3D štampa maketa - Tehnički izazovi
Inženjerski a ne zanatski pristup problemima

U kreiranju modela za 3D štampu koristite istu inženjersku logiku kao i za bilo koji drugi tehnički model. Problemi i rešenja zavisiće od tehnologije 3D štampe za koju ste se opredelili, od materijala koje koristite, od podešavanja parametara štampe koje ste izabrali, itd.

Odoo image and text block

3D štampa lako rešava sve izazove

3D štampa kao tehnologija neće nametati neke naročite izazove u procesu 3D štampe maketa osim onih koje ima i svaka druga maketa:

  • problemi razmere i dimenzija elemenata 

  • pristupačnost unutrašnjosti makete za demonstracije

  • pravilno definisanje nivoa detaljnosti bitnog i nebitnog..

Naravno, uz primenu elementarne logike prilikom redefinisanja postojećeg modela, njegovog segmentiranja za pripremu za 3D štampu, lako ćete doći, ne samo do tehničkog rešenja već praktično i do svog autorskog inženjerskog "potpisa" na maketi.

Dodatno, ono što će 3D štampu razlikovati od tradicionalnih tehnologija jeste činjenica da će daleko jednostavnije rešiti sve ove probleme na koji god način da izaberete, i to bez ikakvog, a kamoli drastičnog povećanja troškova koje bi karakteristalo cene maketa u standardnim tehnikama izrade.

Nekoliko praktičnih primera i saveta

"Tips & Tricks"

Na primer, ako želite da štampate kućicu 100-200m2, odjednom, u transparentnom materijalu, sa kompletnim nameštajem unutra, ali na povoljnijem, manjem 3D štampaču u razmeri 1:100, imajte u vidu da će ispod stolova i stolica da se pojavi potkonstrukcija kojoj ćete teže prići da je uklonite. Onda koristite alternative kao što su puni kubusi za nameštaj, ili prosto uzmete da je potkonstrukcija generisana procesom 3D štampe zapravo deo vizuelnog identiteta vaše makete.

Ili, ako u istoj toj maketi želite nezavisno da štampate i dodajete nameštaj, u nekim tehnologijama sitniji detalji makete, poput nogice stolica, imaće dimenziju merenu u delićima milimetra, pa će prirodno biti krti i nepodesni za previše igranja sa pomeranjem modela nameštaja.

Takođe, izazov može da predstavlja i količina detalja na malim maketama, ali je prikazivanje "ručkica fijoka" ionako besmisleno u pomenutoj razmeri kad bi se ionako moralo gledati pomoću lupe.

Odoo CMS - a big picture

Jedno od rešenja može biti štampa kompletnog nameštaja i zidova zajedno sa podom, a da se zatim tavanica sa krovom štampa kao poseban komad i spušta i podiže na maketu.

Ili, kada je rešenje enterijera od naročitog značaja, zidove možete štampati posebno kao kutiju koja bi se spuštala na pod sa nameštajem. Tada imate više slobode da radite nameštaj detaljnije jer ćete mu lako prići u postprocesiranju dela (uklanjanju materijala za podršku tokom štampe).

Ovih par primera pominjemo samo zato da steknete bolju sliku i pravu ideju o tome da 3D štampa jeste slična 2D štampi u činjenici da slike sa vašeg ekrana pretvara u nešto što se može uzeti u ruku, ali da takođe ostaje i nezavisno inženjersko i autorsko delo u procesu pripreme za štampu i odabira konkretnih rešenja za konačan izgled i funkcionalnost vaše makete.

3D štampač jeste više od prostog uređaja za reprodukciju dizajna. Zajedno sa svojim softverom za pripremu modela on predstavlja novu mašinu, alat, mini radionicu, u vašem birou, koja predstavlja vaš rad kroz novi medijum, uz sav dodatni angažman, ali i uz sve prednosti i zadovoljstva koje to podrazumeva.

Odoo image and text block

Solfins vodič za 3D štampu maketa

Ovaj tekst je deo velikog Solfins vodiča sa svim potrebnim informacijama za 3D štampu maketa u vašem birou.

Pogledaj ceo vodič, traži cene i prezentaciju uživo:

Vodič za 3D štampu maketa > 

3D štampa maketa za različite procese i namene
Makete za marketing, komunikaciju, arhivu, edukaciju