Farme 3D štampača
Novi koncept serijske proizvodnje

Solfins predstavlja koncept Farme 3D štampača kao najpovoljniju investiciju, najfleksibilniji proizvodni koncept, i najjednostavniju implementaciju mašina u vašoj firmi koja je danas dostupna. Uvedite potpuno novu ponudu, smanjite troškove proizvodenje, povežite procese, rasteretite CNC mašine, budite produktivniji i profitabilniji sa strateškom implementacijom 3D štampe.

Napomena: U Srbiji ima i firmi i obrazovnih institucija koje imaju i više 3D štampača, ali, sama količina mašina ne čini nijednu tehnologiju produktivnom, već je potrebno da sve one rade u definisanom procesu koji ne postoji uvek, te tu i ne može biti reči o pravoj Farmi štampača, to jest, o proizvodnom pogonu koji kao osnovne mašine koristi 3D štampače.

Odoo CMS - a big picture

Farma 3D štampača

Na slici se vidi 16 kom. Markforged 3D štampača koji zauzimaju desetinu kvadrata prostora i to uz potpuno ergonomski raspored u dve pozicije po visini, sa svim dodatnim priborom u posudama na donjim policama.

Šta su Farme 3D štampača?

Novi Pogon u vašoj firmi

Farme 3D štampača podrazumevaju umrežavanje istih ili različitih 3D štampača u jedan centar kontrole procesa 3D štampe za maksimalnu efikasnost u proizvodnji komada i elemenata. Koncept Farme 3D štampača (može da) obuhvata:

 • definisanu proceduru načina korićenja i procesa primene 3D štampe (na primer, ko ima pristup kom štampaču, kada se pokreće štampa, koji štampač i koji materijal se koristi u kojoj fazi razvoja, itd)

 • dodatno softversko rešenje proizvođača za umrežavanje uređaja (kontrola svih uređaja sa jednog radnog mesta / računara / naloga)

 • praćenje rada i analizu procesa štampe radi daljeg planiranja i optimizacije (generisanje izveštaja, uporedne analize)

 • robotizaciju i automatizaciju štampe i postprocesiranja delova (implementacija naprednih rešenja vodećih proizvođača 3D štampača)

 • proračun utroška materijala (u količinama i ceni) i vremena štampe za izdavanje ponuda (napredna softverska opcija kod profesionalnih uređaja).


Prednosti Farme 3D štampača

Novi pogon za mesec dana

Farma 3D štampača zauzeće prostora koliko i jedna mašina, ali, za razliku od te mašine:

 • lakše se transportuje

 • može da stoji u kancelarijskom ili preilagođenom stambenom prostoru

 • ne pravi značajnu buku u radu

 • koristi upakovane materijale

 • obuka traje kratko

 • može da proizvodi daleko više različitih proizvoda...

Mašine koje rade same

Za razliku od drugih tipova proizvodnje, gde svaki novi uređaj i proces podrazumeva i nove zaposlene operatere, 3D štampačima može da upravlja i jedan čovek bez obzira da li ima 5, 10 ili 50 uređaja. To praktično znači da kompletna investicija ide isključivo u proizvodne kapacitete sa minimalizacijom svih drugih troškova, što pojednostavljuje proračun povrata investicije, ali i smanjuje mnoge druge rizike u toku eksploatacije mašina.

Zahvalna tehnologija

Istovremeno, za razliku od nabavke drugih tipova viskoproduktivnih mašina koje traže i prostor, i skladište sirovina, i komplikovan transport, i višenedeljnu (višemesečnu) operaciju puštanja u rad i inicijalne optimizacije, i posebne uslove energetskog napajanja… Farma 3D štampača može da stane na policu na jednom zidu i da se snabdeva energijom iz postojeće mreže (preporuka je da se predvide i UPS uređaji i baterija kako bi osigurali nesmetan završetak štampe i u slučaju nestanka struje, itd).

Matrica paketa FARMI 3D ŠTAMPAČA

(niže na stranici pogledajte detaljnija pojašnjenja moguće primene svakog paketa)

Odoo CMS - a big picture

Napomena

Prikazani 3D štampači u paketima samo su dati kao ilustracija za jednostavnije razumevanje koncepta koji stoji iza svakog paketa.

MINI Farma 3D štampača

do 5 mašina iste ili kombinovane tehnologije

Odoo - Sample 1 for three columns

MINI Basic

Znate šta proizvodite i u koje ćete svrhe koristiti 3D štampu, izračunali smo kapacitete koji su vam potrebni za serije koje očekujete.

Ili, ako radite usluge 3D štampom, znate šta treba vašim klijentima, ali niste sigurni u kontinuitet porudžbina.

Odoo - Sample 2 for three columns

MINI Variant

Imate kombinovanu potrebu za delovima koje odlikuje preciznost i delovima koje odlikuje kvalitet materijala. U desktop štampi teško da jedan uređaj može da isporuči sve opcije koje su vam potrebne, i zato birate da svaki vaš štampač bude druga tehnologija ili da ima različite opcije i drugu radnu zapreminu.

Odoo - Sample 3 for three columns

MINI Professional

Želite da uključite bar jedan profesionalni uređaj koji isporučuje komade naročitih karakteristika koje ne možete dobiti ni sa jednim standardnim desktop uređajem. Tada svoju investiciju ne rasipate na veći broj tehnologija već se fokusirate na konkretne zahteve komada želite da proizvodite.

StartUp Farma 3D štampača

do 10 mašina iste ili kombinovane tehnologije

Odoo - Sample 1 for three columns

StartUp Basic

Obezbedili ste sredstva za proizvodnju vašeg proizvoda, imate jasne zahteve u pogledu karakteristika materijala i radnih površina, i tražite mašinu koja će isporučiti prvu seriju vaših proizvoda. S obzirom da serija nije velika, izračunali ste da je racionalnije, umesto da platite skupu uslugu za manje serije, da sami uzmete mašine koje su jednostavne za upotrebu i koje kasnije možete iskoristi za druge proizvode, nove varijante, personalizaciju proizvoda ili ih jednostavno prodati i pokriti razne druge troškove.

Odoo - Sample 2 for three columns

StartUp Variant

Pokrećete biznis uslužne 3D štampe da iskoristite potencijale rastućih zahteva za mini proizvodnju uređaja iz oblasti medicine, prototipova, IoT uređaja... Imate približnu ideju o tipovima poslova i želite da pokrijete već od početka što više industrija kako biste svakom potencijalnom klijentu mogli da izađete u susret. Pravite kombinaciju uređaja prema različitim tehnologijama, dimenzijama, dostupnim materijalima i kreirate kompletan portfolio usluga, paketa, cena...

Odoo - Sample 3 for three columns

StartUp Professional

Imate specifični zahtev za svoj proizvod ali znate da će vam trebati više tehnologija da paralelno testirate varijante u toku razvoja. Tada birate jedan profesionalni uređaj koji će činiti okosnicu vaše proizvodnje, a dodatne uređaje iz desktop serije koristite kao podršku. Oni će pre svega služiti da rasterete glavni uređaj i obezbede mu maksimalnu produktivnost tako što će preuzeti 3D štampu koncepata, varijanti, inicijalnih prototipova za osnovu dimenzionu i funkcionalnu proveru, itd.

PROduction Farma 3D štampača

10+ mašina iste ili kombinovane tehnologije

Odoo - Sample 1 for three columns

PROduction Basic

Imate poznatog naručioca za određeni vremenski period u kome znate da ćete ostvariti povrat investicije? Jednostavno izračunajte vreme proizvodnje jednog komada, broj komada koji staje na radnu ploču jednog štampača, vremenske rokove koji su vam dati, količine materijala koje su vam potrebne da završite posao, i dobićete tačan broj 3D štampača koje ćete uvezati u mrežu za punu produktivnost...

Odoo - Sample 2 for three columns

PROduction Variant

Najčešći korisnici ovog paketa Farmi 3D štampača biće firme koje rade uslužnu štampu za sektore gde su potrebni veći komadi i raznovrsni materijali, pre svega uslužna izrada maketa, sajamskih modela i slično. Kratki rokovi za isporuku, zahtev za više različitih materijala (čvrsti, transparentni, elastični), tražiće da opremite svoju proizvodnju sa više tehnologija 3D štampe u odgovarajućem kapacitetu za nesmetan rad i ispunjenje zahteva klijenata...

Odoo - Sample 3 for three columns

PROduction Professional

Kada ste isključivo fokusirani na uslužnu 3D štampu za klijente svih profila, a naročito za one najzahtevnije iz oblasti industrije gde mogu da se traže kompozitni materijali, funkcionalni prototipovi koji mogu da se montiraju na proizvod i testiraju u realnim uslovima, ili pak cele serije nekog proizvoda koji je brže i jednostavnije proizvesti tehnologijom 3D štampe kako se ne bi zauzimale CNC mašine i obradni centri u sopstvenoj proizvodnji.

Gotova rešenja proizvođača

robotizacija i automatizacija 3D štampe

Odoo image and text block

Nova era ponude 3D štampe

Poseban koncept predstavljaju farme štampača koje su definisali proizvođači za svoje uređaje i tehnologije. U tom slučaju se uzima "gotov" koncept kao u ova dva primera:

3D Systems Figure 4 Modular i Figure 4 Production su srodni sistemi namenjeni za manju ili veću automatizaciju procesa 3D štampe gde se više udaljenih mašina vezuje na jednu kontrolnu jedinicu (Modular) ili se komore štampe i posprocesiranja nadovezuju pa komad pomoću manipulacije robotom prolazi proces 3D štampe i postprocesiranje (Production - na slici)

Saznajte više >


Markforged Eiger softver koji ima profesionalno rešenje za farme 3D štampača sa definisanjem hijerarhije korisnika, ovlašćenja korisničkih naloga, upravljanjem farmom sa jedne pozicije, itd.

Saznajte više >

Definišite zahtev i tražite ponudu

Ili tražite konsultacije i prezentaciju solfinsa

Najčešća pitanja i nedoumice...

Šta može da se štampa?

 • plastika, guma, metal...

 • pun, kompozitni, saćasti presek...

 • prototipovi, gotovi proizvodi...

 • prozirni, beli, obojeni komadi...

Šta je potrebno za proizvodnju?

 • Čega? Od čega? U kojim količinama?

 • Na primer, nama u Solfinsu potrebna je samo narudžbina, a vama?

Koliko brzo se štampa?

 • Kad je radnik tu ili kad 3D štampač ostane da radi noću sam?

 • Kada štampa jedan po jedan komad ili više komada odjednom?

 • Kada radi serijsku proizvodnju ili pojedinačne izmene na svakom komadu kao što su personalizacija, serijski brojevi, itd?

 • Kada pogodite dizajn „iz prve“ ili kada ne morate da kalibrišete štampač kao CNC mašinu za svaku izmenu?

Koliko to sve košta?

 • U odnosu na kućne 3D štampače igračke ili u odnosu na pogon sa CNC mašinama?

 • U odnosu na kompjuterizovanu i robotizovanu serijsku proizvodnju ili u odnosu na halu sa radnikom za svakom mašinom?

Kada bismo mogli da očekujemo početak proizvodnje ako danas naručimo?

Naša pitanja za vas...

 • Šta proizvodite?

 • U kojim količinama?

 • Po kojim standardima?

 • Koje probleme imate u proizvodnji?

 • Koliko koraka u proizvodnom procesu imate od isporuke modela, preko podešavanja alata i svih faza završne obrade?

 • Koliko novih mašina planirate da kupite sledeće godine?

 • Koliko treba da investirate u nove pogone da biste ostali konkuretni?

 • Koliko vam je fleksibilna proizvodnja?

 • Koliko različitih proizvoda isporučujete na svojim mašinama?

 • Koliko još različitih proizvoda, i za koje vreme, možete da isporučite sa svojim mašinama i alatima?

 • Radite li kontinuiran razvoj i unapređenja svojih proizvoda?

 • Koliko prototipova imate pre serijske proizvodnje?

 • Koliko jeftinih zamenskih delova proizvodite na skupim alatima?

 • Kako će vam izgledati proizvodnja za godinu, pet ili 10 godina?

 • Da li vas novi zaposleni pitaju za 3D štampače jer su ih već koristili na fakultetu ili prethodnom poslu?

 • Ako ste naručivali uslužnu štampu da li ste bili zadovoljni i da li znate na kom uređaju, u kom rangu kvaliteta, u kojoj tehnologiji, je ta usluga izvršena?

Solfins ponuda – „ključ u ruke“

 • analiza potreba vašeg biznisa i predlog rešenja

 • nabavka i isporuka 3D štampača i materijala na adresu

 • plan organizacije 3D Farme i prateće infrastrukture

 • instalacija i kalibracija svakog pojedinačnog uređaja

 • instalacija i kalibracija kompletne mreže uređaja

 • organizacija proizvodnog prostora 3D Farme i procesa

 • uvođenje procedura za dokumentaciju i komunikaciju između projektnog biroa i proizvodnje

 • garantovano snabdevanje materijalom i neophodnim pomoćnim alatima

 • obezbeđena obuka za sve operatere i inženjere

 • obezbeđeni zamenski uređaji

 • obuka kod vas, na vašim 3D štampačima i skenerima

 • obezbeđene ažurne informacije od strane proizvođača, najava popusta i rasprodaja, novih modela i unapređenja uređaja, materijala ili softvera

 • različiti paketi servisnih usluga prema vašim potrebama i rizicima proizvodnje

 • Svaki vid tehničke podrške, promocije, preporuke na tržištu!

Bliže ste odluci o nabavci 3D štampača za proizvodnju?

Solfins insporučuje, implementira, obučava, pruža podršku i servis...

3D štampači za biznis uslužne štampe maketa, prototipova, funkcionalnih delova, alata
Da vaša ponuda bude bez konkurencije!