3D štampa transparentnih materijala za prototipove proizvoda od stakla i plastike
Jeftini prototipovi ambalaže, svetlosnih grupa automobila, rasvete..

Uzimajući u obzir cenu trajanje razvoja i izrade alata koji vam je potreban već za prvi prototip proizvoda od stakla ili plastike, jasno je da bilo kakvo alternativno rešenje "zlata vredi". To rešenje je 3D štampa transparentnih materijala, u bilo kojoj boji, koji mogu da isporuče sve, od stakala u autoindustriji do medicinskih modela, od ambalaže od stakla ili duvane plastike do transparentnih kućišta proizvoda..

Odoo CMS - a big picture

Prednosti 3D štampe transparentnim materijalima podrazumevaju sve prednosti štampe drugim materijalima, ali dodaju i nekoliko benefita koje drugi materijali jednostavno ne mogu da pruže:

 • visok kvalitet delova i sklopova

 • manji trošovi za izradu alata

 • jednostavnije uvođenje inovacija i za najkompleksnije delove, i to bez visokih troškova

 • brže iteracije i testiranje dizajna

 • skraćenje vremenskog ciklusa razvoja do proizvodnje

 • smanjenje troškova za fazu izrade prototipa i testiranja fizičkih modela

 • otklanjanje problema koji mogu da se jave kasnije u proizvodnji

 • brži izlazak na tržište sa novim proizvodom, itd.

Prototipovi svetlosnih grupa automobila, rasvete i drugih plastičnih i staklenih elemenata

testirajte karakteristike fizičkog prototipa pre izrade alata za brizganje

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 3 for three columns

Prednosti karakteristične za transparentne materijale uključuju:

 • testiranje fluida u automobilskoj, avio i drugim industrijama

 • funkcionalno testiranje filtera za vazduh kako bi se analizirao protok i efikasnost filtera

 • izrada kućišta za vizuelno upoznavanje sa proizvodom i inspekciju rada kompletnog sklopa da se uoče mane i potencijalna unapređenja proizvoda

 • testiranje raznih sočiva i difuzora izvora svetla, testiranje transparentnosti zaštite svetla i definisanje žiže i fokusa izvora svetla

Prototipovi staklene i plastične ambalaže

ubrzajte komunikaciju sa klijentima i potvrdite konačno rešenje dizajna

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 3 for three columns

Ostale primene transparentnih materijala 3D štampe za prototipovanje:

 • proizvodnja specijalizovanih steznih alata i pribora koji omogućavaju vizuelnu kontrolu dela u toku obrade

 • pravljenje anatomskih modela koji treba da budu kolorisani kako bi se istakli pojedini elementi

 • prototipovanje svetlosnih cevi i infracrvenih senzora

 • proizvodnja personalizovanih vođica za bušenje u hirurgiji i stomatologiji

 • proizvodnja prototipova ambalaže, plastične i staklene, da se testira izgled, ravnoteža sa uključenim faktorom fluida u proizvodu, slika brenda i opšta estetika novog pakovanja..

Testirajte prototip ambalaže


Primer štampe transparentne ambalaže za keks sa slike pored/ispod:
 • kompanija: Carman’s, Australija

 • primer: 3D štampa transparentnog elementa ambalaže prehrambenog proizvoda za testiranje dimenzija, izgleda, procesa pakovanja, korisničkog iskustva...

Odoo text and image block

Sagledajte kompletan proizvod na potpuno novi način!

Odoo CMS - a big picture

Primena transparentne 3D štampe u medicini i stomatologiji

obrazovanje, obuka, priprema intervencija, alati za operacije

3D Systems transparentni materijali za 3D štampu

dve tehnologije štampe, šest mašina, 15+ materijala

Odoo image and text block
 • materijal: Acura ClearVue

 • tehnologija: SLA 3D štampa

Veoma prozirna čista plastika za specijalne aplikacije kao što je izrada funkcionalnih prototipova svetlosnih grupa u autoindustriji, uključujući testiranje geometrije farova automobila - efikasnost svetla, daljina, fokus, itd.

Odoo CMS - a big picture

Profesionalni 3D štampači industrijskog kvaliteta

brze, precizne, visokoproduktivne mašine

3D Systems SLA tehnologija štampe

ZA TRANSPARENTNE MATERIJALE

ProX 800, ProX 950, ProJet 6000, ProJet 7000...

SLA štampači >

3D Systems MJP tehnologija štampe

ZA TRANSPARENTNE MATERIJALE

ProJet MJP 2500 Plus, ProJet MJP 2500 serija, ProJet MJP 5600 serija...

MJP štampači >

3D skeniranje u ortopediji - Izrada veštačkog uda
Artec Eva 3D skener studija slučaja izrade veštačke ruke