3D štampa maketa - Osnovne prednosti
Zašto je lako štampati enterijer, arhitekturu, urbanističku ili maketu niskogradnje?

3D štampa je učinila da je danas više nego racionalno da se maketa koristi u raznim fazama projekta za razne namene, od komunikacije sa klijentom do promocije projektantskog biroa.

Osnovne prednosti 3D štampe za izradu arhitektonskih, urbanističkih i modela infrastrukture daju novi život maketama u praksi:

Odoo - Sample 1 for three columns

Brzina i prilagođavanje makete

3D štampač u vašem birou napraviće maketu nekoliko dana, nedelja ili meseci brže nego što bi to radio bilo uslužno u tradicionalnim tehnikama proizvodnje (čak i za veće makete možete ostaviti štampač da radi sam noću ili preko vikenda i da vas gotov model čeka kad god stignete na posao).

Sami optimizujete svaku 3D štampu tako da radi brže, sa manje materijala za konceptualne i radne makete, ili da radi najpreciznije moguće, visoki kvalitet komada, kada pravite reprezentativne makete vaših projekata.

Odoo - Sample 2 for three columns

Izgled - celina i detalji

Tehnologijom 3D štampe ne morate da se odričete i najmanjeg detalja iz vaših projekata, možete prikazati apsolutno sve, od fasadnog rastera do oluka, od turbine hidrocentrale do zatalasane površine vode i slapova preko ekrana brane.

Jednostavno sami osmislite i odredite nivo detalja, u softveru a ne na radnom stolu, definišite šta vam je važno a šta ne, šta dodaje vrednost maketi a šta smeta da se vidi suština, ili lako uvodite u maketu jedan po jedan detaljniji segment a ona će u svakom trenutku izgledati kompletno.

Odoo - Sample 3 for three columns

Jednostavnost - cela radionica u kutiji

Umesto celog seta alata i materijala, umesto desetinu kvadratnih metara za materijale, radnu površinu i mesto za odlaganje završenih segmenata, 3D štampana maketa nastaje u uređaju koji zajedno sa potrošnim (gradivnim) materijalom zauzima prosečno jedan kvadratni metar prostora.

Dodatno, izrada maketa u vašem birou, kada imate 3D štampač, ne zahteva nove ljude i nove radne sate. Prosto svoj model pošaljite štampaču i on će raditi i noću i vikendima, tiho, bez prašine, bez otpada...

Odoo image and text block

Cena 3D štampe maketa

Iako zavisi od mnogo faktora, govorimo o, na primer, svega 5-50 evra po maketi objekta od 100 kvadratnih metara u razmeri 1:100…

Ovako veliki raspon cena uzrokovan je rasponom cena uređaja i tehnologija, brzinom štampe i mogućnostima (na primer štampa cele makete odjednom u punom CMYK koloru, ili štampa od kompozitnih materijala, ili 3D štampa maketa iz jednog dela visoke preciznosti na uređajima 1-2m2 radne ploče, itd).

Uopštene informacije o 3D štampi, uključujući pregled uređaja, materijala i cena, možete pogledati u Solfins Vodiču za početnike:

Vodič za početnike >

Jedan 3D štampač za sve vaše projekte

Dodatne prednosti 3D štampe maketa

Da li je 3D štampa maketa tako savršena ili su papir i karton bolji za neke primene? Naravno da jesu. Na primer, i dalje je racionalnije da koristite papir i karton za izradu prvih trodimenzionalnih skica u kojima ispitujete odnose masa, glavne volumene, moguće vizure (osim ako ne kombinujete VR sa 3D softverom), i... Zapravo… to bi bilo sve.

Sve ostalo je daleko jednostavnije, brže, čistije, preciznije, i reprezentativnije u tehnologiji 3D štampe!

Posebna prednost jeste univerzalnost 3D štampe za projektne biroe u arhitekturi, urbanizmu, niskogradnji, itd. Naime, isti 3D štampač, i isti materijal, može da napravi sve vrste geometrije i površina, a veliki broj štampača (nezavisno od cene uređaja) može da štampa makete u svim bojama.

Tako, umesto da koristite balzu za zidove, šmirglu za krov ili teksturu terena, foliju za stakla i vodu, testerice i žičice za ograde, ulični mobilijar, konstrukciju ili raster na fasadi – jedan materijal za 3D štampu, u jednom procesu štampe, napraviće sve ove površine sa svim karakterističnim detaljima, koje zatim možete po želji farbati ili prelepljivati, ili pak ostaviti u osnovnoj boji materijala i prikazivati paralelno sa renderima (ko baš želi da se igra može da pravi teksturne i kolorne projekcije na maketi radi "wow" efekta).

Drugim rečima, nije vam potrebna cela mala radionica i dodatni prostor da izradu maketa radite u svom birou, već vam je dovoljan jedan (desktop) 3D štampač i jedna vrsta materijala na stanju (naravno, možete kombinovati i više materijala i štampača za dodatni vizuelni efekat i funkcionalnost makete). 


Odoo image and text block

Solfins vodič za 3D štampu maketa

Ovaj tekst je deo velikog Solfins vodiča sa svim potrebnim informacijama za 3D štampu maketa u vašem birou.

Pogledaj ceo Vodič, traži cene i prezentaciju uživo:

Vodič za 3D štampu maketa >

3D štampa maketa - Urbanistički projekti
Makete kompleksa, urbanih celina i celih gradova