3D Systems Figure 4 Standalone
Pristupačni DLP / SLA 3D štampač industrijskog kvaliteta

Veliki izbor materijala i velika brzina

Materijali drugih tehnologija sa SLA preciznošću:
 • fleksibilni materijale poput gume

 • materijali nalik ABS i PE plastici

 • materijali otporni na UV

 • biokompatibilni materijali za medicinske aplikacije..

BRZINA - Hemijske olovke na fotografiji:

 • štampane su u buntovima od po 60 komada za 2 sata

 • 2 minuta po komadu proizvoda!

Odoo text and image block

Upoznajte najpovoljniju opciju visokoprecizne 3D štampe za potrebe intezivne eksploatacije štampača za prototipove i male serije proizvoda - 3D Systems Figure 4 Standalone. Ovaj uređaj implementira rešenja SLA 3D štampe koja je 3D Systems rezervisao za klijente iz oblasti industrije, a dostupan je po ceni 3D štampača nižeg cenovnog ranga.

Figure 4 serija radi se u nekoliko verzija zavisno od industrije, pa je tako po povoljnijoj ceni dostupan za juvelire i štampu modela za precizni liv >

O kvalitetu i pouzdanosti u proizvodnji govori i to da je Figure 4 Standalone polazna osnova za 3D Systems rešenje za automatizovanu proizvodnju 3D štampom - Figure 4 Modular i Figure 4 Production.

 
 

Svi modeli prikazani iznad napravljeni su na ovom štampaču u 13 materijala za sve potrebe: prototipovanje, livački modeli, brizganje silikona, delovi koji su slični ABS, polipropilenu ili polistirenu, fleksibilni delovi nalik gumi, itd...

DLP tehnologija štampe

projekcija slike preseka umesto laserskog prolaza (SLA)

DLP - Direct Light Printing - tehnologija 3D štampe veoma je slična SLA tehnologiji - interakcija svetlosti i tečnog materijala (rezina) kreira svaki novi sloj 3D štampe. Razlika je u tome što se, za razliku od SLA koja se bazira na laseru, DLP štampa bazira na projekciji slike preseka na odgovarajući sloj štampe.

Brza štampa prototipova

 • funkcionalni prototipovi od elastomera i dva tipa čvrste plastike

 • precizni modeli za livenje u juvelirstvu

 • brza zamena materijala

 • Six Sigma repeatability (Cpk > 2)

Proizvodnja malih serija

 • veoma gusto pakovanje delova za jednu štampu

 • ubrzan proces štampe i nezavisno postprocesiranje komada koje oslobađa uređaj za novu štampu

Kvalitet i pouzdanost

 • veoma kvalitetan i izdržljiv hardver

 • visoka preciznost štampe

 • materijali već dugo u standardnoj primeni u industrijskim uslovima

 • kompaktan štampač industrijskog kvaliteta

Najpovoljniji industrijski "SLA"

 • 20% manja cena u odnosu na konkurentske proizvode

 • uređaj je deo najpoznatije palete industrijskih SLA softvera koji dolaze iz kompanije koja je i patentirala 3D štampu stereolitografijom pre više od 30 godina.

Profesionalni softveri

 • 3D Systems 3D Sprint - specijalizovan softver za optimizaciju 3D štampe na MJP i malim SLA mašinama

 • 3D Systems 3D Connect - povezivanje sa softverom na oblaku za dodatne ažurirane resurse za planiranje i praćenje procesa 3D štampe

Servis i podrška

 • Figure 4 Standalone je najpristupačniji uređaj za koji su dostupni isti resursi za servis i tehničku podršku kao i za daleko skuplje industrijske uređaje istog proizvođača

Brzina štampe i do 100mm na sat!

Odoo CMS - a big picture

Oblasti primene Figure 4 Standalone 3D štampača

Napravljen da služi Razvoju i proizvodnji

Precizni liv i brizganje

 • adekvatna zamena tradicionalnim tehnikama za procese livenja metala i silikona

 • optimizovan za tehniku preciznog liva u juvelirstvu

 • čisto i lako sagorevanje materijala u gipsanim kalupima

 • savršene površine za nakit najsloženije geometrije

 • izrada transparentnih kalupa za livenje silikona

Prototipovi za testiranje

 • štampa prototipova visoke preciznosti koji će zadovoljiti zahteve tolerancija za uklapanje u sastavnicu 

 • štampa inovativnog dizajna i patenata

 • proizvodnja prototipova za testiranja u realnim uslovima

 • štampa materijala sa karakteristikama ABS-a, polipropilena, polistirena

 • kvalitetni materijali postojani na temperature, uslove okruženja, protok vremena...

Štampa elastomera

 • proizvodnja creva, podloški, zaptivki, mekih hvataljki za manipulaciju robotima, kompenzatora vibracija, odbojnika, tipki tastature i kontrolnih jedinica...

 • kvalitet materijala koji će izdržati inicijalna testiranja u realnim uslovima korišćenja kako biste dobili precizne merene podatke da potvrdite rezultate simulacija i proračuna pre nego što krenete u serijsku proizvodnju

Napomena: Zbog mogućnosti primene u raznim industrijama, zbog materijala različitih karakteristika, kao i zbog produktivnosti samog uređaja, Figure 4 Standalone preporučuje se i za nabavku u firmama koje su fokusirane na uslužnu 3D štampu za klijente iz industrije gde treba izbeći rizik kašnjenja zbog problema koji mogu da nastanu sa desktop SLA uređajima za opštu primenu.


Figure 4 Standalone paleta materijala

JEDAN PROFESIONALNI ŠTAMPAČ za ŠIROKU PALETU PRIMENA

Odoo image and text block

1 štampač = 13 materijala = bezbroj primena

 • elastomeri - crni materijal za štampu elastičnih komada

 • kruti delovi - crni i sivi materijal u dve varijante za ekonomičnu i brzu štampu

 • transparentni delovi - kruti i otporni materijali i na visoke temperature

 • livački modeli - zeleni materijal za štampu modela za precizno livenje

Napomena: Svaki novi materijal koji se dodaje nekom uređaju, čak i kada je reč o daleko jednostavnijoj FDM štampi, a kamoli složenim hemijskim procesima koji karakterišu SLA štampu, povlači za sobom i veliki broj nepoznanica i negativnih uticaja na postojeći hardver. Zato proizvođači koji su fokusirani na klijente u industriji, a među kojima je 3D Systems svakako najpoznatiji, svoju široku paletu materijala razdvajaju na veći broj uređaja koji su naročito optimizovani za određenu paletu materijal. Optimizacija u ovom slučaju znači jačina svetlosnog snopa, gustina materijala, transparentnost posude za rezin/smolu, itd.

Nova paleta materijala za brojne primene:

Odoo CMS - a big picture

Kruta crna plastika postojana na temperaturama do 70°C

PRO-BLK 10

Kruta, temperaturno postojana plastika za brzu štampu jakih delova sa odličnim mehaničkim karakteristikama za proizvodnju alata i krajnjih proizvoda

 
 

Primena

Direktna proizvodnja komada bez izrade alata

Direktna proizvodnja manjih plastičnih crnih delova za kućišta motora, konektore, kućišta elektronike, sklopove koji se uklapaju na klik, elementi enterijera automobila, i drugi delovi opšte namene.

Zamena za proizvodnju delova brizganjem u standardnim ili lakim alatima.

 
 

Prednosti

Poboljšana dugotrajna stabilnost mehaničkih karakteristika na uslove okruženja

Kratak proizvodni ciklus sa samo jednim krugom postprocesiranja delova

Jednostavno čišćenje delova u rastvoru u jedinom postprocesu koji je neophodan

Odličan kvalitet i izgled površina

Ponovljivost kvaliteta i dimenzija delova

Preciznost uz minimalna odstupanja koja za 90% delova ne utiču na geometriju u meri koja bi smetala testiranju prototipa ili funkcionalnosti gotovih proizvoda.

Odoo - Sample 1 for three columns

Karakteristike

Velika brzina štampe od 62 mm po Z osi po satu štampe, i to u slojevima od 50 mikrona

postojan na temperaturama do 70°C, sa 12% deformacije na istezanje pre pucanja

izdržljiv i snažan materijal

Pro BLK 10 - Fotopolimer koji je žilav pri zatezanju

 
 

Kruta bela plastika

Rigid white

Odoo image and text block

Gotovi beli proizvodi u par sati

Plastika proizvodnog kvaliteta za delove koje dobijate istog dana.

Materijal se može primeniti i kao biokompatibilan.

Površine su glatke, poseduje dugotrajnu stabilnost na okruženje, i ne gubi boju vremenom te delove nije potrebno farbati.

Karakteristike:

 • 65°C heat deflection temperature

 • 20% elongation at break

 • Flexural modulus of 2200MPa

 • Biocompatible-capable per ISO10993-5 and ISO10993-10

 • UL94 HB flammability

 • Print speeds up to 47 mm/hr at 50-micron layer thickness

 • Enables printing of larger, thicker geometries in Premium Plus mode 

 
 

Rigid White VIDEO

Glatka bela mat plastika za serijsku proizvodnju

Transparentna plastika za jednokratne alate za brizganje silikona

EGGSHELL-AMB 10

 
 

KRUTA (ALI KRTA) TRANAPARENTNA PLASTIKA ZA PROIZVODNJU JEDNOKRATNIH ALATA ZA BRIZGANJE SILIKONSKIH DELOVA NA VISOKIM TEMPERATURAMA I POD VISOKIM PRITISKOM. 

Odoo - Sample 1 for three columns

Primena

Izrada alata za brizganje silikona svih nivoa čvrstoće

Proizvodnja prilagođenih pojedinačnih delova ili malih serija od silikona

Brza proizvodnja visokokvalitetnih silikonskih prototipova

Odoo - Sample 2 for three columns

Prednosti

Visoka finoća detalja tekstura koje sa kalupa treba da budu prenete na silikonski deo

Jeftina izrada alata kompleksne geometrije

Krajnji proizvod može biti od širokog spektra tipova silikonskih materijala

Transparentnost materijala obezbeđuje vizuelnu kontrolu procesa brizganja prototipa.

Odoo - Sample 3 for three columns

Karakteristike

Krut materijal sa minimalnim deformacijama pre loma

Proziran materijal boje svetlijeg ćilibara

Izdržava brizganje silikona na visokim temperaturama i visokom pritisku, ali je projektovan tako da se lako lomi za brzo i jednostavno oslobađanje dela.

Crni fleksibilni materijal sa karakteristikama POLIPROPILENA

FLEX-BLK 20

 
 

CRNA PLASTIKA OTPORNA NA ZAMOR MATERIJALA, KOJA IZGLEDA I DELUJE KAO DEO OD POLIPROPILENA.

Figure 4 FLEX-BLK 20 je dugotrajan fleksibilni materijal otporan na udare. Odličan je za prototipovanje delova i sklopova, ali i za proizvodnju malih serija za delove visoke preciznosti...

Odoo - Sample 1 for three columns

Primena

Funkcionalni sklopovi i prototipovi

Delovi kakvi se koriste u auto industriji

Proizvodi široke potrošnje i elektro i elektronske komponente

Kutije i kućišta elektronike

Razvoj i dizajn proizvoda

Izrada modela za brizganje silikona

Provera koncepta i marketing

Odoo - Sample 2 for three columns

Prednosti

Pouzdani i robusni funkcionalni prototipovi

Odlične mehaničke karakteristike i preciznost

Lepi crni delovi koji na pogled i dodir ostavljaju utisak da se radi o brizganim delovima od crnog polipropilena

Unapređena stabilnost na atmosferske uticaje i održanje tehničkih karakteristika sa protokom vremena

Odoo - Sample 3 for three columns

Karakteristike

Veliko istezanje pre pucanja i visoka otpornost na mehaničke udare

Dobre zatezne karakteristike

Naprevljen za dugotrajno izlaganje uslovima okruženja

Jednostavan za čišćenje

Crni materijal sličan ABS-u izuzetno postojan na spoljašnje okruženje

TOUGH-BLK 20

 
 

PLASIKA NALIK ABS-U SA ODLIČNIM ZAVRŠNIM POVŠINAMA I DUGOTRAJNOM OTPORNOŠĆU NA USLOVE OKRUŽENJA

Figure 4 TOUGH-BLK 20 je jaka crna plastika koja simulira proizvode od brizganog ABS-a. Poseduje dugotrajnu otpornost na uticaje okruženja te je pogodna za prototipovanje i proizvodnju serija gde su ključne dugotrajnost i mehaničke karakteristike sklopa. Dimenzije i karakteristike ovih komada neće se menjati ni tokom duže izloženosti dnevnom svetlu. Uz to, dobijeni komadi imaju glatke površine i kvalitet zidova uz minimalnu obradu komada nakon štampe.

Odoo - Sample 1 for three columns

Primena

Brzo prototipovanje

Jaki funkcionalni delovi za automobilsku industriju, elektronske komponente i kućišta, rezervne delove, testiranje forme, funkcije i uklanja sklopa..

Izrada uzoraka za proces brizganja silikona

Brza i direktna proizvodnja krutih delova

Odoo - Sample 2 for three columns

Prednosti

Pouzdani i robusni funkcionalni prototipovi

Delovi visoke preciznosti i izuzetnog kvaliteta sa glatkim površinama

Lepi crni delovi koji izgledaju i na dodir deluju kao brizgani ABS

Odoo - Sample 3 for three columns

Karakteristike

Dugotrajna stabilnost na unutrašnje i spoljašnje okruženje, uz UV stabilnost od preko godinu dana

Dugotrajni i jaki delovi

Odlična otpornost na vlagu

Simulira karakteristike brizganog crnog ABS-a

Odoo CMS - a big picture

Grafikon: Stabilnost materijala na spoljašnje uslove

Figure 4 Tough-BLK je 15 puta postojaniji u odnosu na druge materijale dobijene 3D štampom koji su inicijalno slični (u trenutku proizvodnje)

Crni izdržljivi elastomer za prototipovanje delova od gume

RUBBER-BLK 10

 
 

Visokootporni materijal nalik gumi sa dugotrajnom otpornošću na uslove okruženja

Figure 4 RUBBER-BLK 10 otporan je na kidanje i deluje kao jaki gumeni deo sa usporenim elastičnim vraćanjem u početni oblik nakon primene sile. Pogodan je za izradu prototipova ali i proizvoda kao što su hvataljke, alati i pribori, odbojnici, itd. Kvalitet površina je odličan pa može koristiti i za promotivne svrhe - reklamirajte svoje ideje kao gotove proizvode, a radite alate tek kada napravite prodaju.

Odoo - Sample 1 for three columns

Primena

Proizvodnja hvataljki, pribora i alata

Testiranje fleksibilnih sklopova i kućišta

Proizvodnja delova koji treba da imaju dugotrajnu stabilnost na uslove okruženja i mehaničke karakteristike nalik gumi

Prototipovanje delova od gume

Odoo - Sample 2 for three columns

Prednosti

Odlične završne površine

Veoma žilav materijal

Odličan za aplikacije gde je potreban nežniji kontakt

Napravljen za dugotrajnu stabilnost na uslove okruženja

Odoo - Sample 3 for three columns

Karakteristike

Visoka otpornost na kidanje

Čvrstoće od 59D i 97A

Snažan i izdržljiv

Transparentni biokompatibilni materijal za primenu u medicini

MED-AMB 10

BIOKOMPATIBILAN KRUTI MATERIJAL koji se može TESTIRATI I sterilisati na visokim temperaturama, TRANSPARENTNOSTI I BOJE ĆILIBARA NAMENJEN ZA PRIMENU U MEDICINI.

Figure 4 MED-AMB 10 je namenjen za aplikacije u medicini i industriji, pogodan naročito za prototipove gde treba vizuelno ispratiti kretanje fluida kroz transparentne delove. Ispunjava ISO standarde biokompatibilnosti i može biti sterilisan u autoklavima. Daje delove visoke preciznosti pogodne za testiranje uklapanja, sklopova, bravica..

 
 

Primer korišćenja u praksi

D&K Engineering

Kompanija D&K Engineering koristi Figure 4 MED-AMB 10 materijal za štampu transparentnih delova sa unutrašnjim kanalima za fluide koje nije potrebno praviti u delovima i sastavljati lepljenjem.

 
 

Transparentan krut materijal

POgodan za sterilizaciju i autoklave

Temperaturna otpornost Figure 4 MED-AMB 10 materijala prelazi 100 stepeni Celzijusa i pogodan je za proizvodnju medicinskog pribora za pripremu i izvođenje hirurških intervcencija. 

Odoo - Sample 1 for three columns

Primena

Opšta primena u medicini za biokompatibilne delove koji se mogu sterilisati ili izdržavati druge vrste temperaturnih uticaja

Izrada vođica za bušenja i drugih pribora u medicini

Štampa krutih delova sa visokom otpornošću na temperature

Proizvodnja delova i prototipova za testiranje kanalica za kretanje fluida

Testiranje delova na temperaturne uticaje

Proizvodnja delova sa visokim nivoom detalja

Proizvodnja i testiranje sklopova

Vizuelizacija i ispitivanje kretanja fluida

Odoo - Sample 2 for three columns

Prednosti

Ispunjava ISO 10993-5 i -10 standarde biokompatibilnosti  (cytotoxicity, sensitization and irritation)

Odličan za vizuelno ispitivanje proizvoda - kućišta elektronike, delova sa integrisanim hlađenjem, toplotnih izmenjivača i drugih delova gde je ključna karakteristika kretanje fluida

Visoka preciznost u odnosu na vaš inicijalni 3D model sa visokim nivoom detalja

Odoo - Sample 3 for three columns

Karakteristike

Biokompatibilan

Može se sterilisati u autoklavima

Termička otpornost preko 100 °C

Odlična otpornost na vodu i vlagu

Krut i proziran materijal

Beli materijal otporan na temperature za primenu u medicini

MED-WHT 10

 
 

Biokompatibilni materijal koji se može sterilizovati

Figure 4 MED-WHT 10 je krut beli materijal koji se može koristi za širok spektar aplikacija u medicini ali i drugim oblastima gde se traže napredne karakteristike u odnosu na temperaturne uslove, vlagu, biokompatibilnost, itd. Usklađen je sa ISO standardima biokompatibilnosti, a može se i sterilizovati u autoklavu. Isporučuje visokoprecizne delove sa odličnom rezulucijom i visokim nivoom detalja.

Odoo - Sample 1 for three columns

Primena

Opšte medicinske aplikacije koje zahtevaju biokompatibilnost, sterilizaciju i termičku otpornost

Štampa vođica za bušenje i pribora za hirurške intervencije

Štampa modela skeleta i kostiju

Proizvodnja krutih delova koji treba da su otporni na visoke temperature i da poseduju otpornost na vodu i vlagu

Štampa delova sa visokim nivoom detalja

Odoo - Sample 2 for three columns

Prednosti

Može da ispuni standarde biokompatibilnosti ISO 10993-5 kao i -10 (cytotoxicity, sensitization and irritation)

Smooth surfaces for beautiful display models and prototypes

Glatke površine i lepi promotivni modeli i prototipovi

Omogućava testiranja na visokim temperaturama

Visoka preciznost štampanog sa svim detaljima koje ste predvideli u vašem 3D modelu

Odoo - Sample 3 for three columns

Karakteristike

Biokompatibilan

Može se sterilizovati u autoklavu

Termička otpornost preko 100 °C

Odlična otpornost na vlažnost

Krut i beo materijal

Crni materijal sličan polistirenu za prototipove i serije

FLEX-BLK 10

 
 

O materijalu

A flexible material for the production of exceptionally durable polypropylene-like parts for a wider variety of prototyping, functional testing and low volume production applications. It provides outstanding flexibility and accuracy, enabling many applications.

Odoo - Sample 2 for three columns

Fleksibilan i dugotrajan

Figure 4 FLEX-BLK 10 je dugotrajan fleksibilni materijal koji omogućava korisnicima da prave izrazito jake delove koji izgledaju i na dodir deluju kao brizgani polipropilen. 

Odlične mehaničke karakteristike na istezanje i udare omogućavaju širok spektar primene:

 • izrada prototipova i funkcionalno testiranje proizvoda

 • direktna proizvodnja delova bez potrebe za izradom alata za brizganje.


Odoo - Sample 3 for three columns

Primena

Funkcionalni delovi, sklopovi i prototipovi

Štampa delova za automobilsku industriju

Štampa delova za komponente elektronike

Provera uklapanja, zatvaranja, sastavljanja

Testiranje tokom razvoja dizajna proizvoda

Štampa uzoraka za brizganje silina

Zamena za uretan u procesima brizganja

Predstavljanje koncepta i izrada promotivnih i izložbenih modela

Crni elastomer za fleksibilne prototipove

ELAST-BLK 10

Odoo - Sample 1 for three columns

Kako će izgledati deo od gume?

Odoo - Sample 2 for three columns

A šta ako bi... Igrajte se mogućnostima

Odoo - Sample 2 for three columns

Smislite novu primenu 3D štampe

Odoo image and text block

Karakteristike materijala ELAST-BLK 10 nakon postprocesiranja

Glavna odlika materijala za štampu elastomera jeste njegova dilatacija pri zatezanju koja u tački pucanja iznosi 83%.

Druga važna odlika koja je od koristi za testiranja u autoindustriji i drugim sektorima gde postoje uticaji niskih temperatura jesto to da ovaj materijal prelazi u čvrsto plastično stanje tek na -26 °C.

To znači da možete montirati štampani komad na mašinu ili motor i obaviti osnovna testiranja sa mnogo većom slobodom nego kod većine standardnih tehnologija i materijala u 3D štampi.

Zeleni materijal za precizno livenje

JCAST-GRN 10

Odoo - Sample 2 for three columns

Budite brži

Odoo - Sample 2 for three columns

Budite efikasniji

Odoo - Sample 1 for three columns

Budite profitabilniji

Odoo image and text block

Karakteristike procesa sagorevanja materijala JCAST-GRN 10

 1. Stavite kalup u peć zagrejanu na 150 °C i zadržite od 1 do 3 sata.
  (U ovom koraku se suši kalup i uklanja voda)

 2. Postepeno podižite temperaturu peći do 370 °C (700 °F) tokom vremenskog intervala od 1 do 2 sata. Zadržite ovu temperaturu 1 do 2 sata. 
  (U ovom koraku se obezbeđuje "temperaturna tranzicija kalupa". Tačna temperatura može da varira zavisno od tipa kalupa koji se primenjuje. Temperaturu je potrebno podizati postepeno.)

 3. Postepeno podižite temperaturu na 730 °C tokom perioda od 2 do 3 sata. Zadržite ovu temperaturu od 2 do 3 sata.
  (u ovom koraku dolazi do sagorevanja modela štampanih od materijala Figure 4 JCAST-GRN 10)

 4. Spuštajte temperaturu peći na temperaturu za proces livenja i ostavite je na toj temperaturi najmanje 1 sat pre nego što nalijete metal.

Tamnosivi materijal za brzo prototipovanje

TOUGH-GRY 10

Odoo - Sample 1 for three columns

Velika brzina štampe

Brzina štampe u ovom materijalu: 100mm/h
(brzina se odnosi na visinu - Z-osu i može varirati zavisno od geometrije dela).

Odoo - Sample 2 for three columns

Odložena tačka pucanja

Komadi štampani u ovom materijalu imaće istezanje od oko 25% u pravcu sile pre nego što dođe do pucanja.

Odoo - Sample 3 for three columns

Proizvodnja gotovih komada

Redizajnirajte elemente enterijera u automobilu, napravite model vašeg dizajna i promovišite ga pre investiranja u serijsku proizvodnju...

Odoo image and text block

Oblasti i načini primene

 • veći broj iteracija u jedinici vremena u razvojnom procesu

 • snažni funkcionalni delovi za testiranje ili trajno korišćenje u oblasti proizvodnje originalnih komada (nosača, bravica, polugica) u oblasti re-stilizacije u auto industriji, za testiranja forme, uklapanja i funkcionalnosti dizajna, za izdržljiva kućišta i kutijice sa zatvaranjem na preklop (snap fits),

 • proizvodnja master modela za proces vulkanizacije na niskim temperaturama (room temperature vulcanization - RTV)

 • proizvodnja krutih zamenskih i potrošnih delova uređaja i mašina

 • proizvodnja za maloprodaju (figurice, privesci) i uslužnu 3D štampu

 • mogućnost farbanja ili metalizacije odmah nakon postprocesiranja dela...

Karakteristike TOUGH-GRY 10 materijala nakon postprocesiranja

Odoo CMS - a big picture

Svetlo sivi materijal za ekonomične prototipove

TOugh-GRY 15

Odoo - Sample 1 for three columns

Jeftina proizvodnja prototipova

Koristite ovaj materijal za povoljnu štampu inicijalnih prototipova za proveru dizajna, tolerancija, uklapanja, funkcionalnosti, dimenzija, itd.

Odoo - Sample 2 for three columns

35% dilatacije pre pucanja

Igrajte se dizajnom i testirajte komade kroz veći broj iteracija kako biste bili sigurni da ste odabrali najbolje moguće rešenje koje će ići u proizvodnju.

Odoo - Sample 3 for three columns

Cela serija po minimalnoj ceni

Igrajte se sa svojim dizajnom do krajnjih granice i testirajte svaku, i najmanju izmenu da proverite mehaničke odlike dela, ergonomiju, jednostavnost uklapanja, moguće kolizije, tačke habanja, itd.

Odoo image and text block

Oblasti primene materijala

Primena Tough-GRY 15 materijala praktično je ista kao i za Tough-GRY 10, samo što je brzina štampe nešto manja i kvalitet materijala nije dovoljno zadovoljavajući da bi mogla da se radi metalizacija delova.

Međutim, zbog jednostavne zamene materijala u štampaču u praktičnoj upotrebi ovaj materijal biće prva opcija za inicijalne prototipove čime se smanjuju operativni troškovi štampe a produktivnost i iskorišćenost potencijala tehnologije ostaje na visokom novou

Karakteristike TOUGH-GRY 15 materijala nakon postprocesiranja

Odoo CMS - a big picture

Bledonarandžasti materijal za visoke temperature

HI TEMP 300-AMB

 
 

Industry-leading, ultra-high temperature resistant rigid plastic suitable for the harshest thermal environments.

High Thermal-Resistance, Translucent Amber Plastic for Flow Visualization (HDT >300 °C)

Figure 4 HI TEMP 300-AMB is an ultra-high temperature plastic for use in applications requiring high heat resistance. It is the industry’s highest heat resistant material with heat deflection temperature of over 300 °C at both low and high stress (HDT at 0.455 and 1.82 MPa). This material is well suited for the testing of high temperature components in applications including HVAC, consumer appliances, motor enclosures, stators, molds and the like. It does not require a secondary thermal post-cure.

Odoo - Sample 1 for three columns

Primena

High temperature components testing, and general use parts including: HVAC, consumer appliances, motor enclosures, stators, etc.

Low pressure molding/tooling: expanding foams, rubbers, etc.

Overmolding

Odoo - Sample 2 for three columns

Prednosti

Production-grade material

High heat resistance for testing and use in high heat environments

No secondary thermal post-cure required

Excellent visualization for parts requiring evaluation of internal features and fluid flow performance

 

Odoo - Sample 3 for three columns

Karakteristike

HDT over 300 °C at both low and high stress (HDT at 0.455 and 1.82 MPa)

Rigid and translucent

High tensile modulus for use in molds (4000 MPa)

Karakteristike HI-TEMP 300-AMB materijala posle postprocesiranja

Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture

Više detalja o materijalima možete pogledati i na 3D Systems sajtu:

Najpoznatija SLA štampa po najpovoljnijoj ceni

Imate potrebu za intezivnom eksploatacijom 3D štampača?

Odoo image and text block

3D Sprint + Figure 4 efikasnost

Kao i velike industrijske mašine kompanije 3D Systems, i Figure 4 serija koristi 3D Sprint softver. Ovde prikazan primer štampe:

 • nasumično odabran komad - cilindar

 • 30mm spoljni i 20mm unutrašnji prečnik

 • zidovi 5mm punog materijala

 • 54 komada u jednoj štampi

 • bez optimizacija dizajna, geometrije, dimenzija, orjentacije..

 • vreme štampe 2:45 minuta + 15 minuta postprocesiranja

 • oko 3 minuta vreme proizvodnje po komadu

 • utrošak materijala oko 1 litar (realno manje)

Odoo image and text block

Specifikacija:

 • Radna zapremina: 124,8 x 70,2 x 196mm

 • Max. rezolucija: 1920 x 1080px

 • Veličina piksela: 65 mikrona (390.8 PPI)

 • Talasna dužina: 405 nm

 • Dimenzije uređaja: 42 x 49 x 97cm

 • Dimenzije sa nosačem: 68 x 70 x 135cm

 • Masa uređaja: 34,5kg

 • Masa sa nosačem: 54,4kg

 • Softver: 3D Sprint (on premise), 3D Connect (cloud)

Post-procesiranje: Ukjučeni alati i oprema za završnu obradu delova. Potrebne su i jedinice dodatne jedinice za postprocesiranje delova - 3D Systems LC-3DPrint Box ili druga UV komora za postprocesiranje.

Dostupna i specijalna verzija za juvelire i precizni liv!

Dodatne informacije

 • Punjenje: boce/kertridži zapremine 1L

 • Način punjenja: manuelno

 • Temperatura okruženja: 18-28 ºC 

 • Vlažnost: 20-80%

 • Napajanje: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Single Phase, 4.0A

 • Podržani fajlovi: STL, CTL, OBJ, PLY, ZPR, ZBD, AMF, WRL, 3DS, FBX, IGES, IGS, STEP, STP and X_T

Hardverski zahtevi

 • 3 GHz multiple core processor (2 GHz Intel® or AMD® processor mini) with 8 GB RAM or more (4 GB mini)

 • OpenGL 3.2 and GLSL 1.50 support (OpenGL 2.1 and GLSL 1.20 mini), 1 GB video RAM or more, 1280 x 1024

 • (1280 x 960 mini) screen resolution or higher

 • SSD or 10,000 RPM hard disk drive (minimum requirement of 7 GB of available hard-disk space,

 • additional 3 GB free disk space for cache)

 • Google Chrome or Internet Explorer 11 (Internet Explorer 9 mini)

 • Other: 3 button mouse with scroll, keyboard, Microsoft .NET Framework 4.6.1 installed with application

Napomena

Solfins ima višegodišnje iskustvo sa SLA tehnologijom 3D štampe i više uređaja i materijala dostupnih u ovoj tehnologiji. Uz isporuku štampača pružamo usluge obuke, tehničke podrške i servisa (kao lokalni partner 3DZ Italia, regionalnog distributera za hardver kompanije 3D Systems)


Figure 4 Modular varijanta skalabilne štampe

kako raste posao dodajte nove mašine u sistem!

 
 

Verzija Figure 4 platforme za veću proizvodnju, sa duplo većom radnom zapreminom u odnosu na Figure 4 Standalone, i sa poluatomatizovanim procesom proizvodnje.

Video prikazuje jednu od varijanti štampe delova koji se koriste za ubrzanje procesa livenja. Sličan primer prikazan je i na sajmu Formnext 2019 sa sledećim parametrima:

 • 45 parova većih i manjih delova

 • 2$ cena većeg dela (sa uključenom amortizacijom štampača)

 • 5:15 vreme štampe

 • 15 minuta vreme postprocesiranja

 • odvajanje delova od potkonstrukcije prostim mešanjem celog bilda u mešalici

 • 95% iskorišćenost materijala (6,5kg proizvoda od 6,8kg potrošenog materijala)

Odoo image and text block

Figure 4 Modular sistem

Osnovni sistem čine 3D štampač i kontrolna jedinica. Na jednu kontrolnu jedinicu može se dodavati najviše 24 štampača.

Sistem prati i jedinica za postprocesiranje delova (UV Cure Unit 350).

 • Radna zapremina: 124.8 x 70.2 x 346 mm

 • rezolucija po Z osi: 0,01mm i više

 • rezolucija sloja: 1920x1080px

 • veličina piksela: 65 mikrona

 • radno opterećenje: 24/7

 • pakovanja materijala: 2,5kg

Napomena: Većina prikazanih materijala na ovoj stranici dostupna je za celu Figure 4 platformu. Međutim, neki materijali nisu dostupni na svim uređajima. 

Odoo image and text block

Figure 4 Production sistem

Potpuna automatizacija procesa proizvodnje 3D štampom gde se jedinice zasnovane na Figure 4 sistemu ređaju u nizu i automatizuju implementacijom robota koji komade premeštaju iz jedne faze u drugu - sa 3D štampe na postprocesiranje, tako da operater na sistemu samo dodaje materijal i na izlazu preuzima gotove delove.

Tražite pouzdano rešenje za preciznu i kvalitetnu SLA 3D štampu?

Solfins isporučuje, implementira, vrši obuku, pruža tehničku podršku...

3D štampa za marketing i promociju
Predstavite svoje proizvode u najboljem svetlu