3D štampa maketa - Veliki arhitektonski, urbanistički i infrastrukturni projekti
Šta treba znati o dimenzijama 3D štampe za arhitektonske makete?

Prosečan objekat, preveden u razmeru 1:100, ili 1:200 ukoliko je u pitanju poslovna ili javna zgrada, ili stambeni kompleks, obično prevazilazi dimenzije standardnih desktop 3D štampača. 

Da, postoje štampači koji mogu da proizvedu odjednom modele 40x40 ili 100x100cm* (Solfins ih takođe ima u ponudi), ali postoji najmanje 5 razloga zašto ih obično ne preporučujemo i možete ih saznati niže na ovoj stranici...

Ploča po ploča - ceo Menhetn!

naručilac: Vick Art Advisors; izvođač: Brand Experience

Cela ploča sa zgradama u boji izlazi iz štampača

Ploče se sklapaju u jednu veliku 3D panoramu

Odoo image and text block

3D štampa terena makete

Iako je relativno jednostavno proizvesti teren za maketu standardnim tehnologijama iz pločastih materijala i kubusa pene, "stirodura", plastičnih masa koje se koriste za ove svrhe, 3D štampa je i ovde u prednosti jer:

  • u 3D modelu jednostavno segmentirate teren u puštate deo po deo na štampu

  • segmenti terena makete lakše se premeštaju, transportuju, imaju manju masu ako urađeni 3D štampom, i otporni su na habanje, lomove, udare...

  • prilikom 3D štampe terena nema stvaranja prašine, otpada, buke...

Kako štampati efikasnije i pouzdanije

5 razloga zašto 3 mala štampača umesto 1 velikog

Odoo - Sample 1 for three columns

1. Preciznost

Zbog karakteristika same tehnologije, čak i štampa modela na najpristupačnijoj i najjednostavnijoj tehnologiji 3D štampe - FDM štampaču, kod velikih gabarita pravi brojne probleme, pre svega u smislu pouzdanosti i tolerancija ili "pucanja" štampe iz bilo kog razloga. Preciznost drugih tehnologija manje zavisi od dimenzija, ali cena eksponencijalno raste po svakom novom centimetru radne površine.

Odoo - Sample 2 for three columns

2. Brzina

4 manja štampača odštampaće isti model iz 4 dela za 4 puta kraće vreme što znači nekoliko drugih stvari: smanjuje se rizik od "pucanja" štampe kada koristite "no-name" materijale, ili kada nestane struje (a nemate UPS), ili kada vam nestane materijala na FDM koturu ili u SLA posudi za štampu ili odnosno kertridžu.

Odoo - Sample 3 for three columns

3. Pouzdanost

Bilo šta da se desi u toku štampe (nestanak struje, otkazivanje hardvera ako pukne neka gumica posle par godina korišćenja, problem sa materijalom, itd) učiniće da ceo model mora da se štampa ponovo. Iz prakse znamo da je ovde zapravo najveći problem vreme koje ionako nikad nemate.

Odoo - Sample 1 for three columns

4. Fleksibilnost i modularnost

3D štampom iz segmenata imate opciju da pojedine elemente enterijera i objekta, koje razmatrate i predlažete u više varijanti, možete isto tako i da štampate (na primer, štampate ceo objekat a onda krov radite u više varijanti uglova zavisno od vrste krovnog pokrivača i željenog estetskog utiska), ili, da štampate pojedinačne spratove i pred klijentom na jednoj maketi uživo prikazujete jednu po jednu osnovu prostim sklapanjem i rasklapanjem monolitnih štampanih etaža.

Odoo - Sample 2 for three columns

5. Cena 3D štampane makete

Da bi 3D štampa, i sami štampači većih gabarita, bili pouzdani kao desktop štampači, cena uređaja eksponencijalno raste sa svakim novim centrimentrom radne zapremine, pa štampač 20x20cm košta lako 50 ili 100 puta manje od štampača 100x50cm iste tehnologije, istog proizvođača, istih materijala (sada ona 3D štampa u segmentima ipak ne zvuči tako loše zar ne?)…

Podsetnik

Nekoliko saveta za 3D štampu većih maketa

Odoo - Sample 1 for three columns

Kombinujte stare i nove tehnike

Iako praktično sve može da se štampa, niste ograničeni da koristite samo 3D štampu na jednoj maketi. 3D štampa može da previ transparentna "stakla", zidove u željenoj boji, drvo sa neverovatnim detaljima krošnje i teksture, ali, ukoliko nemate odgovarajuće 3D štampače za svaki segment to lako možete nadomestiti tradicionalnim tehnikama izrade makete.

Odoo - Sample 2 for three columns

Sačuvajte najbolje za kraj

Iako sa 3D štampačem u svom birou možete povoljno da proizvodite makete tokom celog razvoja projekta, štampa će biti brža i racionalnija ako te "prve mačiće" štampate bez previše detalja. Kada je kompletan projekat definisan i kada ga treba predstaviti investitoru ili budućim kupcima ili javnosti, tada štampajte maketu koja može sadržati apsolutno sve detalje realne zgrade.

Odoo - Sample 3 for three columns

Počnite na vreme

Kod razvoja većih projekata, kao što su urbanistički, stambeni, poslovni kompleksi, već u početnim fazama imaćete mnogo nespornih delova (raster, gabariti, dimenzije prema urbanističkim uslovima, itd). Tako već u toku projekta možete sukcesivno štampati konstruktivne elemente, a zatim, pred kraj kada je sve definisano, brzo štampajte i na konstrukciju dodajte finalne verzije fasade, ubacivati lako enterijere, elemente spoljašnje i parterne arhitekture, itd.

Rešenje za 3D štampu velikih maketa

sve Opcije direktno utiču na vreme i cenu štampe

Za štampu velih arhitektonskih, urbanističkih, infrastrukturnih modela, u načelu, imate dve-tri opcije:

  • da uvek skalirate razmeru objekta tako da on stane u radnu zapreminu samog štampača (pogodno za kuće, za objekte koji će biti deo većeg urbanističkog kompleksa gde je akcenat na kompletnoj slici, itd)

  • da štampate maketu u željenoj razmeri, ali iz segmenata (pogodno za bilo koji tip maketa, bilo koje razmere, bilo objekata ili enterijera, bilo infrastrukture ili urbanističkih kompleksa, za istovremene prikaze izgleda i preseka, itd)

  • da štampate maketu u željenoj razmeri, iz komada, na 3D štampačima velikih gabarita (pogodno ako imate baš dobre klijente sa kojima je prijatno raditi i žele da plate maketu koliko i mesec-dva vašeg projektovanja).

*Napomena: 3D štampa nema ograničenja u dimenzijama ali (trebalo bi da) ima u logici same tehnologije i konkretne namene.

Postoje, ili mogu da se naprave po porudžbini, 3D štampači koji mogu da štampaju “iz komada” maketu od po nekoliko metara u dužinu i širinu ali je pravo pitanje da li vam je potrebna takva maketa uz sva ograničenja koja ona ima:

  • dimenzije i masa su preveliki i praktično je nemoguća za transport i manipulaciju u prostoru

  • nivo detalja nije uporediv sa standardnom desktop štampom jer se mahom koristi i drugi hardver i materijal koji odgovara tim razmerama, a na uštrb preciznosti

  • morate neprestano da pratite proces štampe, da “dohranjujete” štampač velikim količinama materijala

  • vreme štampe merilo bi se u nedeljama, bez mogućnosti da i te nedelje iskoristite za modifikacije modela, ispravke, izmene…

Odoo image and text block

Solfins vodič za 3D štampu maketa

Ovaj tekst je deo velikog Solfins vodiča sa svim potrebnim informacijama za 3D štampu maketa u vašem birou.

Pogledaj ceo vodič, traži cene i prezentaciju uživo:

Vodič za 3D štampu maketa >  

3D štampa maketa - Funkcionalne prednosti
Zašto 3D štampa vraća maketu u sve faze jednog projekta?