3D štampa u procesu razvoja proizvoda i izrade prototipova
Tihi moćni "CNC" na vašem radnom stolu

Činjenica da 3D štampa na radni sto inženjera projektanta donosi proizvodnu mašinu koja ne traži ništa osim jedne utičnice i 3D modela koji će da štampa, sve govori o idealnom spoju koji čine inženjer i njegov 3D štampač.

Uvećajte svoju produktivnost i preko 10 puta!

Odoo CMS - a big picture

Više prototipova = Kvalitetniji proizvod

Nema potrebe da odustajete ni od svoje i najmanje ideje za unapređenje nekog rešenja ili proizvoda samo zato što je previše komplikovano doći do prototipa koji bi potvrdio vašu pretpostavku.

Brzinom do najboljeg rešenja

Zamislite šta sve možete ako imate na raspolaganju resurse za praktično neograničen broj prototipova

Odoo - Sample 1 for three columns

Komunikacija sa klijentom

Klijenti nisu uvek inženjeri, i ne razumeju uvek vaše tehničke crteže, ili ne mogu u potpunosti da percipiraju 3D model na monitoru. Ali, svima će sve biti jasno kad im pretočite njihovu ideju u fizički model koji ćete spustiti pred njih. 

Zamislite sve one situacije u kojima ste gubili vreme na ovakve "benigne" probleme u komunikaciji, ili, kada su generisani i značajni troškovi pre nego što je klijent shvatio da "nije to tako zamislio".

Ovako već prvog dana razvoja novog proizvoda možete da isporučite klijentu fizički model i na tom modelu da razmatrate opcije, interakcije sastavnice, ergonomiju, mogućnosti za unapređenja rešenja i dizajna.

Tošak izrade modela biće daleko manji od vremena koje inače morate da provedete u komunikaciji, objašnjavanju kako jedna izmena povlači drugu, okretanjem 3D modela tako da ga klijent najbolje razume, docrtavanjem komentara, pisanjem mejlova, čuvanjem raznih varijanti u fajlovima "1, 2, 3... 50".

Na kraju će kao jedina nedoumica primene 3D štampe u procesu razvoja proizvoda biti: "Da li je 3D štampač više pomogao klijentu ili vama?"

Odoo - Sample 2 for three columns

Fizički model već od prvog koncepta

Ne čekajte da ideja sazri, da je provrtite u softveru bezbroj puta, da biste se konačno odlučili da tražite odobrenja za izradu prototipova.

Sektor razvoja koji ima 3D štampač može u istoj kancelariji, sa zanemarljivim dodatnim troškovima, da proizvodi sam svoje alate i prototipove bez gubljenja vremena u komunikaciji sa nabavkom, šefovima razvoja i proizvodnje, CNC operaterima, tehnolozima - pre nego što za to zaista dođe vreme.

Jedan štampač lako će opsluživati 1-3 inovativna inženjera i sve njihove ideje pretvarati u fizičke proizvode u nekoliko sati.

Firme koje se ozbiljnije bave razvojem često koriste i dva ili više štampača različitih nivoa kvaliteta - jeftiniji za štampu prvog koncepta, i kvalitetniji i precizniji za štampu konačnog prototipa spremnog za testiranje u realnim uslovima i štampu alata i pribora za njegovu proizvodnju (ili više komada istog uređaja na kom menjaju parametre tako da štampa brže ili preciznije, sa osnovnom ili jačom ispunom za komad koji treba da bude testiran).

Odoo - Sample 3 for three columns

3D štampa alata i prototipova

Napravili ste novo rešenje i ubeđeni ste da je bolje od postojećeg. Ali, ljudi u alatnici i pogonu koji ionako imaju posla preko glave zbog vas sada treba da dobiju odobrenja, da zaustave mašine, da učitaju nove G-kodove, i da naprave alat pa komad za vas - a da pritom niste ni sigurno da će to u realnosti da bude toliko savršeno koliko se činilo u digitalnom modelu. Ceo proces se ponavlja ako vam je potrebna i najmanja modifikacija.

Sa 3D štampom za prototip nije potreban alat, operater, dozvola, potrošnja materijala od kog se prave proizvodi... Danas ste projektovali novo rešenje, krećete kući i kliknete "Start" na 3D štampaču. Komad vas čeka ujutru i odmah ga možete testirati!

Dodatno, kada probate više varijanti prototipova, na kraju možete štampati i stezni alat za proizvodnju i isporučiti im zajedno sa crtežom/modelom. Trošićete mnogo manje resursa firme, nećete previše nervirati kolege (možda vas se čak i užele), a isporučivaćete bolje proizvode koji su prošli daleko veći broj iteracija i varijanti po ceni koja je manja od prvog prototipa napravljenog tradicionalnim metodama.

Saznajte više o primeni 3D štampe u proizvodnji >

Odoo image and text block

3D štampa prototipova za marketing, promociju i prodaju

Idete na sajam? Želite da predstavite novitete i testirate tržište? Imate ideju ali pre proizvodnje želite povratne utiske korisnika i potencijalnih klijenata?

Iskoristite 3D štampu da brzo i povoljno proizvedete izložbene prototipove u punom koloru ili uzorke u manjim serijama - investirajte u finalizaciju razvoja, izradu alata i proizvodnju tek kada imate potpisane ugovore za prodaju!


3D štampa za marketing i prodaju >

3D štampa za proizvodnju

rezervni delovi i direktna serijska proizvodnja

Rezervni delovi na klik

ne morate imati lager delova za nove i stare proizvode

3D štampa omogućava da automatizujete proces naručivanja, proizvodnje i isporuke bilo kog rezervnog dela iz vašeg proizvodnog programa!

Rešenja za 24/7/365 proizvodnju

proizvodnja istih ili varijabilnih serija

Pokrenite punu produktivnost implementacijom mašina i sistema za serijsku proizvodnju aditivnom tehnologijom bez ograničenja!

3D štampa serija >

Spremni za prvi ili novi 3D štampač na svom stolu?

Solfins pruža konsalting, isporuku, implementaciju, obuku, podršku i servis!

Odoo image and text block

Radite razvoj kompleksnih proizvoda?

Profesionalni softveri za simulacije

Ako radite kompleksnije proizvode i složenja inženjerska rešenja, 3D štampa verovatno neće biti dovoljna da zaista testirate svoj proizvod, da optimizujete odnos troškova proizvodnje i traženog kvaliteta, da otklonite svaku sumnju u kvalitet proizvoda i pre testiranja prototipova...

Solfins ima u ponudu desetine specijalizovanih softvera, modula i specifičnih alata za simulacije svih vrsta: FEA, CFD, simulacija brizganja, akustika i vibricije, frekvencija, termalna analiza, hlađenje elektronice, HVAC (KGH)....

SOLIDWORKS SIMULATION

FEA simulacije >

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION

CFD simulacije >

SOLIDWORKS PLASTICS

Simulacija brizganja >

DASSAULT SYSTEMES SIMULIA

Simulia alati > 

Primena 3D štampe u alatnicama, radionicama i proizvodnim pogonima
Proizvodite efikasnije, brže i profitabilnije