3D štampa maketa - Funkcionalne prednosti
Zašto 3D štampa vraća maketu u sve faze jednog projekta?

3D štampana maketa po svojim mehaničkim (ali i vizuelnim) karakteristikama bliže je maketi od klirita i plastike, nego onoj od papira, kartona i balze. To znači da je daleko robusnija od "jeftinijih" tradicionalnih tehnika, i daleko preciznija pa može da demonstrira i funkcionalnosti svakog segmenta projekta.

Sa druge strane, masa same makete daleko je bliža tradicionalnim "krhkim" maketama od organskih materijala nego onima od plastike / polimera.

Zavisno od namene makete (da li je radna ili reprezentativna pa će biti odmah zaštićena staklenom kutijom), dovoljna su dva klika da dodatno definišete njenu jačinu i otpornost na habanje prostim zadavanjem druge dimenzije sastavnih elemenata ili cele makete.

Odoo image and text block

Jedna maketa - bezbroj situacija

Sa 3D štampanom maketom, zbog homogenosti cele makete, ali i svakog pojedinačnog elementa, možete se njom igrati, seći je, bušiti, pokazivati olovkom, premeštati iz ruke u ruku, nositi je na gradilište, transportovati je u uspravnom položaju u automobilu uglavljenu iza vozačevog sedišta, ispustiti je na pod ili tlo, zalepiti običnim lepkom šta se odlomi ili prosto štampati novu.

Najčešće će biti racionalno da kombinujete više tehnika, odnosno dva ili više uređaja u svom birou, na primer:

  • jedan FDM 3D štampač koji će raditi brže, od jeftinijih materijala, robusnije makete, sa nešto manjom preciznosti - njime štampate konceptualne i radne makete brzo i jeftino

  • jedan SLA, MJP ili CJP 3D štampač koji će raditi fine makete, visokog nivoa detalja, izuzetnih završnih površina, u različitim bojama - štampate reprezentativne makete za promociju projekta, poklon klijentima, dodatni profit na istom projektu, itd.

Igrajte se 3D štampanom maketom

Zaista se igrajte - u birou, kod klijenta ili na gradilištu

Krutost elemenata štampane makete čini da nema bojazni od odlepljivanja, raspadanja, ili prosto remećenja datog rastera ukoliko pokušate da nanesete dodatni element, boju ili da, na primer, zalepite papir sa bojom (i teksturom) na fasadi.

Svi štampani elementi stajaće na svom mestu i ukoliko ste namerili da maketu koristite u demonstracijama koje uključuju interaktivno korišćenje vašeg 3D modela:

  • "šetnja" kamericom na kablu

  • otvaranje makete po karakterističnim presecima

  • detaljni prikaz sistema unutar hotela, bolnice, fabrike, elektrane

  • premeštanje/varijante/ elemenata objekta ili enterijera 

  • pomeranje nameštaja unutar makete

  • dodavanje ljudskih figura, itd.

Dodatno, kada je reč o modelima u kojima je smisleno predstaviti i dinamičke, a ne samo statičke elemente (turbine elektrana, vetropark, pokretna nadstrešnica, panoramski lift, itd), to je neuporedivo jednostavnije učiniti u tehnologiji 3D štampe nego pomoću tradicionalnih tehnika izrade fizičkih modela.

Sve ovo znači i da 3D štampanu maketu, čak i kada je većih dimenzija, iz komada ili u segmentima, možete odneti na konsultacije kod klijenta u običnom putničkom automobilu bez nekog naročito pažljivog pakovanja, a zbog male mase i mogućnosti da se nosi u bilo kom položaju (ne, ne morate je nositi "na tacni" kao kelner), iznošenje u kancelarije klijenta, i vraćanje u auto, takođe neće biti problem.

Odoo image and text block

Solfins vodič za 3D štampu maketa

Ovaj tekst je deo velikog Solfins vodiča sa svim potrebnim informacijama za 3D štampu maketa u vašem birou.

Pogledaj ceo vodič, traži cene i prezentaciju uživo:

Vodič za 3D štampu maketa >  

3D štampa maketa - Osnovne prednosti
Zašto je lako štampati enterijer, arhitekturu, urbanističku ili maketu niskogradnje?