinu vrsta metala - i to bez slobodnog metalnog praha, otpada i rizika.

Markforged metali

Markforged Onyx
Osnovni materijal za 3D štampu plastike i kompozita