3D štampa u oblasti brizganja, duvanja i termoformiranja plastičnih proizvoda i ambalaže
Ubrzaj proizvodnju, ukini škart i povećaj profit

Jedna od najjednostavnijih i najočiglednijih prednosti 3D štampe jeste primena u industriji razvoja i proizvodnje predmeta od plastike. Bez obzira da li se radi o štampi prototipova, fizičkih modela za vizuelno testiranje gotovog proizvoda, ispitivanje varijanti proizvoda, itd, procesi će biti daleko jednostavniji, efikasniji i profitabilniji uz primenu tehnologije 3D štampe.

Pored toga, 3D štampači i materijali konstruisani za industrijsku primenu, mogu da proizvode plastične komade direktno, u manjim serijama kada je neracionalno praviti alat i vršiti brizganje, ili čak u većim serijama, gde može biti brže i jednostavnije direktno proizvoditi komade visoke preciznosti, odličnih mehaničkih karakteristika, ali brže i povoljnije nego tradicionalnim metodama. 

Odoo - Sample 1 for three columns

Precizna (i jeftina) komunikacija sa klijentom

Izrada alata ima značajan utrošak vremena, sirovine, reznih alata, i važno je da se isključi potreba za prototipovima. Ovo je teško kada se u komunikaciji koristi samo digitalni 3D model na računaru. Klijent ne može da ima osećaj predmeta, da testira uklapanja elektronike ili pakovanja abmalaže na palete, da analizira ergonomiju proizvoda, itd.

3D štampom "dan-za-dan" predajte klijentu u ruke prvi prototip bez angažmana skupih CNC mašina i alata gde vam je svaki radni sat potreban za proizvodnju! Za promil cene pravljenja alata štampajte koliko god je potrebno varijanti dok se ne utvrdi konačna odluka o rešenju koje ide u proizvodnju.

Odoo - Sample 2 for three columns

Interna komunikacija i implementacija nove tehnologije

Jednako značajna je i interna komunikacija između razvoja i proizvodnje. Sa fizičkim, jeftinim štampanim 3D modelom, otklonjeni su svi nesporazumi, prepoznate sve karakteristične i sporne pozicije na komadu, definisanje operacije za proizvodnju alata, itd.

Nije od manje važnosti i implementiranje ove tehnologije u vaše proizvodne procese kako bi ste osvojili i ovu oblast, stekli elementarno znanje i iskustvo o tehnologiji, i blagovremeno pripremili za budućnost kada će i najmoćniji 3D štampači biti dostupniji pa ćete tad znati mudrije da investirate prema ličnim prethodnim iskustvima.

Odoo - Sample 3 for three columns

3D štampa alata za proizvodnju plastičnih komada

Pored 3D štampe svih mogućih steznih alata, kontrolnika i pribora za potrebe svake alatnice, možete direktno štampati i alate za proizvodnju plastičnih proizvoda:

  • 3D štampa alata za termoformiranje plastičnih površina

  • 3D štampa alata za manje serije i termoset plastiku (ulivanje plastike na "nižim" temperaturama)

  • 3D štampa alata za serijsku proizvodnju - štampajte složenu geometriju u bilo kom materijalu (alatni čelik, titanijum, itd), i montirajte na standardne alatne ploče.

Odoo image and text block

3D štampa transparentne ambalaže

Primer sa prethodne slike:

  • kompanija: Carman’s, Australija

  • primer: 3D štampa transparentnog elementa ambalaže prehrambenog proizvoda za testiranje dimenzija, izgleda, procesa pakovanja, korisničkog iskustva...

Foto galerija primene 3D štampe u proizvodnji proizvoda od gume i plastike

proizvodi serije, testiraj prototipove, predstavi ideje...

Odoo image and text block

Solfins BONUS za industriju proizvodnje od plastike

SOLIDWORKS Plastics

Profesionalni softver za simulacije injekcionog livenja plastike i optimizaciju procesa hlađenja alata i komada

Saznajte više >

Koliko košta 3D štampač za vaše potrebe?

pošaljite ispod upit za Solfins preporuke

O kolikoj investiciji govorimo? Ukratko, raspon mašina za 3D štampu kreće se od nekoliko stotina do nekoliko stotina hiljada evra, tako da postoji bezbroj opcija za izbor uređaja i pre će zavisiti od visine investicije nego od specifičnih tehničkih zahteva.

Tri glavne grupe 3D štampača odgovaraju istovremeno i različitim tehnologijama i materijalima:

  • Niži cenovni rang (1-5.000) - FDM 3D štampači radnih zapremina srednje veličine, veoma jednostavni za upotrebu, nije potrebna skoro nikakva obuka za njih, izdržljivi su za intezivno korišćenje i imaju zadovoljavajuć kvalitet materijala za štampu za različite namene.

  • Srednji cenovni rang (10-70.000) - FDM, SLA i MJP/CJP 3D štampači za visokokvalitetne kompozite ili veoma precizne prototipove od materijala različitih mehaničkih i vizuelnih karakteristika u CMY i CMYK bojama.

  • Viši cenovni rang (100.000-?) - industrijski uređaji svih tehnologija, uključujući i SLS i 3D štampu metala za efikasniju, automatizovanu i profitabilniju proizvodnju velikih serija, većih komada i preciznih delova.

Napomena: Za pravi izbor tehnologije 3D štampe (u skladu sa zahtevima vašeg posla i visinom investicije) kontaktirajte Solfins. Od nas ćete dobiti cene, troškove eksploatacije i sve neophodne informacije da možete izračunati sami povrat investicije.

Razmatraš opcije za nabavku 3D štampača u svojoj firmi?

U Solfinsu imaš konsalting, isporuku, implementaciju, obuku, podršku, servis...

Solfins reference u dizajnu plastičnih proizvoda i konstrukciji alata za brizganje plastike

Solfins rešenja za dizajn plastičnih proizvoda i konstrukcija alata za brizganje

3D štampa i skeniranje na fakultetima i u školama
Kako nabaviti odgovarajući hardver za obrazovne institucije