3D štampa maketa - Objekti infrastrukture
Makete niskogradnje, brana, mostova, saobraćajnica

Maketa infrastrukturnog projekta, urađena tehnologijom 3D štampe, bez obzira na veličinu i nivo detalja, neuporedivo je preciznicija, jednostavnija za izradu, pogodnija za pakovanje, segmentiranje, uklapanje i transport (zbog manje mase i veće čvrstine), a pored toga i jeftinija u odnosu na makete rađene standardnim tradicionalnim tehnikama. 

3D štampa maketa projekata niskogradnje, hidrogradnje, saobraćajne infrastrukture, omogućava vam:

  • da na malom prostoru (koliko treba i za običan 2D štampač) smestice celu "maketarsku radionicu"

  • da investiciju otplatite već na prvom projektu, i to, posredno, kroz jednostavniju komunikaciju pomoću konceptualnih modela, ali i direktno, kroz dodatnu ponudu klijentu

Pogledajte na ovoj stranici nekoliko primera 3D štampe maketa objekata infrastrukture...
 

Šta sve možeš 3D štampom u niskogradnji?

Biraj brzinu, preciznost, izgled ili... sve!

Odoo - Sample 1 for three columns

Izgled bez ograničenja

Brana Corra Linn, sagrađena na reci Kootenay 1932. godine prolazi kroz rekonstrukciju u kojoj treba obnoviti 14 kapija i ojačati kompletnu konstrukciju. Za komunikaciju na projektu koriste i maketu, i to sasvim detaljnu (i lepu) što im je omogućila tehnologija 3D štampe jer bi ovakva maketa u tradicionalnoj izradi koštala znatno više.

Odoo - Sample 2 for three columns

Komunikacija o projektu

3D štampana maketa brane Lago delle Mischie, Pijemont, Italija, korišćena je za popularizaciju projekta i pridobijanje javnog mnjenja.

“Stvaranje tačne replike konačnog izgleda brane zaista je pomoglo da ovaj projekat zaživi jer smo ljudima mogli jasno pokazati kako će projekat izgledati" - Marco Giubelli, Sigma Design.

Odoo - Sample 3 for three columns

Najbolji, a ne najlakši detalji i preseci

Tehnologija 3D štampe jednako brzo radi bez obzira da li šrampa pravougaonik ili neki kompleksniji poligon. Pored toga, svi detalji mogu biti napravljeni od istog materijala, bez potrebe za lepljenjem (i odlepljivanjem).

"Štampamo modele za komunikaciju sa klijentima i analizu projekta" - Austin Reed, HNTB.

Detaljna maketa objekata u energetici

3D štampa pojedinačnih objekata umesto cele lokacije odjednom

Najčešći pristup kada se pomišlja na 3D štampu maketa u energetici i sličnim sektorima gde su objekti raspoređeni na velikoj površini neke lokacije, jeste da se traži štampač u koji će da stane cela maketa od 500, 1.000 ili 5.000 mm. Međutim, nema razloga za takav pristup kad je čak i najjeftinija FDM 3D štampa savršena tehnologija za proizvodnju pojedinačnih elemenata (čak i segmentiranih pojedinačnih elemenata), koji će zatim biti raspoređeni na ravni koja predstavlja teren. 

Maketa termocentrale sa slike ispod (izvor Bliss), kada bi se radila "iz komada", na velikom štampaču ovih dimenzija, koji bi koštao više desetina hiljada evra, trajala bi preko 7 dana neprekidne štampe. Ali, ista ta maketa, ovako kako je urađena na primeru ispod, štampala bi se za 3 dana na više manjih mašina koje sve zajedno ne bi koštale 10.000 evra. Računica je više nego jasna. Na sve to, ovako segmentirano štampana maketa dozvoljava da dodajete, oduzimate, menjate pojedine segmente sasvim jednostavno. 

Napomena: u praksi nije uvek racionalno koristiti različite boje u štampi jer to znači da morate da imate materijal u svakoj boji, pa neki kotur iskoristite samo desetinu pa vam ostatak materijala ne treba par meseci, pa pošto je već otpakovan iz vakuumskog pakovanja više nije zaštićen pa propada, itd. Dovoljno je imati jednu boju i zatim lako i brzo ofarbati u druge željene boje. 

Odoo CMS - a big picture

Multifunkcionalna maketa hidrocentrale

koncept, funkcija, komunikacija na terenu

Folsom brana u SAD (telo brane je više i od Kipa slobode) jedan je od pionirskih projekata koji su od početka uključili 3D štampanu maketu kao medijum za komunikaciju na tom projektu.

Ovo je veoma zanimljiv primer i zato što kombinuje tradicionalne maketarske metode (izrada makete terena od kartona ili medijapana), ali i zato što obuhvata primenu nekoliko različitih koncepata korišćenja makete infrastrukture: idejno rešenje, funkcionalni model i model za intezivnu komunikaciju na samom gradilištu...

"Kada se uporedi sa 2D crtežom ili renderom koji pokazuju samo spoljašnju površinu projekte, 3D štampani model pruža mnogo veću pomoć u objašnjavanju tehnički neobrazovanim sagovornicima šta je sam projekat, i kako će svi njegovi delovi da rade" - Dave Neff, vođa projekta.

Odoo - Sample 1 for three columns

Jednostavna komunikacija

3D štampa nam omogućava da već prve koncepte izradimo sa odličnim nivoom detalja za predstavljanje ideje, ali i za uočavanje potencijalnih problema i alternativa u prvim fazama razvoja projekta.

Odoo - Sample 2 for three columns

Maketa u maketi makete projekta

Za razliku od većine standardnih maketa, 3D štampane makete prosto "vape" da ih segmentirate po funkcionalnim jedinicama projekta i da im omogućite da se sklapaju i rasklapaju kako bi prikazale i ono što je u tradicionalnim maketama sakriveno.

Odoo - Sample 3 for three columns

Lagana a jaka - idealna za gradilište

Štampana maketa može da se nosi na gradilište, ne samo zato što joj se verovatno neće ništa naročito desiti i da vam sklizne na tlo, nego i zato što do sutradan možete da odštampate novu (još bolju, pa se neće oštetiti sve i da padne kao prethodna).

Maketa brane kao detalja ambijenta za maketu pruge i železničkog mosta

Neka se delovi konstrukcije sami nametnu

Model Railroad InfoGuy radionica iz SAD koja pravi makete železnica, u jedan od svojih projekata trebalo je da smesti i branu (Thornbury dam) ispred koje se nalazi železnički most (slično kao što kod nas ispred hidroelektrane Međuvršje na Zapadnoj Moravi stoji železnički most na betonskom luku).

Za ovaj projekat koristili su amaterski FDM 3D štampač sa PLA i ABS filamentima, pa su na komadima morali dodatno da koriste i tradicionalne tehnike kao što je gitovanje štampanog dela.

Za ovaj projekat je važno napomenuti i je reč o prvoj primeni 3D štampe u ovoj maketarskoj radionici. Uprkos tome, metod koji su iskoristili - štampa konstruktivnih segmenata brane umesto štampa iz jednog komada - demonstrira i potencijal 3D štampe da jasno prikaže logiku konstrukcije, poprečne preseke, prenošenja sila, itd.

Odoo - Sample 1 for three columns

Razdelnice između kapija i slapova

Kontrapost-zidove koji razdvajaju kapije i slapove štampali su u vidu saća (levo), bez završne površine bočnog ekrana (u trenutku 3D štampe to je gornja ravan s obzirom da se ovakav komad štampa položen), pa su zatim dodavali masu za ispunu (desno).

Odoo - Sample 2 for three columns

Slapovi brane

Zbog karakterističnog oblika gornje, zakrivljene površine slapova (levo) 3D štampa je idealna tehnika pravljenja makete. Model se štampa takođe oboren na bok, odredi se po slobodnoj proceni debljina zidova (desno), i stavi se saćasta ispuna zbog manje mase i uštede materijala.

Odoo - Sample 3 for three columns

Maketa brane dobija obrise

Štampani slapovi i razdelnice su postavljeni na skicu tela brane. Komadi štampani u PLA materijalu (sa prethodnih slika) ovde su već ofarbani u belo radi dalje obrade, dok je siva maketa slapa štampana u ABS materijalu kao dodatni eksperiment.

Iskoristi tehnologiju do kraja!

Kada u vašem projektnom birou imate 3D štampač, dovoljan vam je samo 3D model. To zapravo znači da na bilo kom projektu možete izrađivati i makete onih detalja koji se tiču mašinskih instalacija i uređaja za kompletan prikaz.

Ovo ima naročite prednosti kada je objekat primarno namenjen smeštanju velikih mašinskih postrojenja: proizvodni pogoni fabrika, postrojenja za preradu vode, termocentrale i hidrocentrale...

Ne morate biti mašinski inženjer da biste napravili dodatni detaljni model turbine, visoke peći, kotla, u maketu svog objekta. Ne morate znati ni čemu služi svaki od delova na slici ovde, ali da biste ga napravili dovoljno je kliknete "start" na 3D štampaču.

Saznaj više >

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Solfins vodič za 3D štampu maketa

Ovaj tekst je deo velikog Solfins vodiča sa svim potrebnim informacijama za 3D štampu maketa u vašem birou.

Pogledaj ceo vodič, traži cene i prezentaciju uživo:

Vodič za 3D štampu maketa > 

3D štampa maketa - Elementi enterijera
Primer 3D štampe stolice za makete