3D štampači za biznis uslužne štampe maketa, prototipova, funkcionalnih delova, alata
Da vaša ponuda bude bez konkurencije!

Solfins više godina u svojoj ponudi ima i uslužnu 3D štampu, i na osnovu naših iskustava ovde ćemo vam prikazati opcije koje su pred vama, i dati vam osnovne savete ako želite da se bavite ovim biznisom, odnosno, ako želite da implementirate tehnologiju 3D štampe uz druge tehnologije koje već imate.

Šta smo u Solfinsu radili, šta su radili naši klijenti na svojim 3D štampačima i šta i vi možete da radite 3D štampom:

 • podrška procesu razvoja proizvoda - proizvodnja serije prototipova sa varijantama za dimenziono, funkcionalni i ergonomsko testiranje

 • izrada funkcionalnih komada - proizvodnja komada i delova proizvoda za montažu (ručke, nosači, poluge, prenosnici)

 • izrada alata i pribora - proizvodnja kontrolnika, steznih alata za obradu na CNC mašinama, strugovima, glodalicama, stezni pribori za zavarivanje

 • izrada kalupa/mastera za termoformiranje ili termoset plastiku

 • proizvodnja prototipova kućišta i gotovih proizvoda za elektro proizvode, elektroniku, IoT uređaje

 • proizvodnja prezentacionih modela sklopova, mašina, motora, elektronskih uređaja

 • proizvodnja arhitektonskih, enterijerskih, urbanističkih, infrastrukturnih maketa

 • proizvodnja modela i maketa nameštaja

 • proizvodnja modela za precizno livenje u livačkoj industriji, juvelirnicama, itd.

 • proizvodnja modela u dentalnoj industriji

 • proizvodnja prototipova proizvoda koji će ići u serijsku proizvodnju tehnologijom injekcionog livenja plastike, livenja metala, mašinske obrade na CNC mašinama i robotima

 • proizvodnja hobi i sličnih komada - originalnih modli za kolače, dizajnerskih komada za kuhinje i restorane, promotivnog materijala u vidu privezaka, itd.

 • proizvodnja serija gotovih proizvoda tamo gde su kvalitet materijala, završna površina i povrat investistije odgovarajući.

Ispod pogledajte nekoliko primera uslužne štampe koju smo radili u Solfinsu...

Odoo - Sample 1 for three columns

Mini serija funkcionalnih kućišta za LED rasvetu

Odoo - Sample 2 for three columns

Serija varijanti prototipova solarne maske za mobilni telefon

Odoo - Sample 3 for three columns

Prorotip poklopca za dobavljača u autoindustriji

Farma desktop 3D štampača ili industrujski uređaj

biti brži ili originalniji od ostalih

Za biroe i radionice kojima je fokus biznisa uslužna izrada maketa, prototipova, funkcionalnih delova, alata, itd, racionalno je da razmišljaju u dva pravca kada je reč o tehnologiji 3D štampe:

 • Farma desktop 3D štampača - investicija u više uređaja nižeg cenovnog ranga, različitih tehnologija štampe, za veću fleksibilnost u radu i širu ponudu usluga u smislu različitih nivoa cena usluga, većeg izbora materijala ili kvaliteta proizvoda (mehaničkih i drugih karakteristika), itd.

 • Industrijski štampač - moćnija specijalizovana mašina napravljena za intezivno korišćenje, uz materijale, dimenzije i mogućnosti koje nisu dostupne u desktop štampi, a koji će učiniti da se vaša usluga razlikuje od kompletne ponude na tržištu.

Naravno, jedan izbor ne isključuje drugi, ali, od nečega treba početi, a ovo su dve varijante koje na različit način eksploatišu istu investiciju - po ceni jednog industrijskog uređaja za 3D štampu (osnovne ili srednje klase) mogu se kupiti 5, 10 ili više desktop uređaja za farmu 3D štampača. Sa druge strane, cene desktop uređaja su toliko pristupačne da uvek lako možete dodati još jedan osnovni 3D štampač uz industrijski.

Farma desktop štampača

brži od ostalih
 • Dostupne tehnologije: FDM/FFF, CFF, SLA

 • Cena uređaja: 1-10k

 • Radne zapremine: 2-5dm3

 • Materijali: srednje tvrda i tvrda plastika (PLA, ABS, poliamid), fleksibilni ili kruti polimeri, transparentni materijali, itd.

Farme 3D štampača >


Industrijski 3D štampač

originalniji od ostalih
 • Dostupne tehnologije: CFF, SLA, MJP, CJP

 • Cena uređaja: 10-50k

 • Radne zapremine: 5-30dm3

 • Materijali: različiti tipovi plastike, kompoziti, fleksibilni i transparentni materijali, 3D štampa u punom koloru (CMY ili CMYK)

Industrijski 3D štampači - traži upit >


Koji će biti vaš put za investiranje u tehnologiju 3D štampe, to zavisi od mnogo faktora, i morali bismo sa svakim da posebno razmotrimo potrebe, potencijalne klijente, potencijale tržišta, operativne troškove, da bismo dali pravi odgovor.

Ključni faktori za odluku o izboru 3D štampača za intezivniju eksplataciju

Solfins iskustva i saveti za izbor 3D štampača

Odoo - Sample 1 for three columns

Radne zapremine 3D štampača

Pri izboru dimenzija radne zapremine 3D štampača koje kupujete za uslužnu treba da se vodite mišlju da je i u 3D štampi 3x100cm3 uglavnom produktivnije od 1x300cm3. 

Radna zapremina 3D štampača ne znači istovremeno i veću produktivnost, čak naprotiv - retko je taj slučaj. Produktivnost zavisi od pouzdanosti uređaja koji koristite, tehničke podrške, jednostavnosti korišćenja, dostupnosti informacija, kvaliteta materijala, itd. 

Možete smanjiti rizike probijanja rokova ili potpunog stopiranja posla ako imate više uređaja koji mogu da preuzimaju poslove u slučaju kvarova, kašnjenja sa nabavkom materijala, itd.

Komade uvek možete segmentirati i kasnije sklapati, a svaki komad tri puta brže ćete štampati na 3 manja štampača nego na jednom velikom iste tehnologije.

Sa druge strane, industrijski 3D štampači po pravilu će imati veće radne zapremine i veću pouzdanost u radu, uz dodatna softverska i hardververska rešenja za povećanje produktivnosti.

Veća radna zapremina pruža vam mogućnost da štampate funkcionalne prototipove i delove prema originalnom dizajnu bez potrebe prilagođavanja za segmentiranje, a to će ipak biti neophodno ako želite da pružate usluge najzahtevnijim klijentima koji traže alternativne metode proizvodnje manjih serija.

Čak i ako su komadi manji, sa većom radnom zapreminom možete štampati cele serije komada u jednom procesu štampe, na jednom uređaju, umesto na više manjih.

Saznaj više o segmentiranju u 3D štampi >

Odoo - Sample 2 for three columns

Materijali za 3D štampu

Drugi važan faktor za izbor palete 3D štampača u vašoj radionici jesu i materijali koje želite da isporučite klijentima. 

Standardni desktop uređaji koriste FDM/FFF tehnologiju 3D štampe filamentima, i njihov opseg materijala uglavnom se svodi na plastike nižeg i srednjeg kvaliteta kao što su PLA, ABS, ređe poliamid koji traži i kvalitetnije hardverske komponente (često neki uređaji deklarativno imaju i poliamid ali u realnosti postoje brojni problemi sa štampom ovog materijala na hardveru nižeg i srednjeg kvaliteta).

Ono što vašu ponudu može da izdvoji jesu napredne tehnologije 3D štampe, prvenstveno 3D štampa kompozitnih materijala.

U Solfinsu radimo sa desktop serijom 3D štampača koji uz osnovni materijal dodaje i kompozitna vlakna za komade koji su jači i od aluminijuma. 

Naše iskustvo pokazuje da klijenti koji su probali da prave prototipove na amaterskim i poluprofesionalnim uređajima umeju itekako da prepoznaju prednosti kada im isporučite zaista kvalitetan materijal koji pružaju moćniji 3D štampači.

Kvalitetniji materijali obično podrazumevaju nekoliko više ili manje značajnih prednosti:

 • mehaničke karakteristike

 • otpornost na hemijske uticaje (što je naročito važno ako se štampaju alati i pribor za mašine koje koriste razne agense za hlađenje u toku proizvodnje)

 • izgled završnih površina koji ujedno demonstrira i kvalitet i homogenost samog komada, itd.

Materijali za 3D štampu u Solfinsu >

Odoo - Sample 3 for three columns

Tehnologije 3D štampe

Paralelno sa materijalima postoji i dilema za koju se tehnologiju odlučiti u biznisu uslužne proizvodnje tehnologijom 3D štampe, jer najčešće je materijal direktno vezan i za tehnologiju štampe.

Tehnologije 3D štampe kao što su FDM, SLA ili MJP isporučiće više materijala na jednom uređaju. Neki uređaji i neke tehnologije imaju veliku paletu materijala, preko 10, pa i preko 20 materijala na raspolaganju.

Ovo je značajno u smislu vaše ponude uslužne 3D štampe jer sa jednom mašinom možete da ponudite više varijanti klijentima iz različitih industrija, u materijalu koji njima odgovara.

Sa druge strane, za kvalitetnije materijale u smislu mehaničkih karakteristika, verovatno ćete morati da se opredelite za CFF (FDM štampu kompozitnih materijala) ili SLS tehnologiju koja ima i opcije 3D štampe sa staklenim vlaknima i drugim opcijama ojačavanja materijala, odnosno komada.

Ipak, važno je znati i sledeće: ako se bavite uslugom 3D štampe, važno je da planirate potrošnju materijala i pitanje je koliko će biti racionalno da ih imate sve na stanju jer bi to podrazumevalo veliku investiciju u nabavku, uvoz, transport i skladištenje materijala, samo zato da bi neko mogao da bira boju ili manje važnu varijantu materijala. Zato je preporuka da prema ključnim klijentima i upitima formirate osnovnu paletu koja pokriva na najbolji mogući način ogromnu većinu upita, i isporučuje klijentima kvalitet iza kog stojite. 

Solfins je lokalni predstavnik za kompaniju 3D Systems koja je poznata po širokoj paleti tehnologija 3D štampe.

3D Systems tehnologije štampe >

Markforged CFF 3D štampa kompozita >

Odoo image and text block

Solfins vodič za 3D štampu maketa

Ovaj tekst je deo velikog Solfins vodiča sa svim potrebnim informacijama za 3D štampu maketa u vašem birou.

Pogledaj ceo vodič, traži cene i prezentaciju uživo:

Vodič za 3D štampu maketa > 

Preporučeni uređaji i tehnologije

Tehnologije koje koristimo u Solfinsu

Odoo - Sample 1 for three columns

FDM/FFF i CFF

3D štampa filamentima (sa kotura) najpovoljnija je i najjednostavnija za upotrebu.

Preciznost može biti mana ukoliko dodatno ne radite postupke obrade štampanih elemenata (farbanje, tretman u alkoholu i slično).

Preporučeni uređaji:

FlashForge FDM >

Markforged >

Odoo - Sample 2 for three columns

SLA

Stereolitografija je tehnologija iz sredine 1980-ih godina i danas je druga najpopularnija u 3D štampi. Karakterišu je visoka preciznost, glatke završne površine komada i raznovrsnost dostupnih materijala.

Mana može biti postprocesiranje i kvalitet komada koji nisu u svakoj geometriji i svakom dostupnom materijalu pravi funkcionalni komadi.

Preporučeni uređaji:

FlashForge DLP LCD >

3D Systems SLA >

Odoo - Sample 3 for three columns

MJP i CJP

Tehnologija 3D štampe tečnim polimerima koji se već u toku procesa štampe tretiraju UV svetlom, poznata i kao multi-džet i color-džet tehnologija kod 3D Systems uređaja, daje izuzetnu preciznost bez mehaničke veze štampanih komada sa materijalom za podršku u toku štampe.

Kvalitet površina meri se sa brizganom plastikom a u varijanti CJP štampa i pun kolor u CMY ili CMYK tehnologiji.

Preporučeni uređaji:

3D Systems MJP >

3D Systems CJP >

Tražite 3D štampače za uslužnu proizvodnju?

Solfins isporučuje, implementira, vrši obuku, podršku i servis...

Autorski potpis u 3D štampanoj maketi
Fizički model > 3D render